• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
 • Sme na nich právom hrdí

  • 2022/2023

    • Tomáš Greguš

    • 6. miesto - kategória Audiotranscription Junior
    • 53rd Intersteno Congress – Maastricht 2022
    • Majster Slovenska v písaní na PC Tomáš Greguš vycestoval ešte v úvode augusta (6.-11.8.2022) aj so svojou vyučujúcou Ing. Teréziou Garaiovou do holandského Maastrichtu na Medzinárodnú súťaž INTERSTENO.
     Napriek silnej konkurencii 250 súťažiacich z 24 krajín, ktorí sa učia pracovať s klávesnicou zvyčajne už od útleho veku, náš Tomáš sa s počtom 365 úderov za minútu pri 99,92% presnosti umiestnil na 6. mieste v kategórii Audiotranscription, čo je prepis hovoreného textu z odposluchu v trvaní 10 minút a penalizácii 50 úderov za chybu. V kategórii Text Production, čo je odpis z papierovej predlohy v trvaní 30 minút a penalizácii 100 úderov za chybu obsadil 9. miesto s počtom 437,9 úderov za minútu s presnosťou 99,85%.
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2022/2023
    • Tomáš Greguš

    • 1. miesto
    • III. Slovenské Rýchle prsty 2022
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2022/2023
    • Matúš Ušiak

    • 3. miesto
    • III. Slovenské Rýchle prsty 2022
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2022/2023
  • 2021/2022

    • Gabriel Škorpil

    • Cena svätého Gorazda
    • Celoštátne vyznamenanie ministra školstva
    • Mimoriadne ocenenie bolo žiakovi III. A Gabrielovi Škorpilovi udelené za preukázanie vysokého morálneho kreditu a nezištnú pomoc svojmu spolužiakovi, a tiež za výborné študijné výsledky počas doterajšieho štúdia.
     • Oblasť:
     • Morálne ocenenie
     • Školský rok:
     • 2021/2022
    • Tomáš Greguš

    • Cena župana BSK 2022
    • Cena predsedu BSK
    • Cenu predsedu Bratislavského samosprávneho kraja udeľuje župan najlepším študentom stredných škôl na základe ich úspechov v súťažiach alebo počas štúdia. Žiak II. A Tomáš Greguš bol na toto ocenenie nominovaný najmä vďaka titulu Majster Slovenska v písaní na počítači, ktorý získal v apríli 2022, reprezentoval však školu aj v ďalších odborných súťažiach.
     • Oblasť:
     • Morálne ocenenie
     • Školský rok:
     • 2021/2022
    • Tamara Šimkovičová

    • 1. miesto Leadership Award
    • Veľtrh podnikateľských talentov 2022
    • Tamara z III. A sa zaradila do TOP desiatky najlepších študentov aplikovanej ekonómie v danom ročníku.
     • Oblasť:
     • Aplikovaná ekonómia
     • Školský rok:
     • 2021/2022
    • Tamara Šimkovičová, Karolína Líneková, Martina Juračková, Natália Kiliková, Lucia Cabadajová

    • 1. miesto Najlepší manažérsky tím
    • Veľtrh podnikateľských talentov 2022
     • Oblasť:
     • Aplikovaná ekonómia
     • Školský rok:
     • 2021/2022
    • Tomáš Greguš

    • 1. miesto v SR - Majster Slovenska
    • SIP - spracovanie textu na počítači 2022
    • Ide o najlepšie umiestnenie nášho žiaka v tejto súťaži v histórii školy.
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2021/2022
    • Tomáš Greguš

    • 2. miesto v SR
    • Medzinárodná súťaž Intersteno 2021
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2021/2022
    • Matúš Ušiak

    • 5. miesto v SR
    • Medzinárodná súťaž Intersteno 2021
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2021/2022
    • Martina Juračková, Tamara Šimkovičová

    • 5. miesto v celoštátnom kole
    • Stredoškolská odborná činnosť 2022
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2021/2022
    • Miroslav Bukviš

    • 10. miesto v celoštátnom kole
    • Olympiáda Mladý účtovník 2022
     • Oblasť:
     • Účtovníctvo
     • Školský rok:
     • 2021/2022
    • Nikol Beatrice Ďurčeková

    • 13. miesto v celoštátnom kole
    • Olympiáda Mladý účtovník 2022
     • Oblasť:
     • Účtovníctvo
     • Školský rok:
     • 2021/2022
    • CF BeastFit

    • 2. miesto v kat. 90 sekúnd vo výťahu
    • Medzinárodný veľtrh CF 2021
     • Oblasť:
     • Cvičná firma - praktikum
     • Školský rok:
     • 2021/2022
    • CF BeastFit

    • 3. miesto v kat. Najlepšia elektronická prezentácia
    • Medzinárodný veľtrh CF 2021
     • Oblasť:
     • Cvičná firma - praktikum
     • Školský rok:
     • 2021/2022
    • CF BeastFit

    • 14. miesto v kat. Celkové poradie
    • Medzinárodný veľtrh CF 2021
     • Oblasť:
     • Cvičná firma - praktikum
     • Školský rok:
     • 2021/2022
    • Tamara Šimkovičová, Martina Juračková, Samuel Taraba, Marek Mašlár, Richard Ďurica

    • 5. miesto v súťaži
    • JA Innovation Camp 2022
    • Celoslovenskú súťaž organizuje JA Slovensko. Konala sa online v konkurencii 20 tímov z rôznych škôl.
     • Oblasť:
     • Aplikovaná ekonómia
     • Školský rok:
     • 2021/2022
    • Tomáš Greguš

    • 1. miesto v krajskom kole
    • SIP - spracovanie textu na počítači 2022
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2021/2022
    • Tamara Cződörová

    • 2. miesto v súťaži
    • Female Leadership Innovation Camp 2021
    • Súťaž pre študentov z celého Slovenska organizuje JA Slovensko.
     • Oblasť:
     • Aplikovaná ekonómia
     • Školský rok:
     • 2021/2022
    • Tomáš Greguš

    • 1. miesto v SR - odpis 50
    • ZAV Zvolen 2022 online
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2021/2022
    • Tomáš Greguš

    • 2. miesto v SR - jednotlivci
    • ZAV Zvolen 2022 online
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2021/2022
    • OA Nevädzová

    • 2. miesto v SR - družstvá
    • ZAV Zvolen 2022 online
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2021/2022
    • Matúš Ušiak

    • 10. miesto v SR - jednotlivci
    • ZAV Zvolen 2022 online
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2021/2022
    • Miroslav Bukviš

    • Postup z krajského kola
    • Olympiáda Mladý účtovník 2022
     • Oblasť:
     • Účtovníctvo
     • Školský rok:
     • 2021/2022
    • Nikol Beatrice Ďurčeková

    • Postup z krajského kola
    • Olympiáda Mladý účtovník 2022
     • Oblasť:
     • Účtovníctvo
     • Školský rok:
     • 2021/2022
    • Tomáš Greguš

    • 1. miesto v individ. súťaži v SR
    • Talenty druhých ročníkov 2021
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2021/2022
    • Matúš Ušiak

    • 2. miesto v individ. súťaži v SR
    • Talenty druhých ročníkov 2021
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2021/2022
    • Sabina Havlíková

    • 21. miesto v individ. súťaži v SR
    • Talenty druhých ročníkov 2021
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2021/2022
    • Tím OA Nevädzová 3, Bratislava

    • 1. miesto v tímovej súťaži SR
    • Talenty druhých ročníkov 2021
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2021/2022
    • Lucia Cabadajová, Denisa Vanovčanová

    • 1. miesto v krajskom kole
    • Stredoškolská odborná činnosť 2022
    • Umiestnenie v odbore Ekonomika a riadenie.
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2021/2022
    • Martina Juračková, Tamara Šimkovičová

    • 2. miesto v krajskom kole
    • Stredoškolská odborná činnosť 2022
    • Umiestnenie v odbore Ekonomika a riadenie.
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2021/2022
    • Gabriel Škorpil, Veronika Hlavenková, Samuel Taraba

    • 3. miesto v krajskom kole
    • Mladý Európan 2022
     • Oblasť:
     • Občianska náuka
     • Školský rok:
     • 2021/2022
    • Tomáš Masný

    • Úspešný riešiteľ Kadet
    • Matematický klokan 2022
     • Oblasť:
     • Matematika
     • Školský rok:
     • 2021/2022
    • Nikol Beatrice Ďurčeková

    • Úspešný riešiteľ Junior
    • Matematický klokan 2022
     • Oblasť:
     • Matematika
     • Školský rok:
     • 2021/2022
    • Terézia Kondrátová

    • Čestné uznanie v okresnom kole - poézia
    • Hviezdoslavov Kubín 2022
     • Oblasť:
     • Slovenský jazyk a literatúra
     • Školský rok:
     • 2021/2022
    • Miroslav Bukviš

    • 1. miesto v školskom kole
    • Olympiáda Mladý účtovník 2022
     • Oblasť:
     • Účtovníctvo
     • Školský rok:
     • 2021/2022
    • Nikol Beatrice Ďurčeková

    • 2. miesto v školskom kole
    • Olympiáda Mladý účtovník 2022
     • Oblasť:
     • Účtovníctvo
     • Školský rok:
     • 2021/2022
    • Andrej Drgoň

    • 3. miesto v školskom kole
    • Olympiáda Mladý účtovník 2022
     • Oblasť:
     • Účtovníctvo
     • Školský rok:
     • 2021/2022
    • Tamara Šimkovičová, Martina Juračková

    • 1. miesto v školskom kole
    • Stredoškolská odborná činnosť 2022
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2021/2022
    • Denisa Vanovčanová, Lucia Cabadajová

    • 2. miesto v školskom kole
    • Stredoškolská odborná činnosť 2022
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2021/2022
    • Tomáš Greguš

    • 1. miesto v školskom kole
    • Vianočné rýchle prsty 2021
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2021/2022
    • Matúš Ušiak

    • 2. miesto v školskom kole
    • Vianočné rýchle prsty 2021
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2021/2022
    • Alica Križanová

    • 3. miesto v školskom kole
    • Vianočné rýchle prsty 2021
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2021/2022
    • Matúš Lauro

    • 1. miesto - kadeti
    • Vianočné rýchle prsty 2021
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2021/2022
    • Katarína Bötösová

    • 1. miesto - tretiaci
    • Vianočné rýchle prsty 2021
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2021/2022
  • 2020/2021

    • Ing. Eva Stančíková

    • Učiteľka roka 2021
    • Cena predsedu BSK
    • Župan Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba odovzdal dvadsiatke stredoškolských učiteľov cenu, ktorou si náš zriaďovateľ uctieva tých najlepších pedagógov. K nim nesporne patrí aj Ing. Eva Stančíková, ktorú poznáme nielen ako dlhoročnú učiteľku informatiky, ale najmä ako neúnavnú organizátorku medzinárodnej spolupráce s európskymi školami v projektoch Comenius či Erasmus+.
     • Oblasť:
     • Morálne ocenenie
     • Školský rok:
     • 2020/2021
    • Tomáš Greguš

    • 7. miesto v celoštátnom kole
    • SIP - spracovanie textu na počítači 2021
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2020/2021
    • Andrea Bukovinská, Veronika Pravdová, Lucia Galanová, Natália Kamenická, Marianna Schusterová

    • 3. miesto Najlepší ženský manažérsky tím
    • Veľtrh podnikateľských talentov 2021
    • Súťaž sa konala online.
     • Oblasť:
     • Aplikovaná ekonómia
     • Školský rok:
     • 2020/2021
    • Marianna Schusterová

    • 1. miesto Leadership Award
    • Veľtrh podnikateľských talentov 2021
    • Súťaž sa konala online.
     • Oblasť:
     • Aplikovaná ekonómia
     • Školský rok:
     • 2020/2021
    • CF Barber Surprise Shop

    • 1. miesto Hlavná súťaž
    • Medzinárodný online veľtrh CF 2020
     • Oblasť:
     • Cvičná firma - praktikum
     • Školský rok:
     • 2020/2021
    • CF BeastFit

    • 1. miesto Najlepší katalóg
    • Medzinárodný online veľtrh CF 2020
     • Oblasť:
     • Cvičná firma - praktikum
     • Školský rok:
     • 2020/2021
    • CF Barber Surprise Shop

    • 1. miesto Najlepšia reklama
    • Medzinárodný online veľtrh CF 2020
     • Oblasť:
     • Cvičná firma - praktikum
     • Školský rok:
     • 2020/2021
    • Nikol Beatrice Ďurčeková, Diana Populová

    • 2. miesto v celoštátnom kole
    • Stredoškolská odborná činnosť 2021
    • V odbore Ekonomika a riadenie ide o najlepšie umiestnenie našich žiakov za posledné desaťročie.
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2020/2021
    • Samuel Tilinger

    • 5. miesto v celoštátnom kole
    • Olympiáda Mladý účtovník 2021
     • Oblasť:
     • Účtovníctvo
     • Školský rok:
     • 2020/2021
    • Nelly Csáderová

    • Postup do celoslovenského finále
    • Finančná olympiáda 2021
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2020/2021
    • Filip Slezák

    • 3. miesto - kategória 90 sekúnd vo výťahu
    • 26. Mezinárodní veletrh fiktivních firem 2021
     • Oblasť:
     • Cvičná firma - praktikum
     • Školský rok:
     • 2020/2021
    • Paula Páleníková, Matúš Žeravik, Vanessa Galbová, Viera Slimáková

    • 3. miesto - postup do celoslovenského finále
    • Generácia €uro 2021
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2020/2021
    • Tomáš Greguš

    • 2. miesto v SR (pen. 100)
    • ZAV Zvolen 2021 online
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2020/2021
    • Tomáš Greguš

    • 10. miesto v SR (pen. 50)
    • ZAV Zvolen 2021 online
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2020/2021
    • Samuel Tilinger

    • 15.miesto v SR (pen. 50)
    • ZAV Zvolen 2021 online
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2020/2021
    • Denis Mokriš, Samuel Štipkala, Katarína Bötösová, Juraj Pokrývka, Alexandra Kunovičová

    • 11. miesto v krajskom kole
    • Majstrovstvá SŠ v šachu
     • Oblasť:
     • Telesná a športová výchova
     • Školský rok:
     • 2020/2021
    • Nikol Beatrice Ďurčeková, Diana Populová

    • 1. miesto v krajskom kole
    • Stredoškolská odborná činnosť 2021
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2020/2021
    • Marianna Schusterová, Veronika Pravdová

    • 2. miesto v krajskom kole
    • Stredoškolská odborná činnosť 2021
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2020/2021
    • Marco Berki

    • 1. miesto v krajskom kole - 13 História, filozofia, právne vedy
    • Stredoškolská odborná činnosť 2021
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2020/2021
    • Samuel Tilinger

    • Postup z krajského kola
    • Olympiáda Mladý účtovník 2021
     • Oblasť:
     • Účtovníctvo
     • Školský rok:
     • 2020/2021
    • Zuzana Szakálová

    • Postup z krajského kola
    • Olympiáda Mladý účtovník 2021
     • Oblasť:
     • Účtovníctvo
     • Školský rok:
     • 2020/2021
    • Tomáš Greguš

    • 1. miesto v krajskom kole
    • SIP - spracovanie textu na počítači 2021
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2020/2021
    • Matúš Ušiak

    • 2. miesto v krajskom kole
    • SIP - spracovanie textu na počítači 2021
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2020/2021
    • Alica Križanová

    • 3. miesto v krajskom kole
    • SIP - spracovanie textu na počítači 2021
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2020/2021
    • Katarína Bötösová, Samuel Štipkala

    • 3. miesto družstiev
    • Krajské majstrovstvá v šachu online
     • Oblasť:
     • Telesná a športová výchova
     • Školský rok:
     • 2020/2021
    • Samuel Štipkala

    • 12. miesto jednotlivci
    • Krajské majstrovstvá v šachu online
     • Oblasť:
     • Telesná a športová výchova
     • Školský rok:
     • 2020/2021
    • CF BeastFit

    • 3. miesto - kategória Elektronická prezentácia
    • Veľtrh CF ŽIar na Hronom 2021
     • Oblasť:
     • Cvičná firma - praktikum
     • Školský rok:
     • 2020/2021
    • Sofia Dianová, Andrej Sloboda, Rastislav Jendruš, Lenka Maceková, Samuel Tilinger, Zuzana Szakálová, Simona Létalová, Marek Mráz

    • Postup do finále
    • Olympiáda Podnikový hospodár 2021
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2020/2021
    • Samuel Tilinger

    • 1. miesto v školskom kole
    • Olympiáda Mladý účtovník 2021
     • Oblasť:
     • Účtovníctvo
     • Školský rok:
     • 2020/2021
    • Zuzana Szakálová

    • 2. miesto v školskom kole
    • Olympiáda Mladý účtovník 2021
     • Oblasť:
     • Účtovníctvo
     • Školský rok:
     • 2020/2021
    • Tomáš Greguš

    • 1. miesto
    • Nevädzkárske rýchle prsty 2021
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2020/2021
    • Matúš Ušiak

    • 2. miesto
    • Nevädzkárske rýchle prsty 2021
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2020/2021
    • Andrej Drgoň

    • 3. miesto
    • Nevädzkárske rýchle prsty 2021
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2020/2021
    • Diana Populová

    • 1. miesto v školskom kole - 15 Ekonomika a riadenie
    • SOČ 2021
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2020/2021
    • Nikol Beatrice Ďurčeková

    • 1. miesto v školskom kole - 15 Ekonomika a riadenie
    • SOČ 2021
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2020/2021
    • Marianna Schusterová

    • 2. miesto v školskom kole - 15 Ekonomika a riadenie
    • SOČ 2021
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2020/2021
    • Veronika Pravdová

    • 2. miesto v školskom kole - 15 Ekonomika a riadenie
    • SOČ 2021
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2020/2021
    • Marek Šimun

    • 3. miesto v školskom kole - 15 Ekonomika a riadenie
    • SOČ 2021
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2020/2021
    • Roman Chvalovský

    • 3. miesto v školskom kole - 15 Ekonomika a riadenie
    • SOČ 2021
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2020/2021
    • Marco Berki

    • 2. miesto v školskom kole - 13 História, filozofia, právne vedy
    • SOČ 2021
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2020/2021
    • Matúš Žeravik, Vanessa Galbová, Paula Páleníková, Viera Slimáková

    • Postup do 2. kola
    • Generácia €uro
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2020/2021
    • Marco Berki

    • Postup do krajského kola
    • Ekonomická olympiáda
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2020/2021
    • Samuel Štipkala

    • Postup do krajského kola
    • Ekonomická olympiáda
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2020/2021
  • 2019/2020

    • Ing. Adriana Jurášková

    • Učiteľka roka 2020
    • Cena predsedu BSK
    • Na našej obchodnej akadémii pôsobí od roku 2007. Od začiatku vyučuje najmä odborné maturitné predmety účtovníctvo a ekonomické cvičenia, pre ktoré napísala učebnicu. Stojí aj za zavedením dvoch úplne nových predmetov – sú to podnikateľské zručnosti u druhákov a voliteľný predmet praktické účtovníctvo. Adrianu Juráškovú si spájame aj so študentskými firmami aplikovanej ekonómie, ktoré úspešne vedie v spolupráci s neziskovou organizáciou JA Slovensko. Je
     spoluorganizátorkou školských veľtrhov cvičných firiem. Už ako zástupkyňa riaditeľky školy zaviedla elektronickú triednu knihu, vytvorila novú podobu www stránky školy.
     • Oblasť:
     • Morálne ocenenie
     • Školský rok:
     • 2019/2020
    • Samuel Tilinger

    • 17. miesto - kategória Junior
    • Medzinárodná súťaž Intersteno 2019
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2019/2020
    • Ondrej Sekáč, Viktória Kanichová

    • 4. miesto v celoštátnom kole
    • Stredoškolská odborná činnosť 2020
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2019/2020
    • Marco Berki

    • 4. miesto v celoštátnom kole
    • Stredoškolská odborná činnosť 2020
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2019/2020
    • Igor Sebastian Sameš

    • 19. miesto - kategória Pupil
    • Medzinárodná súťaž Intersteno 2020
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2019/2020
    • Katarína Bötösová

    • 20. miesto - kategória Pupil
    • Medzinárodná súťaž Intersteno 2020
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2019/2020
    • CF Barber Surprise Shop

    • 3. miesto Najlepšia cvičná firma veľtrhu
    • 12. veletrh fiktivních firem Ostrava
     • Oblasť:
     • Cvičná firma - praktikum
     • Školský rok:
     • 2019/2020
    • CF Barber Surprise Shop

    • 3. miesto Najlepšia prezentácia CF
    • 12. veletrh fiktivních firem Ostrava
     • Oblasť:
     • Cvičná firma - praktikum
     • Školský rok:
     • 2019/2020
    • CF Barber Surprise Shop

    • 4. miesto Najlepší katalóg CF
    • 12. veletrh fiktivních firem Ostrava
     • Oblasť:
     • Cvičná firma - praktikum
     • Školský rok:
     • 2019/2020
    • Marco Berki, Samuel Štipkala, Andrej Sloboda

    • Postup do finále
    • Olympiáda o EÚ 2019
     • Oblasť:
     • Občianska náuka
     • Školský rok:
     • 2019/2020
    • Samuel Tilinger

    • 3. miesto v súťaži
    • Slovenské rýchle prsty 2019
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2019/2020
    • Lucia Kunovičová

    • 7. miesto v súťaži
    • Slovenské rýchle prsty 2019
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2019/2020
    • Alica Križanová

    • 9. miesto v súťaži
    • Slovenské rýchle prsty 2019
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2019/2020
    • Samuel Tilinger

    • 2. miesto v krajskom kole
    • SIP - spracovanie textu na počítači 2020
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2019/2020
    • Renáta Staňová

    • 2. miesto v krajskom kole
    • Ekonomická olympiáda 2020
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2019/2020
    • Viktória Kanichová, Ondrej Sekáč

    • 1. miesto v krajskom kole
    • Stredoškolská odborná činnosť 2020
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2019/2020
    • Marco Berki

    • 2. miesto v krajskom kole
    • Stredoškolská odborná činnosť 2020
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2019/2020
    • Samuel Štipkala

    • 3. miesto v krajskom kole
    • Stredoškolská odborná činnosť 2020
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2019/2020
    • Barbora Burdová, Lucia Filipová

    • 3. miesto v krajskom kole
    • Stredoškolská odborná činnosť 2020
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2019/2020
    • Marco Berki

    • 1. miesto v Rade EÚ
    • Rozhoduj o Európe
     • Oblasť:
     • Občianska náuka
     • Školský rok:
     • 2019/2020
    • Marco Berki

    • 4. miesto v krajskom kole
    • XXII. Olympiáda ľudských práv
     • Oblasť:
     • Občianska náuka
     • Školský rok:
     • 2019/2020
    • Diana Populová, Alica Križanová, Nikol Ďurčeková

    • 3. miesto
    • Župný športový deň - vedomostný kvíz o olympizme
     • Oblasť:
     • Telesná a športová výchova
     • Školský rok:
     • 2019/2020
    • Viktória Martinkovičová

    • 1. miesto v školskom kole
    • Olympiáda Mladý účtovník
     • Oblasť:
     • Účtovníctvo
     • Školský rok:
     • 2019/2020
    • Renáta Staňová

    • 2. miesto v školskom kole
    • Olympiáda Mladý účtovník
     • Oblasť:
     • Účtovníctvo
     • Školský rok:
     • 2019/2020
    • Rebecca Luchsová

    • 3. miesto v školskom kole
    • Olympiáda Mladý účtovník
     • Oblasť:
     • Účtovníctvo
     • Školský rok:
     • 2019/2020
    • Zuzana Szakálová, Diana Populová, Alexander Jakubec, Augustín Bachratý, Branislav Ivan, Chiara Jurkovičová, Miroslav Morihlatko, Andrea Múčková, Marek Šimun, Nicolas Chovan

    • Postup do 2. kola
    • Finančná olympiáda
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2019/2020
    • Ondrej Sekáč, Viktória Kanichová

    • 1. miesto v školskom kole
    • Stredoškolská odborná činnosť
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2019/2020
    • Barbora Burdová, Lucia Filipová

    • 2. miesto v školskom kole
    • Stredoškolská odborná činnosť
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2019/2020
    • Lucia Galanová, Evan Jankových

    • 3. miesto v školskom kole
    • Stredoškolská odborná činnosť
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2019/2020
    • Marco Berki

    • 2. miesto v školskom kole
    • Stredoškolská odborná činnosť
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2019/2020
    • Samuel Štipkala

    • 2. miesto v školskom kole
    • Stredoškolská odborná činnosť
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2019/2020
    • Veronika Pravdová, Marianna Schusterová

    • 3. miesto v školskom kole
    • Stredoškolská odborná činnosť
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2019/2020
    • Karolína Žilinská, Eva Žišková

    • 3. miesto v školskom kole
    • Stredoškolská odborná činnosť
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2019/2020
    • Alica Križanová

    • 1. miesto v školskom kole (2A)
    • Olympiáda v anglickom jazyku
     • Oblasť:
     • Anglický jazyk
     • Školský rok:
     • 2019/2020
    • Filip Slezák

    • 2. miesto v školskom kole (2A)
    • Olympiáda v anglickom jazyku
     • Oblasť:
     • Anglický jazyk
     • Školský rok:
     • 2019/2020
    • Marco Jozef Ceconik, Tigran Safaryan

    • 3. miesto v školskom kole (2A)
    • Olympiáda v anglickom jazyku
     • Oblasť:
     • Anglický jazyk
     • Školský rok:
     • 2019/2020
    • Michal Fekete

    • 1. miesto v školskom kole (2B)
    • Olympiáda v anglickom jazyku
     • Oblasť:
     • Anglický jazyk
     • Školský rok:
     • 2019/2020
    • Samuel Tilinger

    • 2. miesto v školskom kole (2B)
    • Olympiáda v anglickom jazyku
     • Oblasť:
     • Anglický jazyk
     • Školský rok:
     • 2019/2020
    • Adam Baxa

    • 3. miesto v školskom kole (2B)
    • Olympiáda v anglickom jazyku
     • Oblasť:
     • Anglický jazyk
     • Školský rok:
     • 2019/2020
    • Samuel Tilinger

    • 1. miesto v školskom kole
    • Vianočné rýchle prsty 2019
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2019/2020
    • Marek Pollák

    • 2. miesto v školskom kole
    • Vianočné rýchle prsty 2019
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2019/2020
    • Miroslav Morihlatko

    • 3. miesto v školskom kole
    • Vianočné rýchle prsty 2019
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2019/2020
    • Andrej Múčka

    • 4. miesto v školskom kole
    • Vianočné rýchle prsty 2019
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2019/2020
    • Lucia Kunovičová

    • 5. miesto v školskom kole
    • Vianočné rýchle prsty 2019
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2019/2020
    • Alica Križanová

    • 6. miesto v školskom kole
    • Vianočné rýchle prsty 2019
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2019/2020
  • 2018/2019

    • Sofia Kubešová

    • Cena župana BSK 2019
    • Cena predsedu BSK
    • Sofia Kubešová si z rúk predsedu BSK Juraja Drobu a riaditeľa Úradu BSK Mariána Viskupiča prevzala diplom nielen za 2. miesto v súťaži Innovation Camp, ale aj za absolvovanie bronzovej úrovne Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu či aktívne pôsobenie v projekte Erasmus+. Je zároveň prezidentkou JA Firmy Rara Flos.
     • Oblasť:
     • Morálne ocenenie
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • Ing. Terézia Garaiová

    • Zlatá medaila
    • Ocenenie NHF EU za inovatívny prístup k vyučovaniu
     • Oblasť:
     • Morálne ocenenie
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • Simona Mišolajová

    • 4. miesto v celoštátnom kole
    • Olympiáda Mladý účtovník 2019
     • Oblasť:
     • Účtovníctvo
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • CF Apollonas

    • 1. miesto - Najlepší katalóg
    • XXV. veletrh fiktivních firem Praha
     • Oblasť:
     • Cvičná firma - praktikum
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • CF Apollonas

    • 2. miesto - Najlepší obchodník
    • XXV. veletrh fiktivních firem Praha
     • Oblasť:
     • Cvičná firma - praktikum
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • Patrik Sárközi

    • 5. miesto v súťaži
    • ZAV Zvolen 2018
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • Sofia Kubešová

    • 2. miesto v súťaži
    • JA Citi International Innovation Camp Bratislava
     • Oblasť:
     • Aplikovaná ekonómia
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • CF Apollonas

    • 1. miesto - Najlepšie firemné logo
    • Veľtrh cvičných firiem Olomouc
     • Oblasť:
     • Cvičná firma - praktikum
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • CF Apollonas

    • 1. miesto - Najlepšia elektronická prezentácia
    • Veľtrh cvičných firiem Olomouc
     • Oblasť:
     • Cvičná firma - praktikum
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • CF Apollonas

    • 3. miesto - Najlepší slogan v anglickom jazyku
    • Veľtrh cvičných firiem Olomouc
     • Oblasť:
     • Cvičná firma - praktikum
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • CF Apollonas

    • 1. miesto - Najlepšie logo
    • 20. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Bratislava
     • Oblasť:
     • Cvičná firma - praktikum
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • Juliana Repková

    • 1. miesto v krajskom kole - Cestovný ruch
    • Stredoškolská odborná činnosť 2019
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • Samuel Štipkala

    • 3. miesto v krajskom kole - odbor Cestovný ruch
    • Stredoškolská odborná činnosť 2019
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • Tereza Miháliková, Renáta Staňová

    • 1. miesto v krajskom kole - odbor Ekonomika a financie
    • Stredoškolská odborná činnosť 2019
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • Lara Šipicki, Sofia Kubešová

    • 4. miesto v krajskom kole - odbor Ekonomika a financie
    • Stredoškolská odborná činnosť 2019
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • Marco Berki

    • Postup do finále
    • XXI. Olympiáda ľudských práv
     • Oblasť:
     • Občianska náuka
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • Výber chlapcov

    • 3. miesto v okresnom kole
    • Basketbal chlapcov
     • Oblasť:
     • Telesná a športová výchova
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • Marianna Schusterová

    • 1. miesto v školskom kole
    • Hviezdoslavov Kubín 2019
     • Oblasť:
     • Slovenský jazyk a literatúra
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • Viktória Kanichová

    • 2. miesto v školskom kole
    • Hviezdoslavov Kubín 2019
     • Oblasť:
     • Slovenský jazyk a literatúra
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • Valéria Šusterová

    • 3. miesto v školskom kole
    • Hviezdoslavov Kubín 2019
     • Oblasť:
     • Slovenský jazyk a literatúra
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • Samuel Štipkala

    • 1. miesto v školskom kole - odbor Cestovný ruch
    • Stredoškolská odborná činnosť
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • Juliana Repková

    • 2. miesto v školskom kole - odbor Cestovný ruch
    • Stredoškolská odborná činnosť
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • Sofia Kubešová, Lara Šipicki

    • 2. miesto v školskom kole - odbor Ekonomika a financie
    • Stredoškolská odborná činnosť
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • Tereza Miháliková, Renáta Staňová

    • 2. miesto v školskom kole - odbor Ekonomika a financie
    • Stredoškolská odborná činnosť
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • Petra Gašparová, Dominik Tanglmayer, Matej Husenica, Marián Imriška, Adam Rybár

    • Postup do 2. kola
    • Finančná olympiáda
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • Rebecca Luchsová, Barbora Smrtičová

    • Postup do 2. kola
    • Finančná olympiáda
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • Eva Dinh Thi, Kristína Svobodová, Sofia Slobodová, Solomiya Skrypets

    • Postup do 2. kola
    • Finančná olympiáda
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • Simona Mišolajová

    • 1. miesto v školskom kole
    • Olympiáda Mladý účtovník
     • Oblasť:
     • Účtovníctvo
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • Kristína Kopálková

    • 2. miesto v školskom kole
    • Olympiáda Mladý účtovník
     • Oblasť:
     • Účtovníctvo
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • Daisy Xavéria Kukumbergová

    • 3. miesto v školskom kole
    • Olympiáda Mladý účtovník
     • Oblasť:
     • Účtovníctvo
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • Andrej Múčka

    • 1. miesto v školskom kole
    • Vianočné rýchle prsty 2018
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • Friderika Molnárová

    • 2. miesto v školskom kole
    • Vianočné rýchle prsty 2018
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • Samuel Tilinger

    • 3. miesto v školskom kole
    • Vianočné rýchle prsty 2018
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • Katarína Kubicová

    • 1. miesto v školskom kole
    • Olympiáda v slovenskom jazyku
     • Oblasť:
     • Slovenský jazyk a literatúra
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • Sabina Oravcová

    • 2. miesto v školskom kole
    • Olympiáda v slovenskom jazyku
     • Oblasť:
     • Slovenský jazyk a literatúra
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • Silvia Čavajdová

    • 3. miesto v školskom kole
    • Olympiáda v slovenskom jazyku
     • Oblasť:
     • Slovenský jazyk a literatúra
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • Alejna Alievska

    • čestné uznanie v školskom kole
    • Olympiáda v slovenskom jazyku
     • Oblasť:
     • Slovenský jazyk a literatúra
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • Alexander Jakubec

    • 1. miesto v školskom kole
    • Olympiáda v slovenskom jazyku
     • Oblasť:
     • Slovenský jazyk a literatúra
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • Veronika Matúšová

    • 2. miesto v školskom kole
    • Olympiáda v slovenskom jazyku
     • Oblasť:
     • Slovenský jazyk a literatúra
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • Bronislava Hrajnohová

    • 3. miesto v školskom kole
    • Olympiáda v slovenskom jazyku
     • Oblasť:
     • Slovenský jazyk a literatúra
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • Adam Rybár

    • 3. miesto v školskom kole
    • Olympiáda v slovenskom jazyku
     • Oblasť:
     • Slovenský jazyk a literatúra
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • Martina Marečková

    • čestné uznanie v školskom kole
    • Olympiáda v slovenskom jazyku
     • Oblasť:
     • Slovenský jazyk a literatúra
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • Simon Pastucha

    • čestné uznanie v školskom kole
    • Olympiáda v slovenskom jazyku
     • Oblasť:
     • Slovenský jazyk a literatúra
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • Filip Slezák

    • 1. miesto v školskom kole
    • Olympiáda z anglického jazyka
     • Oblasť:
     • Anglický jazyk
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • Daniel Čus

    • 2. miesto v školskom kole
    • Olympiáda z anglického jazyka
     • Oblasť:
     • Anglický jazyk
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • Alica Križanová

    • 3. miesto v školskom kole
    • Olympiáda z anglického jazyka
     • Oblasť:
     • Anglický jazyk
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • Tigran Safaryan

    • 3. miesto v školskom kole
    • Olympiáda z anglického jazyka
     • Oblasť:
     • Anglický jazyk
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • Samuel Hronec

    • 1. miesto v školskom kole
    • Olympiáda z anglického jazyka
     • Oblasť:
     • Anglický jazyk
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • Lara Šipicki

    • 2. miesto v školskom kole
    • Olympiáda z anglického jazyka
     • Oblasť:
     • Anglický jazyk
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • Patrícia Šahová

    • 2. miesto v školskom kole
    • Olympiáda z anglického jazyka
     • Oblasť:
     • Anglický jazyk
     • Školský rok:
     • 2018/2019
    • Michal Fekete

    • 3. miesto v školskom kole
    • Olympiáda z anglického jazyka
     • Oblasť:
     • Anglický jazyk
     • Školský rok:
     • 2018/2019
  • 2017/2018

    • Xenia Sikora

    • Cena župana BSK 2018
    • Cena predsedu BSK
    • Dôvodom ocenenia je nielen mimoriadne aktívny a zodpovedný prístup Xenie k plneniu školských povinností, ale aj aktívna participácia v mimoškolských aktivitách. Xenia predsedá školskému parlamentu, zorganizovala simulované voľby do VÚC, úspešne reprezentovala školu v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku. V rámci projektu Erasmus+ absolvovala odbornú prax v Londýne, kde bola ocenená ako najlepšia študentka, ďalej postúpila medzi päťdesiatku najlepších riešiteľov kraja do 2. kola Ekonomickej olympiády. V minulom roku vyhrala spolu s Luciou Bajakovou 1.miesto v krajskom kole SOČ v odbore Ekonomika a riadenie s témou Finančné vzdelávanie žiakov stredných škôl. Xenia je navyše prvou laureátkou bronzovej medaily Medzinárodnej ceny Vojvodu z Edinburghu na našej škole.
     • Oblasť:
     • Morálne ocenenie
     • Školský rok:
     • 2017/2018
    • Patrik Mikóczi

    • 7. miesto v celoštátnom kole
    • SIP - spracovanie textu na počítači 2018
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2017/2018
    • Patrik Mikóczi

    • 15. miesto (kat. 17-20)
    • Medzinárodná súťaž Intersteno 2018
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2017/2018
    • Samuel Tilinger

    • 63. miesto (kat. 13-16)
    • Medzinárodná súťaž Intersteno 2018
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2017/2018
    • Patrik Mikóczi

    • 8. miesto v v súťaži
    • ZAV Olomouc 2018
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2017/2018
    • Patrik Mikóczi

    • 2. miesto v SR
    • ZAV Zvolen 2017
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2017/2018
    • Eva Dinh Thi

    • postup do 12 -členného finále
    • JA Business Idea
     • Oblasť:
     • Aplikovaná ekonómia
     • Školský rok:
     • 2017/2018
    • Paulína Surovcová

    • 1. miesto v súťaži
    • Innovation Camp Brno
     • Oblasť:
     • Aplikovaná ekonómia
     • Školský rok:
     • 2017/2018
    • Eva Dinh Thi

    • 2. miesto v súťaži
    • Innovation Camp Brno
     • Oblasť:
     • Aplikovaná ekonómia
     • Školský rok:
     • 2017/2018
    • CF Volkswagen Academy

    • 1. miesto Najlepší medzinárodný vystavovateľ
    • 19. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Bratislava
     • Oblasť:
     • Cvičná firma - praktikum
     • Školský rok:
     • 2017/2018
    • Dominika Birková

    • 4. miesto v celoštátnom kole
    • Stredoškolská odborná činnosť 2018
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2017/2018
    • Simona Mišolajová

    • 4. miesto v celoštátnom kole
    • Stredoškolská odborná činnosť 2018
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2017/2018
    • Simona Skladaná

    • 9. miesto v celoštátnom kole
    • Olympiáda Mladý účtovník 2018
     • Oblasť:
     • Účtovníctvo
     • Školský rok:
     • 2017/2018
    • Simona Skladaná

    • 6. miesto v krajskom kole
    • Olympiáda Mladý účtovník 2018
     • Oblasť:
     • Účtovníctvo
     • Školský rok:
     • 2017/2018
    • Karin Šobáňová

    • 15. miesto v krajskom kole
    • Olympiáda Mladý účtovník 2018
     • Oblasť:
     • Účtovníctvo
     • Školský rok:
     • 2017/2018
    • Patrik Mikóczi

    • 1. miesto v krajskom kole
    • SIP - spracovanie textu na počítači 2018
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2017/2018
    • Samuel Tilinger

    • 5. miesto v krajskom kole
    • SIP - spracovanie textu na počítači 2018
     • Oblasť:
     • Administratíva a korešpondencia
     • Školský rok:
     • 2017/2018
    • Dominika Birková

    • 1. miesto v krajskom kole
    • Stredoškolská odborná činnosť 2018
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2017/2018
    • Simona Mišolajová

    • 1. miesto v krajskom kole
    • Stredoškolská odborná činnosť 2018
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2017/2018
    • Kristína Knotková

    • 2. miesto v krajskom kole
    • Stredoškolská odborná činnosť 2018
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2017/2018
    • Karin Sillová

    • 2. miesto v krajskom kole
    • Stredoškolská odborná činnosť 2018
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2017/2018
    • Ondrej Sekáč

    • 4. miesto v krajskom kole
    • XX. Olympiáda ľudských práv
     • Oblasť:
     • Občianska náuka
     • Školský rok:
     • 2017/2018
    • Simona Mišolajová

    • 10.-12. miesto v SR
    • Matematický klokan 2018
     • Oblasť:
     • Matematika
     • Školský rok:
     • 2017/2018
    • Chlapci

    • 3. miesto v okresnom kole
    • Basketbal
     • Oblasť:
     • Telesná a športová výchova
     • Školský rok:
     • 2017/2018
    • Tím chlapcov

    • 1. miesto v okresnom kole
    • Stredoškolská futsalová liga
     • Oblasť:
     • Telesná a športová výchova
     • Školský rok:
     • 2017/2018
    • CF Volkswagen Academy

    • 1. miesto Podnikateľský zámer
    • IV. kontraktačný veľtrh CF
     • Oblasť:
     • Cvičná firma - praktikum
     • Školský rok:
     • 2017/2018
    • Barbara Botlóová

    • 2. miesto Elektronická prezentácia
    • IV. kontraktačný veľtrh CF
     • Oblasť:
     • Cvičná firma - praktikum
     • Školský rok:
     • 2017/2018
    • Kristína Knotková, Karin Sillová

    • 1. miesto v školskom kole
    • SOČ
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2017/2018
    • Dominika Birková, Simona Mišolajová

    • 2. miesto v školskom kole
    • SOČ
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2017/2018
    • Filip Dulin, Dušan Viglaský

    • 3. miesto v školskom kole
    • SOČ
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2017/2018
    • Simona Skladaná

    • 1. miesto v školskom kole
    • Mladý účtovník
     • Oblasť:
     • Účtovníctvo
     • Školský rok:
     • 2017/2018
    • Karin Šobáňová

    • 2. miesto v školskom kole
    • Mladý účtovník
     • Oblasť:
     • Účtovníctvo
     • Školský rok:
     • 2017/2018
    • Nikola Molnárová

    • 3. miesto v školskom kole
    • Mladý účtovník
     • Oblasť:
     • Účtovníctvo
     • Školský rok:
     • 2017/2018
    • Xenia Sikora

    • Postup do krajského kola
    • Ekonomická olympiáda
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2017/2018
    • Dominik Poláček

    • Postup do krajského kola
    • Ekonomická olympiáda
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2017/2018
    • Renato Udvaros

    • Postup do krajského kola
    • Finančná olympiáda
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2017/2018
    • Kristína Kocianová

    • Postup do krajského kola
    • Finančná olympiáda
     • Oblasť:
     • Ekonomika
     • Školský rok:
     • 2017/2018
    • Michal Fekete

    • 1. miesto - kategória 2A
    • Olympiáda v anglickom jazyku
     • Oblasť:
     • Anglický jazyk
     • Školský rok:
     • 2017/2018
    • Patrícia Šahová

    • 2. miesto - kategória 2A
    • Olympiáda v anglickom jazyku
     • Oblasť:
     • Anglický jazyk
     • Školský rok:
     • 2017/2018
    • Jakub Slaninka

    • 3. miesto - kategória 2A
    • Olympiáda v anglickom jazyku
     • Oblasť:
     • Anglický jazyk
     • Školský rok:
     • 2017/2018
    • Xenia Sikora

    • 1. miesto - kategória 2B
    • Olympiáda v anglickom jazyku
     • Oblasť:
     • Anglický jazyk
     • Školský rok:
     • 2017/2018
    • Matúš Timotej Zupka

    • 2. miesto - kategória 2B
    • Olympiáda v anglickom jazyku
     • Oblasť:
     • Anglický jazyk
     • Školský rok:
     • 2017/2018
    • Adam Bráblik

    • 3. miesto - kategória 2B
    • Olympiáda v anglickom jazyku
     • Oblasť:
     • Anglický jazyk
     • Školský rok:
     • 2017/2018
    • Katarína Hejlová

    • 3. miesto - kategória 2B
    • Olympiáda v anglickom jazyku
     • Oblasť:
     • Anglický jazyk
     • Školský rok:
     • 2017/2018
  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email školy
    • oa.nevadzova@region-bsk.sk
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Email na webmastera
    • oanba@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Digitálny koordinátor
    • kovalcik@oanba.sk
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564