• Bratislavské kontraktačné dni cvičných firiem

  • Online záznam z 1. ročníka BKD 2021

   Deň prvý - 26. máj 2021
   .
   Program:
   Slávnostné otvorenie a predstavenie súťažiacich cvičných firiem
   Ukážky a slovné hodnotenie postupujúcich Instagramových postov
   Prednáška o zdravom životnom štýle I., kvíz (Kahoot)
   90 sekúnd vo výťahu
   Ukončenie 1. dňa


    

   Deň druhý - 27. máj 2021

   Program: 
   Prehliadka kategórií Instagramový post a Leták
   Prednáška o zdravom životnom štýle II., kvíz (Kahoot)
   Anglický kvíz o podnikaní (Kahoot)
   Vyhlásenie výsledkov
    

  • Pozvánka na 1. Bratislavské kontraktačné dni cvičných firiem 2021

   Pozvánka na 1. Bratislavské kontraktačné dni cvičných firiem 2021

   Kontraktačné dni cvičných firiem majú na Slovensku už niekoľkoročnú tradíciu. V čase pretrvávajúcej pandémie chytili nový dych aj šat. Prvý ročník Bratislavských kontraktačných dní cvičných firiem pripravuje Obchodná akadémia na Nevädzovej 3 v Bratislave v dňoch 26. - 27. mája 2021.
   Partnermi podujatia sú Štátny inštitút odborného vzdelávania a jeho odbor Slovenské centrum cvičných firiem, Centrum vedecko-technických informácií Slovensko - ŠVS BB, Ekonomická univerzita v Bratislave, Združenie podnikateľov Slovenska, Združenie mladých podnikateľov Slovenska, Medzinárodná centrála cvičných firiem PEN WORLDWIDE a zriaďovateľ školy Bratislavský samoprávny kraj. Zástupcovia partnerov budú zároveň aj porotcami súťaží cvičných firiem.

   Hlavným organizátorom je cvičná firma z Obchodnej akadémie Nevädzova s názvom BeastFit s predmetom podnikania zameraným na zdravý životný štýl a preto sa rozhodli zamerať práve na túto tému aj kontraktačné dni. Skvelým spestrením podujatia cvičných firiem budú aj prednášky a kvízy na danú tému (Kahoot) v anglickom a slovenskom jazyku. Cvičná firma umožňuje študentom dotknúť sa skutočného podnikateľského prostredia aj keď je to iba vo virtuálnom svete. Kontraktačné dni a veľtrhy cvičných firiem poskytujú príležitosť riešiť obchodné prípady, komunikovať v cudzom jazyku, nadväzovať obchodné a partnerské vzťahy s podporou reálnych partnerov.

   Neodmysliteľnou súčasťou kontraktov a veľtrhov sú aj súťaže cvičných firiem. Na Bratislavských kontraktačných dňoch cvičných firiem sa bude súťažiť v piatich kategóriách, a to:

   - leták
   - 90 sekúnd vo výťahu
   - zrealizované kontrakty
   - e-shop
   - Instagram post

   V rámci súťaže „zrealizované kontrakty“ sa bude obchodovať počas prvého dňa cez e-shopy a e-mailovú komunikáciu cvičných firiem. Do záverečného vyhodnotenia súťaží budú započítané len tie obchody, ktoré budú zaplatené 26. mája 2021 cez internetbanking Centrobanky Slovenského centra cvičných firiem do 16.00 hodiny.
   Vyhlásenie výsledkov všetkých súťaží bude 27. mája 2021 o 13.00 hodine.

   Veríme, že sa na prvom ročníku online Bratislavských kontraktačných dní cvičných firiem radi zúčastníte, či už ako účastníci, podporovatelia alebo pozorovatelia.

   Prihlášky prosíme poslať do 26. apríla 2021 a súťažné materiály do 7. mája 2021.

   Formulár na vyplnenie prihlášky nájdete tu:
   https://forms.gle/8wGvWwwSyZAPf5sb7

   Bližšie informácie ku Bratislavským kontraktačným dňom:

   Ing. Terézia Garaiová
   mobil:   0949 483 237
   emaily: garaiova@oanba.sk, tgaraiova@gmail.com

    

                       

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk