PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Darina Chobotová Aktualizačné 10 10
Ing. Adriana Jurášková Aktualizačné 7 61
Aktualizačné 7
Aktualizačné 7
Aktualizačné 7
Aktualizačné 8
Inovačné - Aplikovaná ekonómia 25
Mgr. Katarína Barnová Inovačné-Využitie portfólia v procesesebarozvoja pedag.zamestnanca 50h 0 0
Mgr. Zuzana Dovhunová Inovačné-Využitie portfólia v procesesebarozvoja pedag.zamestnanca 50h 0 0
Ing. Terézia Garaiová Aktualizačné 10 112
Aktualizačné 10
Aktualizačné 6
Aktualizačné 8
Inovačné 20
Aktualizačné 14
Aktualizačné 14
Inovačné 23
Aktualizačné 7
Mgr. Beáta Horňáková Inovačné-Využitie portfólia v procesesebarozvoja pedag.zamestnanca 50h 0 0
Mgr. Renáta Králiková Inovačné 0 0
Mgr. Martina Miškeriková Inovačné-Využitie portfólia v procesesebarozvoja pedag.zamestnanca 50h 0 0
Mgr. Katarína Novotová Špecializačné vzdelávanie 50h - Výchovný poradca 0 0
Ing. Martin Pavlovič Inovačné-Využitie portfólia v procesesebarozvoja pedag.zamestnanca 50h 0 0
Mgr. Daniela Pavlovičová Aktualizačné 15 65
Aktualizačné 15
Špecializačné 35
RNDr. Jana Romaníková Aktualizačné 15 63
Aktualizačné 8
Aktualizačné 12
Aktualizačné 13
Aktualizačné 15
Ing. Eva Stančíková Aktualizačné - Vzdelávanie v zahraničí 12 66
Inovačné 25
Aktualizačné 7
Aktualizačné 7
Aktualizačné 7
Aktualizačné 8
Mgr. Darina Szárasová Inovačné vzdelávanie 51 h 0 36
Inovačné 21
Aktualizačné 15
Ing. Zuzana Ščevíková Inovačné 25 72
Inovačné 25
Aktualizačné 10
Aktualizačné 12
Mgr. Sylvia Škúciová Inovačné vzdelávanie nad 50 hod 0 0
Mgr. Katarína Tomascheková Aktualizačné 8 60
Inovačné 21
Aktualizačné 8
Špecializačné 7
Aktualizačné 10
Aktualizačné 6
Mgr. Ivan Ujlaky Aktualizačné 15 60
Aktualizačné 15
Aktualizačné 15
Aktualizačné 15
Mgr. Ľubomír Zagorov Inovačné-Využitie portfólia v procesesebarozvoja pedag.zamestnanca 50h 0 16
Aktualizačné 8
Aktualizačné 8
Inovačné-Moderné prístupy na hodinách telesnej a športovej výchovy 0
Ing. Renáta Zmajkovičová Aktualizačné 7 32
Inovačné 25


© aScAgenda 2024.0.1438 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.10.2023
  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk