• Školský parlament

    • Štatút školského parlamentu pri OA na Nevädzovej 3 v Bratislave
     nájdete v tomto PDF súbore:

     Školský parlament - štatút.pdf

     Členovia školského parlamentu v školskom roku 2022/2023:

     1. Denis Mokriš III. C - predseda
     2. Lucia Ďurčeková III. A - podpredsedníčka
     3. Lukáš Livinský I. B
     4. Bianka Mésároš I. C
     5. Stanislava Pullmanová II. C
     6. Laura Ifková III. A
     7. Viviana Pírová III. B
     8. Ema Čupková III. C
     9. Sarah Kittnerová III. C
     10. Katarína Országhová III. C
     11. Gabriel Škorpil IV. A
     12. Tamara Csődörová IV. C

      

     Koordinátorkou školského parlamentu je Mgr. Sylvia Škúciová.

     Prezrite si aj fotografie z ich činnosti:


     FOTOGALÉRIA
    • Mládežnícky parlament

    • Úlohou Mládežníckého parlamentu pracujúceho pri BSK je spájať mladých ľudí so samosprávou a pomáhať pri iniciatívach, ktoré zlepšujú podmienky života mládeže v kraji. Súčasťou jeho agendy je aj organizácia podujatí pre mladých ľudí, podpora školských parlamentov alebo spolupráca s ďalšími mládežníckymi parlamentmi naprieč celým Slovenskom.
     Mládežnícky parlament BSK má dvadsať členov, ktorých vyberá komisia zložená z odborníkov, zástupcov samospráv a predstaviteľov mládežníckych organizácií. Funkčné obdobie jeho člena trvá dva roky.
      

     V školskom roku 2022/2023 pôsobí vo funkcii člena Mládežníckeho parlamentu BSK Denis Mokriš.

       

       

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk