• Kontakty

   • Meno školy
   • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
   • Email na správcu obsahu
   • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
   • Telefón
   • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
   • Adresa školy
   • Nevädzová 3
    820 07 Bratislava
    Slovakia
   • Úradné hodiny
   • Školský rok:
    07.30 h - 08.00 h
    11.20 h - 11.50 h
    Počas prázdnin:
    8.00 h - 12.00 h
   • Riaditeľka školy
   • Ing. Jana Orthová
    j.orthova@oanba.sk
    02/43 41 11 58
    prijímacie konanie
   • Zástupkyňa riaditeľky
   • Mgr. Darina Chobotová
    chobotova@oanba.sk
    02/43 41 09 22
    akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
   • Zástupkyňa riaditeľky
   • Ing. Adriana Jurášková
    juraskova@oanba.sk
    02/43 41 09 22
    maturitné skúšky, odborné predmety, web
   • Zborovňa, kabinety učiteľov
   • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
   • Ekonomický úsek - vedúca
   • Slavomíra Krištofčáková
    ekonom.usek@oanba.sk
    02/43 41 11 59
   • Školská jedáleň
   • Elena Nižnanská
    veduca.sj@oanba.sk
    02/43 29 41 41
   • IČO
   • 17 327 652
   • DIČ
   • 2020868564
   • Výchovná poradkyňa
   • Mgr. Katarína Novotová
    vychovnyporadca@oanba.sk
   • Oznamovanie protiprávnej činnosti
   • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
    Sputniková 12, Bratislava
    0961 032 705
    oopzruzinovvychod@minv.sk
    chranimedeti@minv.sk
 • Napíšte nám Vašu otázku alebo pripomienku

  Ak máte otázky, napíšte nám:
  komunikujem so serverom, počkajte, prosím
  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk