Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava

Prihlásenie
O škole Info pre študentov Záujemcovia o štúdium Diaľkové štúdium 2% dane Elektronická žiacka knižka Kontakt

Školská jedáleň

Platba za stravovanie

IBAN: SK19 8180 0000 0070 0047 2085

Banka: Štátna pokladnica    BIC: SPSRSKBA
Starý formát čísla účtu: 7000472085/8180
Do správy pre príjemcu uveďte meno stravníka.

Na základe platného Všeobecne záväzného nariadenia BSK je cena stravného lístka stanovená na 2,80 EUR.
Platba, ktorú uhradí stravník za 1 obed sa určuje nasledovne:

Príspevok na stravu    MÚ    Zamestnáv. Soc. fond   Stravník  
OA - žiaci        1,26 € 
OA - zamestnanci   1,54 €  0,20 €  1,06 € 
ŠZŠ - žiaci I. stup.       1,10 € 
ŠZŠ - žiaci II. stup.       1,16 € 
ŠZŠ - zamestnanci   1,54 €  0,36 €  0,90 € 
Dôchodcovia - MÚ 0,50 €      2,30 € 
Ostatní stravníci       2,80 € 


Podrobnejšie informácie Vám podá vedúca ŠJ Viera Janerlová na tel. čísle 02/43 29 41 41.

Výdaj obeda:
- stravník je po uhradení platby automaticky prihlásený na obed 1 a nemusí robiť žiadne ďalšie úkony

- najneskôr deň vopred je možné obed odhlásiť alebo zmeniť (napr. na 2, 3 či 4), pričom zmena sa robí:
   a) priložením stravovacej karty (biela karta alebo ISIC) k terminálu v jedálni
   b) po prihlásení do aplikácie Edupage - v module Jedálny lístok
   c) u vedúcej ŠJ osobne alebo telefonicky

- odhlásenie obeda v daný deň je z prevádzkových dôvodov možné len výnimočne (napr. kvôli chorobe), najneskôr do 8.00 h ráno u vedúcej jedálne, a to osobne alebo telefonicky na 02/43 29 41 41

- v prípade, že stravník nemá ISIC kartu, je možné vyžiadať si v doobedňajších hodinách náhradný stravný lístok u vedúcej jedálne, ktorá overí prihlásenie na stravu

- ak stravník nemá na karte dostatočný kredit (t.j. nezaplatil včas stravné), systém ho z obeda odhlási automaticky a obed nie je možné vydať

          
 JEDÁLNY LÍSTOK

Obed 1: Polievka, teplé hlavné jedlo I., nápoj
Obed 2: Polievka, teplé hlavné jedlo II., nápoj
Obed 3: Polievka, studený šalát (cestovinový, zeleninový, kurací, tuniakový), nápoj
Obed 4: Polievka, obložená bageta, ovocie alebo keks, minerálka

Výdaj stravy: 11,25 - 14,00

Po 4. hodine:
I. a IV. ročník

Po 5. hodine:
II. a III. ročník

(platí od októbra 2018)