• 30 skvelých rokov s Nevädzkou

  • 30 rokov s Nevädzkou - záznam programu   Program a organizáciu osláv zabezpečoval organizačný výbor na čele s Mgr. Katarínou Tomaschekovou, ktorej za to patrí veľké poďakovanie.
  • Fotoalbum zo slávnostnej akadémie   Slávnostná akadémia sa konala 24. júna 2022 v DK Ružinov. Fotogalériu si môžete prezrieť po kliknutí na fotografiu.
  • Prezentačné video o škole

   Súčasťou slávnostného programu k 30. výročiu bola aj táto milá prezentácia o škole, ktorej autorom je Mgr. Matúš Kovalčík. Pozrite sa s nami na to, ako sa na Nevädzke máme.

  • Rok desiaty - 2000/2001

   Začalo sa nové milénium. Už tradične sme pod svoje krídla prichýlili osirelých druhákov, tentoraz zo zaniknutej obchodnej akadémie na Teplickej ulici. Pedagogický zbor bol posilnený o sedem nových učiteľov a na po skončení školského roka sme zavŕšili prvú desiatku rokov fungovania Nevädzky.
    

  • Rok deviaty - 1999/2000

   Bol to rok, v ktorom sa začala dlhoročná tradícia nového, vtedy ešte nepovinného predmetu s názvom fiktívna firma. Podobne ako projekt reálnych študentských firiem aplikovanej ekonómie ho na našej škole rozbehla Ing. Simona Priecelová. 
   Prvý a doteraz aj posledný raz sme doviedli k maturite až štyri maturitné triedy. Zmeny nastali aj v nižších ročníkoch - niekoľko žiakov 3.A a 3.B sme presunuli do novovytvorenej 3.C a k trom druháckym pribudli z kapacitných dôvodov len dve prvácke triedy.
   Celkový počet tried bol dvanásť, čo zodpovedalo tuctu učební v pavilóne B.
   K radostným udalostiam roka patrila aj zmena priezviska mladej matematikárky Daniely Holovovej, za ktorú bol "zodpovedný" učiteľ ekonomických predmetov Martin Pavlovič. Mimochodom, aj o dve desiatky rokov neskôr to hodnotíme ako veľmi vydarený počin.
    
  • Rok ôsmy - 1998/1999

   Nevädzka vplávala do relatívne pokojných vôd svojho fungovania. O školu bol zo strany deviatakov vysoký záujem, no kapacita budovy sa nedala zvyšovať, preto bolo v triedach bežne aj 35 - 37 žiakov. V tomto roku nám zmaturoval budúci poslanec a starosta Ružinova.
    
  • Rok siedmy - 1997/1998

   V siedmom roku existencie sme pod svoje krídla prichýlili druhákov zo zrušenej OA na ulici J. Jonáša 5 v Devínskej Novej Vsi, takže sme prvý a posledný raz mali aj triedu déčkarov. Zároveň sme kvôli kapacite pavilónu B otvorili len dve prvácke triedy.
   Nevädzka získava vďaka svojej aktivite v očiach verejnosti čoraz väčšie renomé. 
    
  • Rok šiesty - 1996/1997

   Konečne vo svojich priestoroch! Nevädzka sa konečne stala Nevädzkou a začala obývať priestory bývalej základnej školy na Nevädzovej 3, hneď pri obchodnom dome Jadran. K novinkám patrilo aj nové logo s nevädzou v strede, ktoré nás odvtedy sprevádza až dodnes.
    

  • Rok piaty - 1995/1996

   Školský rok 1995/1996 by sme charakterizovali dvoma prelomovými udalosťami. Jeho začiatok bol spojený so vznikom prvej študentskej firmy aplikovanej ekonómie a na jeho konci sme konečne opustili priestory budovy na Sklenárovej ulici.
    

  • Rok štvrtý - 1994/1995

   Bol to prvý rok s plným počtom tried vo všetkých štyroch ročníkoch. Čakali nás prvé stužkové slávnosti i prvé maturitné skúšky. Pribudli ďalší noví učitelia, z ktorých dvaja na našej škole stále vyučujú. Život nám však priniesol aj smutnejšie správy.
    

  • Rok tretí - 1993/1994

   V tomto období nastalo niekoľko významných udalostí, z ktorých tou najdôležitejšou bola zmena vo vedení školy. Na najbližších 25 rokov sa riaditeľkou školy stala Ing. Erika Marošová, PhD. a jej zástupkyňou Mgr. Anna Janičiarová. Škola sa rozrástla o ďalšie triedy a prenajaté priestory na Sklenárovej 1 jej začali byť pritesné.
    

  • Rok druhý - 1992/1993

   K trom druháckym triedami pribudli v prvom ročníku ďalšie tri.
   V 1. A sa stala triednou slovenčinárka Mgr. Anna Guthová, 1. B viedla učiteľka ekonomických predmetov Mgr. Soňa Halamová a za 1. C stála nová kolegyňa Mgr. Klára Kramáriková, ktorá učila informatiku a a matematiku.
   Okrem nej pribudli do kolektívu Ing. Anežka Duranková na účtovníctvo a tiež angličtinárka Katarína Milecová. Mnoho predmetov tu však krátkodobo vyučovali aj rôzni externisti.

   Vďaka dvom existujúcim ročníkom mohla v decembri 1992 vzniknúť prvá školská tradícia  - imatrikulácie prvákov.
  • Čo bolo na počiatku? 1991/1992

   Naša stredná škola začala svoju vzdelávaciu púť 1. 9. 1991.
   Boli to časy, keď po letných prázdninách prichádzali žiaci do škôl naozaj prvého septembra. Ešte stále sme totiž boli súčasťou Československa a ústavný zákon samostatného štátu, s ktorým je spojený prvoseptembrový štátny sviatok, bol prijatý až o rok. V roku 1991 však tento deň pripadol na nedeľu, takže sme predsa len začali o deň neskôr.
   Ani Nevädzka ešte nebola celkom Nevädzkou. Prvých päť rokov - od septembra 1991 až do augusta 1996 - sme sídlili v budove Stredného odborného učilišťa obchodného na Sklenárovej 1 v Bratislave (bývalá Schiffelova ulica).

  • Výročné logá k tridsiatke

   Predstavujeme vám sériu vskutku originálnych log, ktoré pre nás k 30. výročiu existencie obchodnej akadémie navrhol maliar a scénograf Fero Lipták.

  • Napíšte nám, ako si spomínate na Nevädzku

   Tento školský rok je spojený s oslavou 30. narodenín našej obchodnej akadémie. V rámci nej pripravujeme tlačené vydanie výročnej Pamätnice, v ktorej by sme si chceli pripomenúť veselé i vážne príbehy zo života Nevädzky. Ak ste náš žiak alebo kolega, bývalý alebo súčasný - a máte zaujímavú spomienku alebo unikátnu fotografiu, ktorá stojí za zverejnenie, napíšte nám, prosím, na email: 30vyrocie.oanba@gmail.com. V prípade fotografií nám uveďte aj rok jej vzniku či príležitosť, ku ktorej bola vytvorená.
    
   • Nevädzkárska fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

           Zriaďovateľ strednej školy

     • Meno školy
     • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
     • Email školy
     • oa.nevadzova@region-bsk.sk
     • Email na správcu obsahu
     • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
     • Email na webmastera
     • oanba@oanba.sk
     • Telefón
     • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
     • Adresa školy
     • Nevädzová 3
      820 07 Bratislava
      Slovakia
     • Digitálny koordinátor
     • kovalcik@oanba.sk
     • IČO
     • 17 327 652
     • DIČ
     • 2020868564