Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava

Prihlásenie
O škole Info pre študentov Záujemcovia o štúdium Diaľkové štúdium 2% dane Elektronická žiacka knižka Kontakt

PROJEKTY A SPOLUPRÁCA 


 

 


 

KALENDÁR

NOVINKY ZO ŠKOLY

 • Upozorňujeme všetkých tretiakov, ktorí majú záujem absolvovať povinnú odbornú prax v zahraničí, že je nutné podať písomnú prihlášku Ing. Eve Stančíkovej najneskôr do 21.12.2018. Viac informácií nájdete v tomto odkaze:

  Prihláška na prax 2019.pdf

  alebo

  Prihláška na prax 2019.docx

 • Pondelok 17.12.
  Riadne vyučovanie podľa rozvrhu - I., III. a IV. ročník
  Exkurzia do Zastúpenia Európskej komisie Palisády:
  II.A + II.B1 od 9.00 h, potom návrat do školy na 6.h (SCE, CHAL)
  II.C + II.B2 učí sa 1.-3. h, potom spoločný odchod (CHOB, PAVM)

  Utorok 18.12.
  Riadne vyučovanie podľa rozvrhu - I.-III. ročník.
  Prednáška v NBS - IV. ročník po 2. h - spoločný odchod (SCE, CHAL, PAVM)
  Počas dňa prebieha pre II.-IV. ročník súťaž Vianočné rýchle prsty podľa rozpisu. Dostavte sa prosím včas do učebne.

 • Termín konania: 10. 02. - 15. 02. 2019
  Miesto výcviku: Lyžiarske stredisko SKI Makov
  Ubytovanie: www.makovapartmany.sk
  Odchod: 10. 02. 2019 (nedeľa) o 14.00 h - parkovisko pred zimným štadiónom V. Dzurillu
  Plánovaný príchod: 15. 02. 2019 o cca o 17.00 h

  Podľa vyhlášky MZ SR č. 526/2007 Z. z. je potrebné, aby každý účastník priniesol:

  a) potvrdenie od všeobecného lekára staré najviac 1 mesiac o tom, že sa môže zúčastniť lyžiarskeho kurzu

  b) vyhlásenie o bezinfekčnosti nie staršie ako jeden ako 1 deň – doručiť pri nástupe pri nástupe do autobusu. Nájdete ho na stránke školy v časti TLAČIVÁ na stiahnutie - Vyhlásenie k lyžiarskemu výcviku alebo kliknite na http://oanba.edupage.org/files/bezinfekcnost.pdf

 • Slovenský herec Michal Kubovčík je okrem iného známy svojím "vzdelávacím" projektom Baštrng, v ktorom sa vtipnou formou venuje nielen slovenskej literatúre, ale aj základným medicínskym faktom. Spojil sily s raperom Separom a vymyslel videoklip s textom, ktorý má naučiť ľudí podávať prvú pomoc. V pondelok 10.12.2018 sme ho mohli stretnúť aj osobne spolu s profesionálnym záchranárom Františkom Majerským u nás v telocvični. Ďakujeme za príjemné popoludnie a dúfame, že získané zručnosti nebudeme potrebovať.

 • Súčasťou mikulášskej tradície býva aj tradičný medzitriedny turnaj. Tentoraz sme sa 6.12.2018 stretli pod volejbalovou sieťou a až na jednu štvrtácku výnimku súťaž ovládli naši druháci.
  Deň predtým sme vyslali chlapčenský florbalový tím na okresnú súťaž, odkiaľ síce nepostúpili, ale neboli ani poslední. Pozrite si naše fotografie z týchto dvoch akcií.

  Športové turnaje na Nevädzke sú financované z rodičovských príspevkov.

 • V utorok 11.12.2018 máme v škole Deň finančnej gramotnosti, počas ktorého sa naši študenti zúčastnia súťaže Ekonomickej olympiády (len prihlásení štvrtáci) a Finančnej olympiády (žiaci II. až IV. ročníka). Žiaci sa dostavia podľa rozpisu do počítačovej učebne podľa skupín. Vyučovanie na ostatných hodinách prebieha normálne s výnimkou pavilónu D - sledujte, prosím, presuny učební v suplovaní.

 • Študentský parlament so svojou mentorkou Ing. Renátou Zmajkovičovou pozval k nám na návštevu akési rozprávkové bytosti, ktoré nútili študentov spievať a ohadzovali ich zázračnými cukríkmi.

 • Päť žiakov z II. A sa 27.11.2018 vydalo do Inštitútu bankového vzdelávania NBS, aby si vyskúšalo novú spoločensko-ekonomickú hru s názvom Finančná odysea. Zmyslom hry je pomocou premyslenej stratégie investovania oslobodiť sa zo všetkých dlhov a zveľadiť svoj majetok. Túto hru predstavil a lektoroval sám tvorca MUDr. Milan Pavlík (finančný lekár). Po vysvetlení pravidiel si žiaci hru aj vyskúšali a s úspechom. Ako prvej zo všetkých zúčastnených sa podarilo splniť podmienky na víťazstvo Biance Šikulovej, za čo si odniesla výhru v podobe samotnej spoločenskej hry. Teraz si ju budú môcť vyskúšať aj jej spolužiaci na hodinách podnikateľských zručností.

 • Na peknom 3. mieste skončil výber našich chlapcov na obvodnom kole basketbalového turnaja. Pozrite si fotografie z tohto športového podujatia.

Staršie novinky