• O duálnom vzdelávaní

   Škola je zapojená do systému duálneho vzdelávania. O počte otváraných tried v každom školskom roku sa rozhoduje na základe záujmu zo strany zamestnávateľov.
   • Som deviatak na ZŠ

   • Upozornenie: 
    V školskom roku 2022/2023 neotvárame žiadnu triedu v systéme duálneho vzdelávania.

     

    Informácie o duálnom systéme vzdelávania fungujúceho aj v rámci študijného odboru obchodná akadémia môžete získať na týchto adresách:


    www.mojdual.sk
     

    www.dualnysystem.sk

    Ak máte záujem o prijatie do takejto triedy, v prihláške na strednú školu túto skutočnosť neuvádzate, pretože prijímacie pohovory sú pre všetkých uchádzačov spoločné. 

    Až v prípade, že uspejete a budete prijatí, vyjadríte svoj záujem o zaradenie do duálneho vzdelávania pri zápise. V prípade vyššieho počtu prihlásených ako dovolí kapacita jednej triedy, budeme robiť výber podľa požiadaviek konkrétnych zamestnávateľov.

     

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email školy
    • oa.nevadzova@region-bsk.sk
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Email na webmastera
    • oanba@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Digitálny koordinátor
    • kovalcik@oanba.sk
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564