• Martin Patoprstý (2000 - 2004)


    • Autorské práva: Peter Golej, fotograf-svadba.sk

     Zástupca starostu mestskej časti Ružinov. Komunitný poslanec.

     Na našej škole strávil štyri roky od 2000 do 2004. Bol členom cvičnej firmy Consul, ktorá získala na veľtrhu cvičných firiem cenu za najlepší katalóg.

     Po maturite pokračoval v štúdiu verejnej správy a regionálneho rozvoja na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
     Pracoval na rôznych postoch v rámci verejnej správy (správa majetku v Rači, vedúci oddelenia dopravy a cestného hospodárstva v Karlovej Vsi, člen dopravnej komisie na bratislavskom magistráte). Riadil Technické služby v Stupave a bol členom predstavenstva Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb, a.s.

     V roku 2014 bol zvolený do miestneho zastupiteľstva v Ružinove a od roku 2017 pôsobí aj v zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja, kde pracuje v školskej a dotačnej komisii. V súčasnosti je zástupcom starostu mestskej časti Ružinov.
      

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk