Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava

Prihlásenie
O škole Info pre študentov Záujemcovia o štúdium Diaľkové štúdium 2% dane Elektronická žiacka knižka Kontakt

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program k nahliadnutiu je prístupný u riaditeľky školy.
Bližšie info získate na sekretariáte.