• Cambridgeské jazykové certifikáty

  •  

   Od školského roku 2020/2021 pripravujeme žiakov na medzinárodne uznávané Cambridgeské jazykové skúšky:

   FCE B2 First
   CAE C1 Advanced

   Prípravný kurz pre žiakov sa realizuje BEZPLATNE v rámci krúžku v priestoroch školy prednostne pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka. Podmienkou je odovzdanie vzdelávacieho poukazu našej škole.
   Samotná skúška prebieha na pôde jazykovej školy IH Bratislava, ktorej sa platí aj poplatok za vykonanie skúšky.

    

    

   Žiakov pripravujú tieto vyškolené učiteľky anglického jazyka:

   Mgr. Katarína Barnová
   Mgr. Zuzana Dovhunová
   Mgr. Beáta Horňáková
    
   Čo je obsahom prípravného kurzu?
    
   • zoznámime vás s formátom cambridgeskej skúšky

   • ukážeme vám, s čím treba počítať v jednotlivých častiach testu

   • predstavíme vám užitočné stratégie potrebné pre efektívne, rýchle a úspešné zvládnutie úloh na skúške

   • naučíme vás potrebné zručnosti, aby ste dosiahli čo najlepší výsledok

   • dáme vám možnosť vyskúšať si ústnu skúšku "nanečisto" (tzv. Mock Speaking Exam)

   • predstavíme vám online cvičebné materiály, aby ste boli ripravení na deň skúšky čo najlepšie

    

   Viac informácií o certifikátoch a testovacom centre, s ktorým spolupracujeme, nájdete aj na webovej adrese:
   www.ihbratislava.sk/sk/cambridgeske-skusky

    

    

    

  • Blahoželáme úspešným držiteľom certifikátov:

  • (v abecednom poradí)

   2021/2022

   C2: Tigran Safaryan heart

   C1: Sofia Füzek, Veronika Hlavenková

   B2: Dóra Holík, Matúš Janeba, Kristína Pažitková, Tamara Šimkovičová, Denisa Vanovčanová, Nicole Pittnerová

   2020/2021

   C2: Nelly Csáderová heart

   C1: Veronika Pravdová, Miriama Slobodová, Terézia Zimová

   B2: Andrea Bukovinská, Barbara Csomorová, Andrej Drgoň, Petra Gašparíková,
           Sebastian Gratzer, Terezka Zuzana Hradiská, Natália Kamenická, Andrej Sloboda

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk