• Pedagogický zbor školy a kabinety

  • Pavilón A: riaditeľka školy, sekretariát, ekonomický úsek, odborné učebne anj a cvf (na 1. poschodí), školská jedáleň (vchod od telocvične), vedúca jedálne (vchod od Sedmokráskovej)

   Pavilón B - hlavná budova: vrátnica, zástupkyne riaditeľky, zborovňa a kmeňové učebne t1 - t12

   Pavilón D: odborné učebne vt1, vt2, adk1, adk2, kabinet ADK, správca výp. techniky (len na 1. poschodí)

   Telocvičňa: kabinet telesnej výchovy, veľká a malá telocvičňa

   • Ing. Jana Orthová
    ORT
   • Ing. Jana OrthováRiaditeľkaj.orthova@oanba.sk

    Pavilón A - riaditeľňa
    Učí predmety API, PQZ, ETV
    Certifikáty ECDL

    Štatutár školy
   • Ing. Adriana Jurášková
    JUR
   • Ing. Adriana JuráškováZástupkyňajuraskova@oanba.sk

    Pavilón B - zástupcovňa
    Učí predmety APE, PUL
    Koordinátorka maturít
    Webmaster a soc. siete
    Štatutárny zástupca školy
    Web stránka
   • Mgr. Darina Chobotová
    CHO
   • Mgr. Darina ChobotováZástupkyňachobotova@oanba.sk

    Pavilón B - zástupcovňa
    Učí predmety DEJ, OBN
   • Mgr. Katarína Barnová
    BRN
   • Mgr. Katarína BarnováUčiteľkabarnova@oanba.sk

    Pavilón B - kabinet cudzích jazykov
    Učí predmety ANJ, KAJ
    Mentorka DofE
    Projekty Erasmus+ a Cambridgeské certifikáty
   • Ing. Mária Bartková
    BRK
   • Ing. Mária BartkováUčiteľkabartkova@oanba.sk

    Pavilón B - zborovňa
    Učí predmety EKO, DAS, BAK
   • Ing. Jana Bayraktar
    BAY
   • Ing. Jana BayraktarUčiteľka
    Triedna učiteľka: II. B
    bayraktar@oanba.sk

    Pavilón B - kabinet účtovníctva
    Učí predmety UCT, EKC, EKO
   • Mgr. Zuzana Dovhunová
    DOV
   • Mgr. Zuzana DovhunováUčiteľkadovhunova@oanba.sk

    Pavilón B - kabinet cudzích jazykov
    Učí predmety ANJ, KAJ
    Cambridgeské certifikáty
   • Ing. Terézia Garaiová
    GAR
   • Ing. Terézia GaraiováUčiteľkagaraiova@oanba.sk

    Pavilón B - zborovňa
    Učí predmety CVF, ADK
    Koordinátorka pre ZAV
   • Mgr. Beáta Horňáková
    HOR
   • Mgr. Beáta HorňákováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III. C
    bhornakova@oanba.sk

    Pavilón B - kabinet cudzích jazykov
    Učí predmety ANJ, KAJ
    Projekty Erasmus+ a Cambridgeské certifikáty
   • Ing. Lenka Hrušková
    HRU
   • Ing. Lenka HruškováUčiteľkahruskova@oanba.sk

    Pavilón B - zborovňa
    Učí predmety PRN, OBN, CVF
    Len v utorky, stredy a štvrtky
   • Mgr. Sabína Košibová
    KOS
   • Mgr. Sabína KošibováUčiteľkakosibova@oanba.sk

    Pavilón B - kabinet cudzích jazykov
    Učí predmet ANJ
   • Mgr. Matúš Kovalčík
    KOV
   • Mgr. Matúš KovalčíkUčiteľ
    Triedny učiteľ: II. A
    kovalcik@oanba.sk

    Pavilón B - zborovňa, telocvičňa
    Učí predmet TSV, ETV
    Školský digitálny koordinátor
   • Mgr. Renáta Králiková
    KRA
   • Mgr. Renáta KrálikováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III. A
    kralikova@oanba.sk

    Pavilón B - zborovňa
    Učí predmety MAT, HOS, INF
   • Ing. Dana Levčíková
    LEV
   • Ing. Dana LevčíkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV. A
    levcikova@oanba.sk

    Pavilón B - kabinet účtovníctva
    Učí predmety UCT, EKC, ADK
   • Mgr. Martina Miškeriková
    MIS
   • Mgr. Martina MiškerikováUčiteľkamiskerikova@oanba.sk

    Pavilón B - kabinet cudzích jazykov
    Učí predmet NEJ
    Spravuje fond učebníc
    Mentorka DofE
   • Ing. Tatiana Náglová
    NAG
   • Ing. Tatiana NáglováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I. A
    naglova@oanba.sk

    Pavilón B - kabinet účtovníctva
    Učí predmety UCT, EKC, ETV
   • Mgr. Katarína Novotová
    NOV
   • Mgr. Katarína NovotováUčiteľkanovotova@oanba.sk
    vychovnyporadca@oanba.sk

    Pavilón B - zborovňa
    Učí predmet SJL

    Výchovná poradkyňa
    Kabinet výchovnej poradkyne (oproti II. B)
    Piatok alebo podľa dohody
   • Ing. Martin Pavlovič
    PAVM
   • Ing. Martin PavlovičUčiteľ
    Triedny učiteľ: IV. B
    pavlovic@oanba.sk

    Pavilón B - zborovňa
    Učí predmety EKO, POI
    Koordinátor súvislej odbornej praxe
   • Mgr. Daniela Pavlovičová
    PAVD
   • Mgr. Daniela PavlovičováUčiteľkapavlovicova@oanba.sk

    Pavilón B - zborovňa
    Učí predmety MAT, HOS, INF, ETV
   • RNDr. Jana Romaníková
    ROM
   • RNDr. Jana RomaníkováUčiteľkaromanikova@oanba.sk

    Pavilón B - zborovňa
    Učí predmety MAT, BIO, TVZ
   • Mgr. Lýdia Rybáková
    RYB
   • Mgr. Lýdia RybákováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV. C
    rybakova@oanba.sk

    Pavilón B - zborovňa
    Učí predmety SJL, ETV
   • Ing. Eva Stančíková
    STA
   • Ing. Eva StančíkováUčiteľkastancikova@oanba.sk

    Pavilón D - kabinet ADK
    Učí predmety INF, API
    Projekty Erasmus+
    Web stránka
   • Mgr. Darina Szárasová
    SZA
   • Mgr. Darina SzárasováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III. B
    dszarasova@oanba.sk

    Pavilón D - kabinet ADK
    Učí predmet ADK
   • Ing. Zuzana Ščevíková
    SCE
   • Ing. Zuzana ŠčevíkováUčiteľkascevikova@oanba.sk

    Pavilón B - kabinet EKO pri zástupcovni
    Učí predmety EKO, MEU, PUL, EKJ
   • Mgr. Sylvia Škúciová
    SKU
   • Mgr. Sylvia ŠkúciováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II. C
    skuciova@oanba.sk

    Pavilón B - kabinet EKO pri zástupcovni
    Učí predmety FRJ, KMN, ETV
    Koordinátorka školského parlamentu
   • Mgr. Katarína Tomascheková
    TOM
   • Mgr. Katarína TomaschekováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I. C
    tomaschekova@oanba.sk

    Pavilón B - zborovňa, telocvičňa
    Učí predmety TSV, HOG, ETV
   • Mgr. Eva Vavríková
    VAV
   • Mgr. Eva VavríkováUčiteľkavavrikova@oanba.sk

    Pavilón B - kabinet cudzích jazykov
    Učí predmety NEJ, RUJ
   • Mgr. Ľubomír Zagorov
    ZAG
   • Mgr. Ľubomír ZagorovUčiteľzagorov@oanba.sk

    Pavilón B - zborovňa, telocvičňa
    Učí predmet TSV
    Koordinátor civilnej obrany
   • Ing. Renáta Zmajkovičová
    ZMA
   • Ing. Renáta ZmajkovičováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I. B
    zmajkovicova@oanba.sk

    Pavilón B - kabinet účtovníctva
    Učí predmety UCT, PUT, EKO
    Kontaktná osoba pre ISIC karty
   • Mgr. Marianna Rajecová
    PSY
   • Mgr. Marianna RajecováŠkolská psychologičkapsycholog@oanba.sk

    Pavilón B - kabinet výchovnej poradkyne (oproti II. B)

    Pondelok až štvrtok 8.00 - 15.00 h
   • Mgr. Katarína Ďurošková
    DUR
   • Mgr. Katarína ĎuroškováUčiteľkaduroskova@oanba.sk
    Na rodičovskej dovolenke
   • Ing. Veronika Chalmovská
    CHA
   • Ing. Veronika ChalmovskáUčiteľkachalmovska@oanba.sk
    Na rodičovskej dovolenke
   • Mgr. Ivan Ujlaky
    UJL
   • Mgr. Ivan UjlakyPedagogický asistentujlaky@oanba.sk
  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk