• Exteriéry školy

   • Vybavenie školy

   • Celá fotogaléria sa objaví po kliknutí na obrázky.

    12 kmeňových učební vhodných na e-learningové vyučovanie

    • vybavené audiovizuálnou technikou, ktorú je možné použiť aj počas dištančného vyučovania (elektronická katedra, t.j. počítač, diaprojektor, reproduktory) 
    • pripojené na internet, vhodné na telekonferencie alebo priamy prenos z vyučovania cez neverejný link

     

    E-learningová učebňa

     5 odborných učební informatiky

    • určené na vyučovanie informatiky, administratívy a korešpondencie,
    • ekonomických cvičení, praktického účtovníctva a cudzích jazykov
    • pripojené na internet a tlačiareň
    • Windows 10, Microsoft Office, aplikované programy na výučbu písania na PC, cudzích jazykov a vedenie účtovníctva

     

    Odborná učebňa (školská dielňa) pre odbornú prax, cvičné firmy, študentskú firmu aplikovanej ekonómie a podnikateľské zručnosti

    • má podobu pracovísk, ktoré simulujú kanceláriu
    • k dispozícii jsú počítače a internet
    • kancelársky nábytok určený na archiváciu dokumentov firiem

     

    Telocvičňa a posilňovňa (malá telocvičňa)

    • vybavená náradím a náčiním aj pre netradičné športy (napr. indiaca)
    • v prípade dobrého počasia možnosť využiť aj blízky športový areál
    • možnosť využiť posilňovňu v poobedňajších hodinách v rámci krúžku

     

    Školská jedáleň v areáli školy 

    • obed (ponúkame 2 varené jedlá)
    • desiata (dva druhy bagiet s ovocím alebo nápojom)
    • jedlá pripravujeme vo vlastnej jedálni, nedovážame ich z iného stravovacieho zariadenia

     

    Príjemný exteriér umožňujúci oddych žiakov
     

         Leto v škole 

           

    O tom, že náš tzv. pavilónový typ školy patrí medzi experimenty architektov 50-tych rokov 20. storočia, a že okrem tej našej existujú už len tri podobne naprojektované školy, hovorí zaujímavý článok z Ružinovského Echa.
    Odkaz k článku: Švajčiarsky experiment

    Foto: 13.08.1965 Na novom sídlisku Trávniky v Bratislave dokončujú pracovníci Pozemných stavieb novú 25 triednu deväťročnú školu nákladom 5,400 000 Kčs. Nová škola bude mať dva učebné pavilóny, pavilón pre špeciálne predmety, jedáleň s družinou, telocvičňu, ihrisko a mičurinské pole. V týchto dňoch pracujú stavbári na kompletizácii učebných pavilónov, úprave terénu a na spojovacej chodbe — krytou pergolou tak, aby v novom školskom roku mohli do školských lavíc zasadnúť deti tohto sídliska. Pohľad na budovu novej školy na sídlisku Trávniky.
    Foto: TASR/Š. Petráš

    OA Nevädzová, 10.3.2021 Foto: TASR/Ľ.Deák

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk