• III. ročník 2022

    • Tretí ročník celoštátneho sústredenia Slovenské rýchle prsty v spracovaní textu na počítači sa konal vo veľkej aule budovy Bratislavského samosprávneho kraja od 27.- 29. 9. 2022.

     Naša akadémia ako hlavný organizátor opäť prizvala k spolupráci partnerov INTERINFO Slovensko, Školu ZAV, Katedru pedagogiky NHF EÚ v Bratislave ako odborných garantov sústredenia, a tiež Bratislavský samosprávny kraj, ktorý nám poskytol priestory na výuku. Sústredenia sa zúčastnili učitelia a žiaci z 10 slovenských obchodných akadémií.

     Organizačný výbor tvorili Ing. Terézia Garaiová, Ing. Darina Szárasová a Ing. Dana Levčíková. Cieľom sústredenia bola práca  s talentovanými žiakmi a spočívala v príprave na súťaže v písaní na klávesnici nielen na Slovensku, ale aj na medzinárodnej úrovni.

   • Žiacke tréningy v písaní na klávesnici prebiehali pod odborným vedením pani Zaviačičovej, 9-násobnej majsterke sveta v písaní na klávesnici a zároveň držiteľke svetového rekordu  v počte 925 čistých úderov za minútu  a Jonáša Valu, juniorského 6-násobného majstra sveta v písaní. Počas sústredenia si žiaci mali možnosť vyskúšať rôzne techniky písania, rôzne dĺžky odpisov podľa predlohy či diktované texty. Súťažné disciplíny sa následne vyhodnocovali.

    Veľmi nás teší, že aktuálny šampión a držiteľ titulu Majster Slovenska 2022 Tomáš Greguš (III. A) obsadil víťaznú pozíciu – 1. miesto vo všetkých disciplínach. 
    Putovný víťazný pohár ostáva vďaka nemu práve u nás.

    Rovnako výborné 3. miesto zaslúžene patrilo Matúšovi Ušiakovi, tiež z III. A.

    • Reportáž TV Ružinov z 29.9.2022

   • Fotogaléria z III. ročníka Slovenských rýchlych prstov 2022

    • II. ročník 2019

    • Počas troch nabitých dní od 19. - 21. novembra 2019 strávených na pôde BSK si desiatky študentov z celého Slovenska vyskúšali rýchlosť svojich prstov na celoštátnom sústredení v písaní na počítači v programe ZAV (www.zav.cz). Pod vedením skúsenej lektorky a spoluautorky programu Ing. Heleny Zaviačičovej, ktorá je deväťnásobnou majsterkou sveta v písaní na elektronickej klávesnici, mohli účastníci zažiť skutočne profesionálny tréning a zlepšiť tak svoje zručnosti.

    • Fotogaléria k II. ročníku Slovenských rýchlych prstov 2019

   • Viac fotografií nájdete aj na Flickri BSK:

   • Na záver si tí najlepší odniesli diplomy, pričom náš súčasný školský šampión Samuel Tilinger (III. C) skončil na parádnom 3. mieste, Lucia Kunovičová (III. C) na 7. mieste a do tretice sa darilo aj druháčke Alici Križanovej (II. A). Za vydarenú akciu treba poďakovať najmä organizátorom pracujúcim pod vedením Ing. Terézie Garaiovej, a tiež predstaviteľom BSK, ktorí nám poskytli priestory na uskutočnenie tohto sústredenia.

    V tomto ročníku sme predstavili nové logo akcie.

    • Takto píšu tí najrýchlejší (krátka ukážka zo sústredenia).

    • Ako to začalo 2018

    • Prvý ročník celoštátneho sústredenia žiakov v spracovaní textu na počítači sa u nás konal v septembri 2018. Akcia sa narodila najmä vďaka úsiliu našej učiteľky Ing. Terézie Garaiovej, ktorej snom je dostať slovenskú "strojopisnú" školu na takú úroveň, akú dosahujú naši českí kolegovia.

     Naša akadémia ako hlavný organizátor prizvala k spolupráci partnerov INTERINFO Slovensko, Školu ZAV, Katedru pedagogiky NHF EÚ v Bratislave ako odborných garantov sústredenia, a tiež Bratislavský samosprávny kraj, ktorý nám poskytol priestory na výuku. Zároveń sme rozoslali pozvánky aj pre žiakov a ich učiteľov do ostatných stredných odborných škôl, čím toto sústredenie talentov nadobudlo celoslovenský charakter.

   • Tréningy viedli skúsení a osvedčení tréneri - Jaroslav Zaviačič, vicemajster sveta v písaní na stroji  a Helena Zaviačičová, deväťnásobná majsterka sveta v písaní na klávesnici, držiteľka svetového rekordu (928 čistých úderov za minútu).

    Obaja sú zároveň autormi programovanej výučba písania na počítači – Škola ZAV. Na poslednej celosvetovej súťaži INTERSTENO v Berlíne získali českí súťažiaci pod ich vedením spolu 40 medailí z celkového počtu 90. Jonáš Vala si doniesol z Berlína 9 medailí, z toho 8 bolo zlatých.

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk