• Zoznam galérií

  • Kontakty

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava 27
     IČO: 17 327 652
     DIČ: 2020868564
    • Email školy
    • oanba@oanba.sk
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Úradné hodiny
    • 7.30 h - 15.30 h
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecnovzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     odborné predmety, koordinátor MS, webmaster
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Výchovná poradkyňa
    • Ing. Nataša Soboličová
     sobolicova.skola@gmail.com
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Učtáreň
    • Ing. Marek Kaplan - účtovníctvo
     uctovnicka@oanba.sk
     Silvia Augustínová - mzdy (len utorok)
     ekonomka@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • Email na správcu obsahu
    • juraskova@oanba.sk