Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Predbežné oznámenie Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 167/2019 Aplikačné a systémové konzultácie 26,94 s DPH 24.10.2019 Vema, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Jana Orthová Riaditeľka 24.10.2019 24.10.2019
Faktúra 166/2019 Toner do ŠJ 48,00 s DPH 21.10.2019 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Jana Orthová Riaditeľka 24.10.2019 21.10.2019
Faktúra 165/2019 Čistiace a hygienické potreby 33,08 s DPH z 10.10.2011 17.10.2019 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Jana Orthová Riaditeľka 24.10.2019 17.10.2019
Faktúra 163/2019 Servis bezpečnostných zariadení 33,60 s DPH 16.10.2019 GK SECURITY, Ivan Grimpliny Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Jana Orthová Riaditeľka 17.10.2019 16.10.2019
Faktúra 164/2019 Odvoz biologického odpadu ŠJ 28,80 s DPH HZ z 15.12.2017 16.10.2019 CMT Group s.r.o. Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii Ing. Jana Orthová Riaditeľka 17.10.2019 16.10.2019
Faktúra 162/2019 Servisné práce 540,00 s DPH 1/2011 15.10.2019 Marián Šimo - TIP Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Jana Orthová Riaditeľka 17.10.2019 24.10.2019
Faktúra 161/2019 Toner do tlačiarne 51,60 s DPH 14.10.2019 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Jana Orthová Riaditeľka 17.10.2019 24.10.2019
Faktúra 160/2019 Telefón 9/2019 89,24 s DPH 5100004442 11.10.2019 Slovak Telecom a.s. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Jana Orthová Riaditeľka 15.10.2019 11.10.2019
Faktúra 159/2019 Služby signalizácia 9/2019 58,55 s DPH HZ2071 11.10.2019 Hlavné mesto Bratislava Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Jana Orthová Riaditeľka 15.10.2019 11.10.2019
Zmluva Darovacia zmluva - Lemon Lynguage Center, s.r.o. s DPH 09.10.2019 9.10.2019 Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Jana Orhová riaditeľka 29.10.2019
Faktúra 157/2019 Teplomery a vlhkomery do ŠJ 241,06 s DPH 70/2019 04.10.2019 Prenx s.r.o. Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii Ing. Jana Orthová Riaditeľka 08.10.2019 04.10.2019
Faktúra 156/2019 BOZP III.štvrťrok 90,00 s DPH HZ68/2005 03.10.2019 Milan Bojňanský Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Jana Orthová Riaditeľka 07.10.2019 03.10.2019
Faktúra 155/2019 Prenájom kopírky zborovňa 87,32 s DPH 2006-905 01.10.2019 RIN, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Jana Orthová Riaditeľka 04.10.2019 01.10.2019
Faktúra 154/2019 Prenájom kopírky 49,76 s DPH 2006-0522 01.10.2019 RIN, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Jana Orthová Riaditeľka 04.10.2019 01.10.2019
Faktúra 153/2019 Výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH zo_2018Z9245 ZO_2018Z9245 01.10.2019 Osobny udaj, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Jana Orthová Riaditeľka 04.10.2019 01.10.2019
Faktúra 152/2019 Nákup kancelárskych potrieb 208,24 s DPH z 10.10.2011 27.09.2019 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Jana Orthová Riaditeľka 01.10.2019 27.09.2019
Faktúra 151/2019 Nákup čistiacich prostriedkov 345,43 s DPH z 10.10.2011 26.09.2019 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Jana Orthová Riaditeľka 01.10.2019 26.09.2019
Faktúra 149/2019 Tlačiarenské služby 48,47 s DPH 61/2019 19.09.2019 Slovenská pošta Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Jana Orthová Riaditeľka 20.09.2019 19.09.2019
Faktúra 150/2019 Tonery do tlačiarní 103,20 s DPH 19.09.2019 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Jana Orthová Riaditeľka 23.09.2019 19.09.2019
Faktúra 148/2019 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov 433,25 s DPH z 10.10.2011 16.09.2019 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Jana Orthová Riaditeľka 18.09.2019 16.09.2019
zobrazené záznamy: 1-20/1009