• Mladý účtovník 2022 - školské kolo

     • Odborná súťaž, v ktorej adepti dokazujú nielen svoje účtovnícke vedomosti, ale aj zručnosť v ovládaní programu na vedenie podvojného účtovníctva Omega, je už tradične akousi generálkou na praktickú maturitu. Vo štvrtok 17.02.2022 sa stretlo sedem štvrtákov, aby sa popasovali s príkladom i časom. Dopadlo to nasledovne:

      1. miesto - Miroslav Bukviš (IV. C)
      2. miesto - Nikol Beatrice Ďurčeková (IV. A)
      3. miesto - Andrej Drgoň (IV. C)
      Prví dvaja víťazi zároveň postupujú do regionálneho kola, ktoré sa bude konať koncom marca v online podobe.

      Finančné i vecné ceny do súťaže boli hradené z rodičovských príspevkov. Každý účastník dostal sladkú odmenu a víťazi aj finančnú hotovosť. 

     • Hviezdoslavov Kubín 2022

     • Po dlhšej dobe sa u nás opäť recitovalo. Študentka 1. ročníka Terézia Kondrátová postúpila s básňou Umenie života z knihy Vyznania od Márie Rázusovej-Martákovej do okresného kola Hviezdoslavovho Kubína 2022.
      V tvrdej konkurencii gymnazistov a amatérskych divadiel získala pekné 4. miesto s čestným uznaním v prednese poézie v kategórii IV. za okres Bratislava II. Súťaž sa konala 23.2.2022 v bratislavskom V-klube na Námestí SNP. 

     • Štátnice z písania na PC a korešpondencie

     • V utorok 22.02.2022 sa deväť štvrtákov a traja tretiaci posadili pred monitory, aby sa pokúsili zložiť štátnu skúšku z písania na počítači a administratívy, ktorá je u zamestnávateľov veľmi cenená.
      Nad priebehom štátnic dozerala komisia vedená predsedníčkou Ing. Helenou Ďurišovou a v prípade jej šťastného ukončenia si ju budú môcť maturanti uplatniť aj pri praktickej maturite.

      Štátne skúšky sa skladajú z 10-minútového odpisu predloženého súvislého textu v textovom procesore MS Word s možnosťou korektúry a vypracovania dvoch písomností (obchodného listu a tabuľky) podľa predloženého zadania. 

      Na vyhotovenie písomností v normalizovanej úprave majú účastníci 60 minút.

      Účelom štátnej skúšky z písania na počítači a korešpondencie je preveriť a zhodnotiť úroveň vedomostí, zručností, návykov a schopností z administratívy a korešpondencie. Obsah štátnej skúšky pozostáva z dvoch častí, v ktorých sa overujú zručnosti účastníkov

      • písať rýchlosťou najmenej 200 čistých úderov za minútu s minimálnou presnosťou odpisu 99,50 %,
      • vyhotoviť dva druhy písomností v normalizovanej úprave v stanovenom časovom limite.

      Štátnu skúšku môžu vykonať žiaci a absolventi stredných škôl, prípadne ďalší absolventi z hospodárskej praxe.

     • SOČ - školské kolo 2022

     • V stredu 23.02.2022 sme sa stretli na školskej prehliadke stredoškolskej odbornej činnosti, aby sme si vypočuli obhajobu súťažných prác v odbore Ekonomika a riadenie. Vďaka výbornej prezentácii si 1. miesto odniesla dvojica dievčat z III. A Tamara Šimkovičová a Martina Juračková so svojou ekonomickou príručkou pre mladých o hypotekárnom úvere. 
      Z rovnakej triedy pochádzajú aj Denisa Vanovčanová a Lucia Cabadajová, ktoré obsadili 2. miesto s didaktickou pomôckou určenou na anglický jazyk. Obom tímom držíme palce na marcovom krajskom kole.

      Ceny pre víťazov Stredoškolskej odbornej činnosti boli financované z rodičovských príspevkov.

     • Z krajského kola SIP do finále z 1 .miesta

     • Takéto správy milujeme. Tomáš Greguš (II. A) sa stal suverénnym finalistom celoslovenskej súťaže v spracovaní textu na počítači SIP, ktoré organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania. Jeho výkon 432 úderov za minútu ho v pomyselnom rebríčku všetkých postupujúcich žiakov Slovenska zaradil na celkové 1. miesto. Budeme mu držať palce vo finále, ktoré sa bude konať v marci 2022 v Martine.
      Nasledujúce zábery sú z minulotýždňovej online súťaže ZAV Zvolen.

     • JA Innovation Camp 2022

     • Ako si stredoškoláci predstavujú moderné vzdelávanie v 21. storočí?
      Viac praxe, online učebnice, využívanie interaktívnych nástrojov, priateľský prístup učiteľov, ale aj odborníci z praxe sú súčasťou ich predstavy o lepšom vzdelávaní na Slovensku. Takmer 100 stredoškolákov riešilo výzvu, ako by sa malo zmeniť vzdelávanie, aby bolo kvalitnejšie a vedelo ich lepšie pripraviť pre trh práce.
      S potešením sme prijali správu, že náš tím tretiakov s názvom Nevädzka skončil na krásnom 5. mieste. Súťažný tím tvorili aplikáči Tamara Šimkovičová, Martina Juračková, Marek Mašlár, Richard Ďurica (všetci III. A) a Samuel Taraba (III. C). 

      Počas celodňovej práce na riešení výzvy prišli s nápadom nehodnotiť žiakov známkami, ale slovne podľa toho, či študent splnil alebo nesplnil zadané kritériá. Absolvent školy by sa následne preukazoval svojím portfóliom, ktoré by pozostávalo z tzv. diplomov zručností žiaka. Pekný nápad a my im k nemu blahoželáme.

      Predmet aplikovaná ekonómia sa vyučuje aj s finančnou podporou rodičovských príspevkov.

     • Finančná olympiáda - postup do 2. kola

     • Z prvého kola 10. ročníka celoslovenskej súťaže stredoškolákov, ktorú organizuje Nadácia Partners, postúpilo ďalej šesť študentov maturitného ročníka - zo IV. B Jakub Borovička, Patrik Kiss, Filip Palko, Miriama Slobodová a zo IV. C Lucia Galanová a Hana Rybárová Hana.

      Všetkým zúčastneným blahoželáme a držíme prsty v druhom kole.

     • Olympiáda z anglického jazyka

     • V januári 2022 sa naši študenti zúčastnili dištančnej formy okresného kola olympiády v anglickom jazyku. V konkurencii bratislavských stredných škôl sa študenti Edina Farkasová z II.C umiestnila na štvrtom mieste a Filip Slezák zo IV.C na veľmi peknom siedmom mieste.
      Obaja sa ako jediní spomedzi stredných odborných škôl dostali do skupiny úspešných riešiteľov zastúpenej najmä gymnáziami. Edine i Filipovi gratulujeme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy.

     • ZAV Zvolen 2022 - jedno zlato a dve striebra

     • Na celoslovenskej súťaži v písaní na počítači ZAV Zvolen sme opäť zabodovali.
      V kategórii odpis na 10 minút s penalizáciou 50 bodov si Tomáš Greguš (II. A) odniesol víťazné 1. miesto a pri prísnejšom bodovaní s penalizáciou 100 skončil piaty, takže v hodnotení jednotlivcov mu v pelotóne s 208 súťažiacich právom patrí celková 2. priečka.
      Darilo sa však i Matúšovi Ušiakovi (medzi jednotlivcami 10. miesto) a v prvej tridsiatke sme tiež našli štvrtáčku Alicu Križanovú. Aj vďaka nim patrí v tejto súťaži našej obchodnej akadémii spomedzi 21 škôl strieborná medaila. Gratulujeme!

     • Nevädzka medzi piatimi najlepšími SOŠ v kraji

     • INEKO zverejnilo rebríček škôl za obdobie rokov 2017 - 2021, ktorý nás skutočne potešil. Čo sa týka jednotlivých kritérií, podľa ktorých sa zostavuje hodnotenie slovenských škôl, najlepšie sme uspeli v dvoch kategóriách. Prvou sú Mimoriadne výsledky školy, a to najmä vďaka súťažiam stredoškolskej odbornej činnosti, cvičných firiem či v písaní na počítači.
      V rámci kritéria Prijímanie absolventov na VŠ sme dokonca najlepší spomedzi odborných škôl v kraji.


      Za to všetko ďakujeme najmä našim skvelým učiteľom, šikovným žiakom a tiež všetkým priateľom školy, ktorí našu Nevädzku finančne či morálne podporujú.

     • Výnimočný dar pre našu školu

     • Vďaka neziskovej organizácii Záchrana OZ sa nám podarilo bezplatne získať defibrilátor AED Zoll Plus určený na záchranu života pri zastavení srdca. Prístroj nám osobne doručil "Baštrng" alias Michal Kubovčík, ktorý na našej škole už pred pár rokmi učil žiakov poskytovať prvú pomoc. 
      Prístroj bude uložený na vrátnici pavilónu B a v prípade nutnej potreby je k dispozícii aj pre verejnosť.
      Ďakujeme.

      Automatizovaný externý defibrilátor (AED)

      AED je jednoduchý a bezpečný prístroj. Po zapnutí prístroja a nalepení elektród na odhalený hrudník pacienta vyhodnotí AED činnosť srdca. Ak identifikuje chvenie srdca (fibriláciu komôr), alebo veľmi rýchle ale neefektívne sťahy ľavej komory (komorovú tachykardiu), rozhodne o potrebe podania defibrilačného výboja a vyzve záchrancu na jeho aplikáciu. Obe poruchy srdcového rytmu vyžadujú defibriláciu, pretože srdce pracuje neekonomicky, nedokáže zabezpečiť prečerpávanie krvi, zlyháva krvný obeh. Po krátkom časovom úseku sa srdce zastaví úplne, čo už je situácia výrazne nepriaznivejšia na úspešné oživenie človeka. Včasné použitie AED, optimálne do 5 minút od zlyhania srdca a krvného obehu, výrazne zlepšuje šancu na úspešné obnovenie činnosti srdca a záchranu ľudského života.

     • Ekonomická olympiáda 2022 - postupujúci

     • Začiatkom januára nám prišli výsledky školských kôl prestížnej celoslovenskej súťaže, ktorú každý rok organizačne a odborne garantuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz.
      Vďaka splneniu náročných kritérií postúpili do krajského kola títo piati žiaci - Alica Križanová, Daniel Čus (IV. A), Tatiana Badáňová, Viktória Sabelová (IV. B) a Timotej Menke (IV. C).

      Všetkým úspešným maturantom blahoželáme a držíme im palce v druhom kole.

     • Výročné logá k 30. výročiu školy

     • Predstavujeme vám sériu vskutku originálnych log, ktoré pre nás k 30. výročiu existencie obchodnej akadémie navrhol maliar a scénograf Fero Lipták.
      Od januára až do júna vám budeme postupne pripomínať ľudí, príbehy a udalosti, ktoré formovali našu obchodnú akadémiu od roku 1991 až dodnes. Pomáhajú nám v tom aj traja tretiaci, ktorí pracujú v rámci stredoškolskej odbornej činnosti pod vedením Ing. Ščevíkovej a Mgr. Tomaschekovej na vydaní výročnej pamätnice. A ak nám to situácia umožní, máme na koniec školského roka prichystané veľké prekvapenie.
      Všetky infomácie k tomu, čo sa dialo a bude diať v súvislosti s 30. výročím našej Nevädzky, nájdete pokope aj na blogu (odkaz k nemu nájdete na hlavnej stránke školy pod jedným z týchto log).

     • Organizácia vyučovania od 10.1.2022

     • Riadne vyučovanie po vianočných prázdninách pokračuje od pondelka 10. januára 2022 prezenčnou formou. Od tohto termínu sa opäť budeme riadiť Školským semaforom zverejneným aj na stránke Ministerstva školstva.
      Štruktúra vyučovania (45 min. vyučovacie hodiny, zvonenie) sa vracia do riadneho stavu, vrátane pôvodného rozpisu obedov v školskej jedálni, pričom žiaci rôznych tried sa pri stoloch nesmú miešať.

      Upozorňujeme žiakov a rodičov aj na nasledovné povinnosti:
      - nosiť počas hodín aj prestávok v interiéroch školy rúško,
      - podať cez Edupage Vyhlásenie o bezpríznakovosti pred nástupom do školy po 3 a viac dňoch,
      - oznámiť cez Edupage použitie domáceho AG samotestu, ktorý poskytla škola (možno doplniť aj spätne),
      - oznámiť triednemu učiteľovi pozitivitu žiaka alebo blízkej osoby kvôli nariadenej karanténe.

      Ďalšie podrobnosti k úpravám rozvrhu a zmenám, ktoré nastanú v priebehu januára 2022, vám poskytneme cez interné správy v Edupagi, resp. prostredníctvom triednych učiteľov.

      V mene našej Nevädzky Vám želáme úspešný rok 2022, mnoho zdravia a trpezlivosti pri zvládaní životných prekážok.

     • Vianočné prázdniny 2021

     • Vianočné prázdniny pre žiakov základných stredných škôl začínajú v pondelok 20.12.2021 a trvajú až do piatku 7.1.2022.
      Vyučovanie bude pokračovať od 10. januára 2022 formou, ktorá bude závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie. Bližšie informácie zverejníme na tejto stránke alebo vám ich zašleme prostredníctvom aplikácie Edupage.

     • Vianočné rýchle prsty 2021 - výsledky

     • V utorok 14. decembra 2021 sme si zmerali rýchlosť našich prstov v celoškolskej súťaži v písaní na počítači v programe ZAV.
      Celkový víťaz Tomáš Greguš je už tradične najlepším školským šampiónom, na krk mu z druhého miesta dýcha rovesník Matúš Ušiak a trojicu na stupni celkových víťazov uzatvára štvrtáčka Alica Križanová.
      Potenciál však vidíme aj u našich kadetov, ktorí sa rozhodne nenechali zahanbiť, hoci ešte na hodinách ADK "neprebrali" všetky klávesy. 

      Ceny do súťaže pre víťazov boli hradené z rodičovských príspevkov.

     • Medzinárodná súťaž Intersteno v písaní na PC 2021

     • Vo štvrtok 9.12.2021 sme sa zúčastnili Medzinárodnej súťaže v písaní na počítači ZAV-100, ktorú organizovala svetová federácia INTERSTENO za účasti 1354 súťažiacich všetkých vekových kategórií z Čiech, Slovenska, Turecka, Chorvátska, Ruska, Belgicka, Argentíny, Francúzska, Poľska, Maďarska, Nemecka, Španielska i Talianska. Naša škola v nej obstála naozaj výborne, padol dokonca aj školský rekord.

      Tomáš Greguš (II. A) - 25. miesto na svete, v kategórii 17-20 rokov dokonca siedmy, na Slovensku druhý najlepší - výkon 546,1 čistých úderov za min.!!!
      Matúš Ušiak (II. A) - 62. miesto na svete, 11. miesto v kategórii 12-16 rokov, na Slovensku piaty najlepší

      Obom chlapcom srdečne blahoželáme ku skvelému umiestneniu!

      Účasť žiakov na súťaži ZAV -100 bola financovaná z rodičovských príspevkov.

     • Ustanovujúce valné zhromaždenie 2021

     • Študentská firma Cyanus vám ponúka záznam z ustanovujúceho valného zhromaždenia, ktorý zaznamenali naši tretiaci z aplikovanej ekonómie začiatkom novembra.
      Akcionári budú mať možnosť hlasovať formou dotazníka do 12.12.2021 tu: HLASOVANIE AKCIONÁROV

      Počas zhromaždenia v režime OTP boli dodržané epidemiologické opatrenia, žiaci mali prekryté horné dýchacie cesty s výnimkou krátkodobého nahrávania obrazového záznamu.

      Činnosť študentskej firmy je čiastočne financovaná z rodičovských príspevkov.

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk