• Galéria víťazov stredoškolskej odbornej činnosti
  • Školský rok 2022/2023
      • Odbor 15 - Ekonomika a riadenie
      • Kristína Galambosová
        Simona Bugárová (IV. C)

        1. miesto v školskom kole
        1. miesto v krajskom kole
        ?. miesto v celoslovenskom kole

        Téma: "Home office v pracovnom prostredí"

        Odborné vedenie: Ing. Zuzana Ščevíková

         

         

         

      • Júlia Čillíková
        Diana Slobodová 
        (III. C)

        2. miesto v školskom kole
        3. miesto v krajskom kole

        Téma: "Finančná gramotnosť mladých"

        Odborné vedenie: Ing. Zuzana Ščevíková

         

      • Anna Veronika Machálková, Oliver Černák (IV. C)

        3. miesto v školskom kole

        Téma: "Woods - ecofriendly online obchod"

        Odborné vedenie: Ing. Zuzana Ščevíková

         

         

    Odbor 08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia
      • Bianka Farbulová (III. C)

        2. miesto v školskom kole
        2. miesto v krajskom kole

        Téma: "Výstavy psov"

        Odborné vedenie: Ing. Zuzana Ščevíková

         
  • Školský rok 2021/2022
      • Odbor 15 - Ekonomika a riadenie
      • Tamara Šimkovičová
        Martina Juračková (III. A)

        1. miesto v školskom kole
        2. miesto v krajskom kole
        5. miesto v celoštátnom kole        Téma: "Bývanie prostredníctvom hypotekárnych úverov"

        Odborné vedenie: Ing. Zuzana Ščevíková

         

      • Denisa Vanovčanová
        Lucia Cabadajová (III. A)

        2. miesto v školskom kole
        1. miesto v krajskom kole
        6. miesto v celoštátnom kole


        Téma: "Návrh, výroba a predaj didaktickej pomôcky"

        Odborné vedenie: Ing. Martin Pavlovič

         

    Školský rok 2020/2021
      • Odbor 15 - Ekonomika a riadenie
      • Nicol Beatrice Ďurčeková
        Diana Populová (III. A)

        1. miesto v školskom kole
        1. miesto v krajskom kole
        2. miesto v celoštátnom kole


        Téma: "Dominant medzi lavičkami"

        Odborné vedenie: Ing. Martin Pavlovič

        Video k práci oboch dievčat si možno pozrieť tu:

        Altánok

         

      • Marianna Schusterová
        Veronika Pravdová (III. C)

        2. miesto v školskom kole
        2. miesto v krajskom kole
        4. miesto v celoštátnom kole


        Téma: "Zber papiera a iné činnosti spojené so životným prostredím"

        Odborné vedenie: Ing. Zuzana Ščevíková

         

        yes

        3. miesto v školskom kole

        Marek Šimun, Roman Chválovský (IV. B)
        Téma: "Solárna energia"

         

      • Odbor 13 História, filozofia, právne vedy
      • Marco Berki (IV. A)

        2. miesto v školskom kole
        1. miesto v krajskom kole

        4. miesto v celoštátnom kole

        Téma: "Legislatívne problémy Industrie 4.0"

        Odborné vedenie: Ing. Zuzana Ščevíková

        Brožúra k tejto práci:

        Štyria jazdci Industrie 4.0

    Školský rok 2019/2020
      • Odbor 08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia
      • Viktória Kanichová, Ondrej Sekáč (IV. B)

        1. miesto v školskom kole
        1. miesto v krajskom kole
        4. miesto v celoštátnom kole

        Téma: "Pôvod surovín v stravovacích zariadeniach"

        Odborné vedenie: Ing. Zuzana Ščevíková

         

      • Barbora Burdová, Lucia Filipová (III. A)

        2. miesto v školskom kole
        3. miesto v krajskom kole


        Téma: "Spoznávaj Slovensko - Po stopách slovenských spisovateľov"

        Odborné vedenie: Ing. Zuzana Ščevíková


         

        3. miesto v školskom kole
        Lucia Galanová (II. C)
        Eva Jankových (II. C)

        Téma: "Rekonštrukcia Hlavnej stanice v Bratislave"

        Odborné vedenie: Ing. Zuzana Ščevíková

         

      • Odbor 15 - Ekonomika a riadenie
      • Marco Berki (III. A)

        2. miesto v školskom kole
        2. miesto v krajskom kole
        4. miesto v celoštátnom kole


        Téma: "Dopad Industrie 4.0 na spoločnosť a trh práce"

        Odborné vedenie: Ing. Zuzana Ščevíková

         

        Samuel Štipkala (III. A)

        2. miesto v školskom kole
        3. miesto v krajskom kole

        Téma: "Nočná doprava do prímestských častí Bratislavy"

        Odborné vedenie: Ing. Zuzana Ščevíková

         


    • 3. miesto v školskom kole

      Veronika Pravdová, Marianna Schusterová (II. C)
      Téma: "Recyklácia odpadu a zber papiera"
       

      3. miesto v školskom kole

      Karolína Žilinská, Eva Žišková (III. A)
      Téma: "Emócie v marketingu - najúčinnejší nástroj v správaní spotrebiteľov"

       

       

       

    Školský rok 2018/2019
      • Odbor 08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia
      • Juliana Repková (III. B)

        2. miesto v školskom kole
        1. miesto v krajskom kole

        Téma: "Objav krásu a pokoj exotických krajín"

        Odborné vedenie: Ing. Zuzana Ščevíková

         
        Samuel Štipkala (II. A)

        1. miesto v školskom kole
        3. miesto v krajskom kole


        Téma: "Ako podporia rekreačné poukazy rozvoj cestovného ruchu v Bardejove"

        Odborné vedenie: Ing. Zuzana Ščevíková

         

         

      • Odbor 15 - Ekonomika a riadenie
      • Tereza Miháliková (III. B)
        Renáta Staňová (III. B)

        2. miesto v školskom kole
        1. miesto v krajskom kole

        Téma: "Balík schopností a zručností absolventa strednej školy"

        Odborné vedenie: Ing. Zuzana Ščevíková

         

         

         

      • Odbor 15 - Ekonomika a riadenie
      • Lara Šipicki (III. B)
        Sofia Kubešová (III. B)

        2. miesto v školskom kole
        4. miesto v krajskom kole

        Téma: "Benefity ako prostriedok zvyšovania produktivity zamestnancov"

        Odborné vedenie: Ing. Zuzana Ščevíková

         

         

        3. miesto v školskom kole
        Veronika Matúšová (III. A)
        Barbora Kuméryová (III. A)


        Téma: "Manuál na úvery"

        Odborné vedenie: Ing. Martin Pavlovič

         

    Školský rok 2017/2018
      • Odbor 15 - Ekonomika a riadenie
      • Dominika Birková (III. C)
        Simona Mišolajová (III. C)

        2. miesto v školskom kole
        1. miesto v krajskom kole
        4. miesto v celoštátnom kole

        Téma: "Pracovné prostredie v škole"

        Odborné vedenie: Ing. Zuzana Ščevíková

         

      • Odbor 15 - Ekonomika a riadenie
      • Kristína Knotková (III. B)
        Karin Sillová (III. B)


        1. miesto v školskom kole
        2. miesto v krajskom kole
        10. miesto v celoštátnom kole

        Téma: "Marketing v malých a stredných podnikoch v Slovenskej republike"

        Odborné vedenie: Ing. Zuzana Ščevíková

         

      •  

         

        3. miesto v školskom kole
        Filip Dulin (III. A)
        Dušan Viglaský (III. A)

        Téma: "Faktory ovplyvňujúce ekonomické rozhodnutia"

        Odborné vedenie: Ing. Martin Pavlovič

    Školský rok 2016/2017
      • Odbor 15 - Ekonomika a riadenie
      • Xenia Sikora (III. C)
        Lucia Bajaková (III. C)

        1. miesto v školskom kole
        1. miesto v krajskom kole

        Téma: "Finančné vzdelávanie žiakov stredných škôl"

        Odborné vedenie: Ing. Zuzana Ščevíková

         

        Výsledok práce oboch dievčat si možno stiahnuť tu:

        Manuál finančného vzdelávania
         

      • Odbor 15 - Ekonomika a riadenie
      • Jakub Mikuláš (III. A)
        Nikola Viglaská (III. A)

        2. miesto v školskom kole
        2. miesto v krajskom kole
        4. miesto v celoštátnom kole

        Téma: "Podiel domácich potravín v obchodných reťazcoch na Slovensku"

        Odborné vedenie: Ing. Zuzana Ščevíková

        Výsledok ich práce si možno stiahnuť tu:

        Manuál slovenského spotrebiteľa
        Video k prezentácii
         

      • 3. miesto v školskom kole:
        Simona Ritomská (III. B)
        Dominik Poláček (III. C)

        Téma: "Finančná kríza"

        Odborné vedenie: Ing. Martin Pavlovič

    Školský rok 2015/2016
      • Odbor 15 - Ekonomika a riadenie
      • Martin Čulen (III. C)
        Veronika Tichá (III. C)

        1. miesto v školskom kole
        1. miesto v krajskom kole
        4. miesto v celoštátnom kole


        Téma: "Plytvanie potravinami"

        Odborné vedenie: Ing. Mária Majcherová

         

        Odbor 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

        Martin Čulen (III. C)

        1. miesto v školskom kole
        Mimoriadne ocenenie v krajskom kole


        Téma: "Kvízy a testy - spestrenie vyučovacích hodín"

        Odborné vedenie: Ing. Eva Stančíková

         

      • Odbor 15 - Ekonomika a riadenie
      • Dominika Popovičová(III. A)
        Kristína Wenhardtová (III. A)


        2. miesto v školskom kole
        2. miesto v krajskom kole

        Téma: "Spôsoby pomoci znevýhodneným osobám uplatniť sa na trhu práce"

        Odborné vedenie: Ing. Mária Majcherová

      • Odbor 15 Ekonomika a riadenie

        3. miesto v školskom kole:
        Veronika Sladká (III. C)
        Téma: "Potenciál ekonomického zhodnotenia odpadov na území obcí"

        Odborné vedenie: Ing. Mária Majcherová

         

         

        Odbor 05 Životné prostredia, geografia, geológia

        3. miesto v školskom kole:
        Xenia Sikora (II. C)
        Téma: "Obnoviteľné zdroje energie - biopalivá"

        Odborné vedenie: Ing. Ružena Oczvirková

    Školský rok 2014/2015
      • Odbor 15 - Ekonomika a riadenie
      • Hanka Košanová (III. B)
        Laura Mikócziová (III. B)

        1. miesto v školskom kole
        2. miesto v krajskom kole

        Téma: "Ekonomika v športe"

         

      • Odbor 15 Ekonomika a riadenie
        2. miesto v školskom kole
        Rebecca Fehérová (III. B)
        Téma: "Ekonomika nezávislého filmu"
        2. miesto v školskom kole
        Dávid Chachaľák (III. C)
        Téma: "Nezamestnanosť mladých"
        3. miesto v školskom kole
        Andrea Bérešová (IV. C)
        Téma: "Byt verzus dom"
         
        Odbor 05 Životné prostredia, geografia, geológia
        2. miesto v školskom kole:
        Veronika Sladká (II. C)
        Téma: "Environmentálna problematika"

    • Stredoškolská odborná činnosť (v skratke SOČ) je súťaž zameraná na 17 odborných oblastí (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvoj tvorivých kompetencií žiakov, kritického myslenia, odborno-teoretických vedomostí a odborno-praktických schopností a zručností.
      Autor resp. autori svoju písomnú prácu obhajujú ústne pred odbornou hodnotiacou komisiou.

      Žiaci zapojením do súťaže riešia aktuálne témy, využívajú medzi predmetové vzťahy, učia sa pracovať v tímoch, vyhľadávať informácie, spolupracovať s odborníkmi s vysokých škôl a hospodárskej praxe. Nezanedbateľným cieľom súťaže je naučiť študentov prezentovať svoju prácu verejnou obhajobou, čo je v dnešnej dobe nevyhnutnosťou.

      Súťaž organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV). Stredná škola môže vyslať v každej kategórii dve práce do krajského kola, z ktorého prvé dve ďalej postupujú na celoslovenskú prehliadku. Viac nájdete na jeho stránke http://siov.sk/sutaze/stredoskolska-odborna-cinnost/.
      U nás sa SOČ venujeme už od založenia obchodnej akadémie. Študenti hľadajú zaujímavé témy v mnohých predmetoch, napr. z oblasti ekonomiky, cestovného ruchu, účtovníctva, tovaroznalectva, informatiky, ekológie, a pod. Vhodnou motiváciou je pre nich aj možnosť uznania práce vo vybraných oblastiach (08 a 15) ako časti praktickej maturitnej skúšky.

      O dobrej práci našich študentov a ich pedagógov svedčia úspechy, ktoré dosahujú nielen v školskom kole, ale aj v krajských či celoštátnych prehliadkach. O tom sa môžete presvedčiť práve v tejto galérii víťazov.
       

    • Nevädzkárska fotogaléria

        zatiaľ žiadne údaje
    • Kontakty

             Zriaďovateľ strednej školy

        • Meno školy
        • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
        • Email na správcu obsahu
        • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
        • Telefón
        • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
        • Adresa školy
        • Nevädzová 3
          820 07 Bratislava
          Slovakia
        • Úradné hodiny
        • Školský rok:
          07.30 h - 08.00 h
          11.20 h - 11.50 h
          Počas prázdnin:
          8.00 h - 12.00 h
        • Riaditeľka školy
        • Ing. Jana Orthová
          j.orthova@oanba.sk
          02/43 41 11 58
          prijímacie konanie
        • Zástupkyňa riaditeľky
        • Mgr. Darina Chobotová
          chobotova@oanba.sk
          02/43 41 09 22
          akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
        • Zástupkyňa riaditeľky
        • Ing. Adriana Jurášková
          juraskova@oanba.sk
          02/43 41 09 22
          maturitné skúšky, odborné predmety, web
        • Zborovňa, kabinety učiteľov
        • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
        • Ekonomický úsek - vedúca
        • Slavomíra Krištofčáková
          ekonom.usek@oanba.sk
          02/43 41 11 59
        • Školská jedáleň
        • Elena Nižnanská
          veduca.sj@oanba.sk
          02/43 29 41 41
        • IČO
        • 17 327 652
        • DIČ
        • 2020868564
        • Výchovná poradkyňa
        • Mgr. Katarína Novotová
          vychovnyporadca@oanba.sk
        • Oznamovanie protiprávnej činnosti
        • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
          Sputniková 12, Bratislava
          0961 032 705
          oopzruzinovvychod@minv.sk
          chranimedeti@minv.sk