• Galéria víťazov stredoškolskej odbornej činnosti
 • Školský rok 2021/2022
   • Odbor 15 - Ekonomika a riadenie
   • Tamara Šimkovičová
    Martina Juračková (III. A)

    1. miesto v školskom kole
    2. miesto v krajskom kole
    5. miesto v celoštátnom kole    Téma: "Bývanie prostredníctvom hypotekárnych úverov"

    Odborné vedenie: Ing. Zuzana Ščevíková

     

   • Denisa Vanovčanová
    Lucia Cabadajová (III. A)

    2. miesto v školskom kole
    1. miesto v krajskom kole
    6. miesto v celoštátnom kole


    Téma: "Návrh, výroba a predaj didaktickej pomôcky"

    Odborné vedenie: Ing. Martin Pavlovič

     

 • Školský rok 2020/2021
   • Odbor 15 - Ekonomika a riadenie
   • Nicol Beatrice Ďurčeková
    Diana Populová (III. A)

    1. miesto v školskom kole
    1. miesto v krajskom kole
    2. miesto v celoštátnom kole


    Téma: "Dominant medzi lavičkami"

    Odborné vedenie: Ing. Martin Pavlovič

    Video k práci oboch dievčat si možno pozrieť tu:

    Altánok

     

   • Marianna Schusterová
    Veronika Pravdová (III. C)

    2. miesto v školskom kole
    2. miesto v krajskom kole
    4. miesto v celoštátnom kole


    Téma: "Zber papiera a iné činnosti spojené so životným prostredím"

    Odborné vedenie: Ing. Zuzana Ščevíková

     

    yes

    3. miesto v školskom kole

    Marek Šimun, Roman Chválovský (IV. B)
    Téma: "Solárna energia"

     

   • Odbor 13 História, filozofia, právne vedy
   • Marco Berki (IV. A)

    2. miesto v školskom kole
    1. miesto v krajskom kole

    4. miesto v celoštátnom kole

    Téma: "Legislatívne problémy Industrie 4.0"

    Odborné vedenie: Ing. Zuzana Ščevíková

    Brožúra k tejto práci:

    Štyria jazdci Industrie 4.0

 • Školský rok 2019/2020
   • Odbor 08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia
   • Viktória Kanichová, Ondrej Sekáč (IV. B)

    1. miesto v školskom kole
    1. miesto v krajskom kole
    4. miesto v celoštátnom kole

    Téma: "Pôvod surovín v stravovacích zariadeniach"

    Odborné vedenie: Ing. Zuzana Ščevíková

     

   • Barbora Burdová, Lucia Filipová (III. A)

    2. miesto v školskom kole
    3. miesto v krajskom kole


    Téma: "Spoznávaj Slovensko - Po stopách slovenských spisovateľov"

    Odborné vedenie: Ing. Zuzana Ščevíková


     

    3. miesto v školskom kole
    Lucia Galanová (II. C)
    Eva Jankových (II. C)

    Téma: "Rekonštrukcia Hlavnej stanice v Bratislave"

    Odborné vedenie: Ing. Zuzana Ščevíková

     

   • Odbor 15 - Ekonomika a riadenie
   • Marco Berki (III. A)

    2. miesto v školskom kole
    2. miesto v krajskom kole
    4. miesto v celoštátnom kole


    Téma: "Dopad Industrie 4.0 na spoločnosť a trh práce"

    Odborné vedenie: Ing. Zuzana Ščevíková

     

    Samuel Štipkala (III. A)

    2. miesto v školskom kole
    3. miesto v krajskom kole

    Téma: "Nočná doprava do prímestských častí Bratislavy"

    Odborné vedenie: Ing. Zuzana Ščevíková

     


  • 3. miesto v školskom kole

   Veronika Pravdová, Marianna Schusterová (II. C)
   Téma: "Recyklácia odpadu a zber papiera"
    

   3. miesto v školskom kole

   Karolína Žilinská, Eva Žišková (III. A)
   Téma: "Emócie v marketingu - najúčinnejší nástroj v správaní spotrebiteľov"

    

    

    

 • Školský rok 2018/2019
   • Odbor 08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia
   • Juliana Repková (III. B)

    2. miesto v školskom kole
    1. miesto v krajskom kole

    Téma: "Objav krásu a pokoj exotických krajín"

    Odborné vedenie: Ing. Zuzana Ščevíková

     
    Samuel Štipkala (II. A)

    1. miesto v školskom kole
    3. miesto v krajskom kole


    Téma: "Ako podporia rekreačné poukazy rozvoj cestovného ruchu v Bardejove"

    Odborné vedenie: Ing. Zuzana Ščevíková

     

     

   • Odbor 15 - Ekonomika a riadenie
   • Tereza Miháliková (III. B)
    Renáta Staňová (III. B)

    2. miesto v školskom kole
    1. miesto v krajskom kole

    Téma: "Balík schopností a zručností absolventa strednej školy"

    Odborné vedenie: Ing. Zuzana Ščevíková

     

     

     

   • Odbor 15 - Ekonomika a riadenie
   • Lara Šipicki (III. B)
    Sofia Kubešová (III. B)

    2. miesto v školskom kole
    4. miesto v krajskom kole

    Téma: "Benefity ako prostriedok zvyšovania produktivity zamestnancov"

    Odborné vedenie: Ing. Zuzana Ščevíková

     

     

    3. miesto v školskom kole
    Veronika Matúšová (III. A)
    Barbora Kuméryová (III. A)


    Téma: "Manuál na úvery"

    Odborné vedenie: Ing. Martin Pavlovič

     

 • Školský rok 2017/2018
   • Odbor 15 - Ekonomika a riadenie
   • Dominika Birková (III. C)
    Simona Mišolajová (III. C)

    2. miesto v školskom kole
    1. miesto v krajskom kole
    4. miesto v celoštátnom kole

    Téma: "Pracovné prostredie v škole"

    Odborné vedenie: Ing. Zuzana Ščevíková

     

   • Odbor 15 - Ekonomika a riadenie
   • Kristína Knotková (III. B)
    Karin Sillová (III. B)


    1. miesto v školskom kole
    2. miesto v krajskom kole
    10. miesto v celoštátnom kole

    Téma: "Marketing v malých a stredných podnikoch v Slovenskej republike"

    Odborné vedenie: Ing. Zuzana Ščevíková

     

   •  

     

    3. miesto v školskom kole
    Filip Dulin (III. A)
    Dušan Viglaský (III. A)

    Téma: "Faktory ovplyvňujúce ekonomické rozhodnutia"

    Odborné vedenie: Ing. Martin Pavlovič

 • Školský rok 2016/2017
   • Odbor 15 - Ekonomika a riadenie
   • Xenia Sikora (III. C)
    Lucia Bajaková (III. C)

    1. miesto v školskom kole
    1. miesto v krajskom kole

    Téma: "Finančné vzdelávanie žiakov stredných škôl"

    Odborné vedenie: Ing. Zuzana Ščevíková

     

    Výsledok práce oboch dievčat si možno stiahnuť tu:

    Manuál finančného vzdelávania
     

   • Odbor 15 - Ekonomika a riadenie
   • Jakub Mikuláš (III. A)
    Nikola Viglaská (III. A)

    2. miesto v školskom kole
    2. miesto v krajskom kole
    4. miesto v celoštátnom kole

    Téma: "Podiel domácich potravín v obchodných reťazcoch na Slovensku"

    Odborné vedenie: Ing. Zuzana Ščevíková

    Výsledok ich práce si možno stiahnuť tu:

    Manuál slovenského spotrebiteľa
    Video k prezentácii
     

   • 3. miesto v školskom kole:
    Simona Ritomská (III. B)
    Dominik Poláček (III. C)

    Téma: "Finančná kríza"

    Odborné vedenie: Ing. Martin Pavlovič

 • Školský rok 2015/2016
   • Odbor 15 - Ekonomika a riadenie
   • Martin Čulen (III. C)
    Veronika Tichá (III. C)

    1. miesto v školskom kole
    1. miesto v krajskom kole
    4. miesto v celoštátnom kole


    Téma: "Plytvanie potravinami"

    Odborné vedenie: Ing. Mária Majcherová

     

    Odbor 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

    Martin Čulen (III. C)

    1. miesto v školskom kole
    Mimoriadne ocenenie v krajskom kole


    Téma: "Kvízy a testy - spestrenie vyučovacích hodín"

    Odborné vedenie: Ing. Eva Stančíková

     

   • Odbor 15 - Ekonomika a riadenie
   • Dominika Popovičová(III. A)
    Kristína Wenhardtová (III. A)


    2. miesto v školskom kole
    2. miesto v krajskom kole

    Téma: "Spôsoby pomoci znevýhodneným osobám uplatniť sa na trhu práce"

    Odborné vedenie: Ing. Mária Majcherová

   • Odbor 15 Ekonomika a riadenie

    3. miesto v školskom kole:
    Veronika Sladká (III. C)
    Téma: "Potenciál ekonomického zhodnotenia odpadov na území obcí"

    Odborné vedenie: Ing. Mária Majcherová

     

     

    Odbor 05 Životné prostredia, geografia, geológia

    3. miesto v školskom kole:
    Xenia Sikora (II. C)
    Téma: "Obnoviteľné zdroje energie - biopalivá"

    Odborné vedenie: Ing. Ružena Oczvirková

 • Školský rok 2014/2015
   • Odbor 15 - Ekonomika a riadenie
   • Hanka Košanová (III. B)
    Laura Mikócziová (III. B)

    1. miesto v školskom kole
    2. miesto v krajskom kole

    Téma: "Ekonomika v športe"

     

   • Odbor 15 Ekonomika a riadenie
    2. miesto v školskom kole
    Rebecca Fehérová (III. B)
    Téma: "Ekonomika nezávislého filmu"
    2. miesto v školskom kole
    Dávid Chachaľák (III. C)
    Téma: "Nezamestnanosť mladých"
    3. miesto v školskom kole
    Andrea Bérešová (IV. C)
    Téma: "Byt verzus dom"
     
    Odbor 05 Životné prostredia, geografia, geológia
    2. miesto v školskom kole:
    Veronika Sladká (II. C)
    Téma: "Environmentálna problematika"

  • Stredoškolská odborná činnosť (v skratke SOČ) je súťaž zameraná na 17 odborných oblastí (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvoj tvorivých kompetencií žiakov, kritického myslenia, odborno-teoretických vedomostí a odborno-praktických schopností a zručností.
   Autor resp. autori svoju písomnú prácu obhajujú ústne pred odbornou hodnotiacou komisiou.

   Žiaci zapojením do súťaže riešia aktuálne témy, využívajú medzi predmetové vzťahy, učia sa pracovať v tímoch, vyhľadávať informácie, spolupracovať s odborníkmi s vysokých škôl a hospodárskej praxe. Nezanedbateľným cieľom súťaže je naučiť študentov prezentovať svoju prácu verejnou obhajobou, čo je v dnešnej dobe nevyhnutnosťou.

   Súťaž organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV). Stredná škola môže vyslať v každej kategórii dve práce do krajského kola, z ktorého prvé dve ďalej postupujú na celoslovenskú prehliadku. Viac nájdete na jeho stránke http://siov.sk/sutaze/stredoskolska-odborna-cinnost/.
   U nás sa SOČ venujeme už od založenia obchodnej akadémie. Študenti hľadajú zaujímavé témy v mnohých predmetoch, napr. z oblasti ekonomiky, cestovného ruchu, účtovníctva, tovaroznalectva, informatiky, ekológie, a pod. Vhodnou motiváciou je pre nich aj možnosť uznania práce vo vybraných oblastiach (08 a 15) ako časti praktickej maturitnej skúšky.

   O dobrej práci našich študentov a ich pedagógov svedčia úspechy, ktoré dosahujú nielen v školskom kole, ale aj v krajských či celoštátnych prehliadkach. O tom sa môžete presvedčiť práve v tejto galérii víťazov.
    

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email školy
    • oa.nevadzova@region-bsk.sk
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Email na webmastera
    • oanba@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Digitálny koordinátor
    • kovalcik@oanba.sk
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564