• Po stopách Ľ. Štúra do Modry 2023

     • V piatok 20.09.2023 nahliadli naši druháci do národnej histórie. Ich exkurzia do Múzea Ľudovíta Štúra v Modre im umožnila spoznať posledné roky života a okolnosti tragickej smrti človeka, ktorému vďačíme za dnešnú podobu slovenčiny. Okrem pamätnej izby a aktuálnej výstavy keramiky navštívili aj miesto jeho posledného odpočinku na modranskom cintoríne.

     • Oceňovanie DofE 2023

     • Slávnostné oceňovanie absolventov DofE sa uskutočnilo v stredu 27. 9. 2023 v átriu Slovenskej sporiteľne. Za splnenie všetkých podmienok programu si z rúk britského veľvyslanca Nigela Bakera a predsedu BSK Juraja Drobu prevzali bronzové medaily aj štyria Nevädzkári Stanislava Pullmanová, Matias Repiský, Matej Lipták (všetci z III. C) a Ján Stančík (II. B). Poďakovanie však rozhodne patrí aj mentorom Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu, ktorí ich počas tejto cesty sprevádzali - Martine Miškerikovej, Kataríne Barnovej a Ľubomírovi Zagorovovi.

     • IV. Slovenské rýchle prsty 2023

     • Pod záštitou predsedu BSK Juraja Drobu organizujeme v dňoch 27. – 29. septembra 2023 už štvrtý ročník celoslovenského sústredenia v písaní na počítači Slovenské rýchle prsty.
      Jeho cieľom je zvýšiť kvalitu výučby predmetu administratíva a korešpondencia na stredných školách a pripraviť talentovaných žiakov na súťaže v písaní na počítači na medzinárodnej až celosvetovej úrovni. 
      Program slávnostne otvorí predseda BSK Juraj Droba a starosta MČ Ružinov Martin Chren v stredu 27. 09 2023 o 13.00 h v rokovacej sále BSK na Sabinovskej 16 v Bratislave.

     • Župný športový deň 2023

     • Už tradične začíname školský rok súťažením na Župnom športovom dni, ktorý sa tentoraz konal vo štvrtok 21.9.2023 za účasti päťdesiatky stredných škôl. V konkurencii niekoľkých špecializovaných športových škôl síce nemáme veľa možností zažiariť, ale rozhodne sa nemáme ani za čo hanbiť. 

     • Sloboda a demokracia – simulované voľby 2023

     • Nezisková organizácia SEEDS v spolupráci so zastúpením Európskej komisie na Slovensku pripravila pre našich žiakov počas septembra 2023 interaktívnu prezentáciu na tému „Sloboda a demokracia – simulované voľby“. Našich tretiakov sme postavili pred ťažké úlohy. Vybudovali si vlastné politické strany, tvorili ich programy, nastavovali im kampaň, robili mítingy, presviedčali svojich voličov a nakoniec volili a boli zvolení v simulovaných voľbách.

      Výborne sme sa všetci pobavili a niečo nové naučili o dôležitosti slobody a demokracie. Spolu s kampaňou Chcem tu zostať veríme, že nenechajú o sebe rozhodovať druhých.

     • Maturitné skúšky 2023

     • Maturitné skúšky v septembrovom mimoriadnom období sa budú konať nasledovne:

      a) praktická časť odbornej zložky PČOZ - 1. opravný termín sa koná vo štvrtok 14.9.2023 v učebni vt2 v čase 7.30 - 15.00 h 
      b) ústna forma internej časti ÚFIČ - riadny aj 1. opravný termín z predmetov ANJ, SJL, TČOZ sa koná v stredu 20.9.2023 v učebni cvf v čase 7.50 - 14.50 h
      Maturanti si so sebou na skúšky donesú písacie potreby a preukaz totožnosti.

     • Účelové cvičenia pre I. a II. ročník

     • I. ročník - štvrtok 14.9.2023
      II. ročník - streda 20.9.2023
      Zraz je v oba dni o 9.00 h na Kolibe - parkovisko pred reštauráciou Batoni, konečná linky MHD 44

      Poučenie:
      Nie je povolený presun žiakov na bicykli, kolobežke, korčuliach, a ani v sprievode domáceho zvieratka.
      Akcia sa koná za každého počasia. Žiaci majú prísť v primeranom odeve a športovo-turistickej obuvi, treba myslieť aj na pitný režim.
      Dozor a riešenie neúčasti na cvičení, ktoré je povinnou súčasťou vyučovania, zabezpečujú triedni učitelia a vyučujúci TSV.

     • Úvodné rodičovské združenie

     • Všetkých rodičov a zákonných zástupcov pozývame na stretnutie s učiteľmi a vedením školy, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 7.9.2023 od 18.00 h v budove Obchodnej akadémie. 
      I. ročník - stretnutie začína v školskej jedálni, potom pokračuje v triedach
      II.- IV. ročník - rodičia sa stretnú priamo v učebniach v pavilóne B
      K dispozícii vám bude okrem triednych učiteľov aj vedenie školy, výchovná poradkyňa a školská psychologička. Účasť je potrebná aj z dôvodu volieb troch nových zástupcov rodičov do Rady školy.

     • Začiatok školského roka 2023/2024

     • Nástup žiakov do školy je v pondelok 4.9.2023 nasledovne:
      a) I. ročník - o 8,00 h (dostanú ihneď aj učebnice)
      b) II.- IV. ročník - o 8,50 h (učebnice dostanú druháci, tretiaci a IV. C)
      Školská jedáleň - varí sa od utorka 5.9.2023. Všetky informácie o stravovaní a prihlasovaní nájdete v module Jedálny lístok, resp. Školská jedáleň.
      Prvé rodičovské združenie sa bude konať vo štvrtok 7.9.2023 o 18.00 h v priestoroch školy.

      Upozornenie pre prvákov so zdravotným znevýhodnením - prečítajte si, prosím, priložený List od výchovnej poradkyne k integrovaných žiakom. Žiadosti o integráciu je potrebné konzultovať s výchovnou poradkyňou a doručiť najneskôr do 11.9.2023.

     • Komisionálne skúšky

     • Komisionálne skúšky za 2. polrok školského roka 2022/2023 sa budú konať v piatok 25.08.2023 nasledovne:
      - od 8.00 h pre predmety INF, UCT, TSV - všetky ročníky a EKO (I. až III. ročník),
      - od 11.00 h pre predmety MAT, POI, ANJ - všetky ročníky a EKO (len IV. ročník)

      Prosíme žiakov, aby prišli na skúšku do vestibulu v pavilóne B aj s povolenými učebnými pomôckami.

     • Letné prázdniny

     • Od 1.7. do 31.8.2023 sú podľa pokynov MŠVVaŠ SR letné prázdniny. Počas tohto obdobia má sekretariát školy upravené úradné hodiny v čase od 8.00 - 12.00 h. 
      Opäť sa stretneme v pondelok 4. septembra 2023. Informácie súvisiace s organizáciou začiatku školského roka 2023/2024 budú uverejnené na tejto stránke v druhej polovici augusta 2023.

     • Naši najlepší 2022/2023

     • Deň pred koncoročným vysvedčením patrí už niekoľko rokov oceňovaniu najlepších Nevädzkárov.
      Pochvaly a diplomy boli odovzdané tým najaktívnejším študentom za reprezentáciu školy v projektoch Erasmus+, v programoch JA Slovensko, v súťažiach s ekologickou tématikou, matematický Klokan, geograficko-biologický kvíz či športový deň. Hlavným fotohrdinom predposledného dňa školského roka sa však stal nádherný venček z ikonickej nevädze, ktorý sme dostali od rodiča nášho žiaka ako poďakovanie.
      Raz darmo, najkrajšou farbou na svete je nevädzovomodrá...

     • Športový deň na Nevädzke 2023

     • V stredu 28. júna 2023 sa vďaka členom školskému parlamentu stretli naši učitelia so žiakmi na medzitriednom zápolení v indiace, dodgeballe, stolnom tenise, badmintone, basketbale, volejbale, preťahovaní lanom, tanečnom Just Dance či rôznych stolných hrách. Za každého zapojeného účastníka získala trieda bod a za učiteľov boli vypísané špeciálne bonusy.
      Víťazný tím z I. C získal putovný pohár, avšak naprázdno neodišla ani strieborná I. A či bronzová I. B trieda. 

     • Zahraničná prax 2023

     • Vďaka finančnej podpore Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu sme v rámci programu KA 1 umožnili našim tretiakom absolvovať povinnú odbornú prax v zahraničí. 
      Piati študenti Edina Farkasová, Jakub Klus, Filip Glajšek, Sarah Kittnerová a Alena Valníčková vycestovali na dva týždne na Cyprus a štyri tretiačky Nicolette Zsigrayová, Sabina Žatková, Vanessa Blahutová a Miroslava Cerulíková praxovali  v Prahe. ​

     • Expedícia DofE 2023

     • Osem odvážnych Nevädzkárov a traja odvážni učitelia (v utajení) absolvovali v júni 2023 v rámci Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu dvojdňovú kvalifikačnú expedíciu v Malých Karpatoch. 
      Ján Stančík (I.B), Bianka Mésáros (I.C), Matej Török (II.B), Matej Lipták, Matias Repiský, Stanislava Pullmanová (všetci z II.C), Sarah Kittnerová, Kristína Kukumbergová (obe III.C) potom odprezentovali svoje skúsenosti a zážitky pred svojimi mentormi Katarínou Barnovou, Martinou Miškerikovou a Ľubomírom Zagorovom a po ukončení všektých aktivít budú čakať na udelenie bronzovej medaily. 

      A na záver vyjadrenie jedného z účastníkov DofE 2023:

     • Cena župana pre Denisa Mokriša

     • Denis Mokriš z III. C prevzal v stredu 28. júna 2023 z rúk predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu ocenenie pre najlepších študentov župných škôl. Udelené mu bolo najmä za kvalitnú prácu vo vedení školského parlamentu a za reprezentáciu školy v Mládežníckom parlamente, ktorý funguje na celokrajskej úrovni.
      Denisovi srdečne blahoželáme k oceneniu :)

     • Ženy v diplomacii 2023

     • Tri Nevädzkárky Edina Farkasová, Natália Chrappanová a Kristína Kukumbergová (všetky z  III. C) si vďaka Ministerstvu zahraničných vecí vyskúšali, ako vyzerá diplomacia v praxi. Dievčatá strávili utorok 27.6.2023 s líderkami zo sveta diplomacie, aby získali prehľad o tom, ako vyzerá ich pracovný deň. Navštívili rezidenciu nemeckej veľvyslankyne Barbary Wolfovej a stretli sa aj s kanadskou diplomatkou Cheryl Liliou Kruz. 
      Projekt sa konal v spolupráci s veľvyslanectvami Španielska, Nemecka  a Holandska  a Slovak Foreign Policy Association pri príležitosti Medzinárodného dňa žien v diplomacii (24. jún), ktorý Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo v roku 2022.

     • JA Awards recepcia 2023

     • Jedenásť najlepších študentských firiem roka 2023 bolo vo štvrtok 15.6.2023 pozvaných priamo do rezidencie veľvyslanca USA na slávnostné oceňovanie. Tím sabelasu reprezentovali vyučujúca aplikovanej ekonómie Ing. Adriana Jurášková a prezidentka firmy Edina FarkasováOcenenia im odovzdal zástupca veľvyslanca U.S. Embassy Slovakia Nicholas Namba, Deputy Chief of Mission, ktorý je zároveň aj absolventom tohto programu v USA. “Bolo mi cťou oceniť dnes najlepších študentov a učiteľov Junior Achievement Slovakia. Slovensko má toľko talentov a Junior Achievement so sídlom v USA pomáha rozvíjať budúcich lídrov už 30 rokov.”

     • Bankári do škôl 2023

     • Štyri členky druháckej cvičnej firmy SCREAMPHORIA, ktoré zvíťazili na našom 10. školskom veľtrhu, sa vo štvrtok 8.6.2023 zúčastnili úvodného workshopu organizovaného neziskovou organizáciou JA Slovensko a Citi Bank. Stretli sa tam so svojou budúcou konkurenciou z iných stredných škôl a zažili na vlastnej koži tvorbu projektov v tíme s rovesníkmi, ktorých dovtedy nepoznali. Teší nás, že súčasťou akcie bola aj prezentácia našej Nevädzkárky - viceprezidentky financií študentskej firmy sabelas Kristíny Kukumbergovej, ktorá sa s účastníkmi workshopu podelila o svoje skúsenosti s aplikovanou ekonómiou. 

     • Rozlúčka s maturantmi 2023

     • Aj počasie utrúsilo v pondelok 5. júna 2023 zopár sĺz nad tým, že sme odprevadili do sveta ďalšiu várku maturantov.
      Trom z nich, o ktorých bolo na Nevädzke najviac počuť počas uplynulých štyroch rokov, udelila riaditeľka školy špeciálne poďakovanie. Cenu riaditeľky 2023 dostali Gabriel Škorpil, Tamara Šimkovičová a Martina Juračková
      Absolventi potom zanechali svoju stopu aj v areáli školy, kam zasadili tri sadenice popínavých ruží so svojou menovkou. Tešíme sa na nové stretnutia s vami, milí naši Nevädzkári...

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk