• Naši najúspešnejší žiaci

   • Školský rok 2022/2023

   • Spracovanie informácií na počítači SIP 2023:
    Celoštátna súťaž sa bude konať v marci.

    Krajská súťaž - súťažná disciplína písanie na počítači
    1. miesto - Tomáš Greguš (III. A) - čisté údery 479,9/min
    2. miesto - Matúš Ušiak (III. A) - čisté údery 400,7/min

    Medzinárodná súťaž Intersteno v písaní na počítači ZAV-100:
    Súťaž sa konala online 5. decembra 2022 a zúčastnilo sa jej viac ako 1300 súťažiacich.
    Matúš Ušiak (II. A) - 499,0 čistých úderov/min
    - v kategórii Junior 17-20 rokov: 17. miesto na svete, 1. miesto na Slovensku
    Tomáš Greguš (II. A) - 492,4 čistých úderov/min
    - v kategórii Junior 17-20 rokov: 18. miesto na svete, 2. miesto na Slovensku

    Celoslovenská súťaž ZAV Zvolen 2023:
    Súťaž sa konala online 24. januára 2023 za účasti 297 žiakov z 21 škôl. 
    Tomáš Greguš bol najlepší trikrát - v kategórii Minútový odpis (533,4 ú/min), 10-min. odpis (448,2 ú/min) a získal tak 1. miesto v kombinácii všetkých disciplín. Celkovo sme ako škola obsadili 2. miesto v súťaži jednotlivcov i družstiev.
     

   • Školský rok 2021/2022

   • Spracovanie informácií na počítači SIP 2022
     

    TOMÁŠ GREGUŠ
    MAJSTER SLOVENSKA 2022

    - 1. miesto v krajskom kole
    1. miesto v celoštátnom kole
       s počtom úderov 468,8 úd/min

     


    Medzinárodná súťaž Intersteno v písaní na počítači ZAV-100:

    Súťaž sa konala online 9. decembra 2021 a zúčastnilo sa jej 1354 súťažiacich zo štrnástich krajín sveta.

    Tomáš Greguš (II. A) - 546,1 čistých úderov/min (!)
    - celkovo: 25. miesto na svete, 2. miesto na Slovensku
    - v kategórii Junior 17-20 rokov: 7. miesto na svete, 2. miesto na Slovensku

    Matúš Ušiak (II. A) - 459,0 čistých úderov/min
    - celkovo: 62. mesto na svete, 5 miesto na Slovensku
    - v kategórii Pupils 12-16 rokov: 11. miesto na svete, 1. miesto na Slovensku

     

    Celoslovenská súťaž ZAv Zvolen 2022:

    Súťaž sa konala online 9. februára 2022 za účasti 208 žiakov z 21 škôl. 
    Tomáš Greguš bol najlepší v kategórii Odpis-50 a piaty najlepší pri Odpise-100. Celkovo sme obsadili 2. miesto v súťaži jednotlivcov i družstiev.

      
     

   • Školský rok 2020/2021

   • Celoštátna súťaž žiakov SŠ v SIP:
    Tomáš Greguš (I. A) skončil v súťažnej disciplíne "písanie na počítači" na vynikajúcom 7. mieste. Zároveň sa tak stal najlepším súťažiacim tejto kategórie z bratislavského kraja s výkonom 386,2 úderov za minútu

    Krajská súťaž žiakov SŠ v spracovaní informácií na počítači:
    Súťažná disciplína: písanie na počítači
    1. miesto - Tomáš Greguš (I. A) - čisté údery 358,2/min
    2. miesto - Matúš Ušiak (I. A) - čisté údery 356,1/min
    3. miesto - Alica Križanová (III. A) - čisté údery 308,6/min

    Po skompletizovaní výsledkov všetkých účastníkov krajských kôl bol Tomáš ôsmy a Matúš desiaty najrýchlejší na Slovensku.

    Oboch chlapcov vyučuje Ing. Dana Levčíková.

    Súťaž ZAV Zvolen - február 2021:
    Tomáš Greguš (I. A) získal za odpis z obrazovky s penalizáciou 100 celkové 2. miesto (čisté údery 394,0/min) a za druhý odpis (penalizácia 50) rovnako pekné 10. miesto (čisté údery 344,9/min).
     

   • Školský rok 2019/2020

   • Celoštátna súťaž žiakov SŠ v SIP:
    Samuel Tilinger (III. C) postúpil v súťažnej disciplíne "písanie na počítači" až do celoslovenského finále. Kvôli karanténe spôsobenej koronavírusom sa však celoštátne kolo neuskutočnilo.

    Krajská súťaž žiakov SŠ v spracovaní informácií na počítači - február 2020:
    Súťažná disciplína: písanie na počítači
    2. miesto - Samuel Tilinger (III. C) - čisté údery 316,5

    Kategória Žiaci (13-16 rokov) súťažilo 307 študentov celého sveta:
    19. miesto - Igor Sebastian Sameš (I. B)
    20. miesto - Katarína Bötösová (I. B)

    Kategória Junior (17-20 rokov) bola konkurencia väčšia - 890 súťažiacich:
    92. miesto - Lucia Kunovičová (III. C)
    114. miesto - Samuel Tilinger (III. C)
    218. miesto - Sofia Füzek (I. B)

    Prípravu žiakov na súťaž má "na svedomí" Ing. Terézia Garaiová.

   • Školský rok 2018/2019

   • Súťaž ZAV Zvolen - november 2018:
    Patrik Sárközi (III. C) obsadil medzi slovenskými účastníkmi 5. miesto, Samuel Šatra (III. C) skončil na 17. mieste.

    Súťaž ZAV Olomouc - november 2018:
    Celkové 19. miesto patrí Patrikovi Sárközimu (III. C) a 21. zase Samuelovi Tilingerovi (II. C). Patrik dokonca v jednej z čiastkových súťaží v minútovke obsadil skvelé 9. miesto.

    Fotogaléria zo súťaže ZAV

   • Školský rok 2017/2018

   • Celoštátna súťaž žiakov SŠ v SIP:
    Patrik Mikóczi (IV. A) skončil v súťažnej disciplíne "písanie na počítači" na vynikajúcom 7. mieste. Zároveň sa tak stal najlepším súťažiacim tejto kategórie z bratislavského kraja.

    Krajská súťaž žiakov SŠ v spracovaní informácií na počítači:
    Súťažná disciplína: písanie na počítači
    1. miesto - Patrik Mikóczi (IV. A) - čisté údery 378,9/min
    5. miesto - Samuel Tilinger (I. C) - čisté údery 275,8/min)

    Po skompletizovaní výsledkov všetkých účastníkov krajských kôl bol Patrik piaty najrýchlejší na Slovensku.

    Súťaž ZAV Zvolen - november 2017:
    Patrik Mikóczi (IV. A) získal spomedzi 34 súťažiacich za odpis z obrazovky s penalizáciou 50 celkové 2. miesto (čisté údery 414,4/min) a za prísnejší odpis (penalizácia 100) rovnako pekné 3. miesto (čisté údery 366,4/min).
    Fotogaléria zo súťaže ZAV Zvolen

    Súťaž ZAV Olomouc - november 2017:
    Patrik Mikóczi (IV. A) získal v konkurencii 69 súťažiacich celkové 8. miesto (najlepší výkon pri najprísnejšej penalizácii 100 v hodnote 445 čistých úderov za minútu).

    Fotogaléria zo súťaže ZAV Olomouc

   • Školský rok 2016/2017

   • Na krajskej súťaži žiakov stredných škôl v spracovaní textu na počítači SIP sa náš tretiak Patrik Mikóczi (III. A) umiestnil na výbornom 1. mieste. Po spracovaní výsledkov za celé Slovensko dosiahol piaty najlepší čas, takže postúpil do celoštátneho kola. Tam už síce svoj výkon nezopakoval, ale aj tak je historicky prvým študentom OA, ktorému sa podarilo dostať medzi elitu.
    Pre ostatných tu máme kvôli inšpirácii jeho výkon - čisté údery za minútu 386,3.

    Školské kolo:
    V súťaži sme osobitne vyhodnotili žiakov každého ročníka, avšak najrýchlejšie prsty mal Ľuboš Ragas z II. B. Pozoruhodné je, že Ľuboš dosiahol najlepší výkon nielen v kategórii druhákov, ale na celej škole vôbec. Medzi druhákmi ďalej získala 2. miesto Kristína Knotková (II. B), Simona Mišolajová (II. C) sa umiestnila na bronzovej priečke.
    V treťom ročníku bol najrýchlejší pisár Patrik Mikóczi z III. A a zároveň podal druhý najlepší výkon na škole. Za ním sa umiestnila Slavomíra Hričovská z III. C a 3. miesto obsadila Viktória Dodeková (III. A).
    Spomedzi štvrtákov bola najúspešnejšia Dominika Popovičová zo IV. A, striebro patrí Nikole Sepešiovej (IV. B) a tretiu pozíciu zaujala Alena Danielová (IV. C).
    Fotogalériu nájdete v odkaze Školské kolo v písaní na PC.

    V medzinárodnej internetovej súťaži v písaní na PC INTERSTENO za školu debutoval opäť Patrik Mikóczi a nepočínal si zle. Vo vekovej kategórii 17-20 rokov v odpise v materinskom jazyku súťažilo 529 mladých ľudí, pričom Paťo skončil na skvelom 62. mieste (ako štvrtý Slovák v poradí). Tu je výsledková listina (pre zväčšenie rozkliknite):

   • Video absolventa Patrika Mikócziho
  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk