• Predmety

  • (stránky vybraných predmetov s aktualizovanými informáciami)
  • Administratíva a korešpondenciapovinný v I.- IV. ročníku
   súčasť praktickej časti maturitnej skúšky
  • Anglický jazykpovinný v I.- IV. ročníku
   súčasť ústnej maturitnej skúšky
  • Cvičná firma - praktikumvoliteľný v III.- IV. ročníku
   .
  • Ekonomické cvičeniapovinný v IV. ročníku
   súčasť praktickej časti maturitnej skúšky
  • Ekonomikapovinný v I.- IV. ročníku
   súčasť teoretickej časti maturitnej skúšky
  • Konverzácia z anglického jazykapovinný v IV. ročníku
   súčasť ústnej maturitnej skúšky
  • Počítačové zručnostivoliteľný v III.- IV. ročníku
   .
  • Poisťovníctvopovinný v IV. ročníku
   súčasť teoretickej časti maturitnej skúšky
  • Praktické účtovníctvovoliteľný v III.- IV. ročníku
   .
  • Slovenský jazyk a literatúrapovinný v I.- IV. ročníku
   súčasť ústnej maturitnej skúšky
  • Telesná a športová výchovapovinný v I.- IV. ročníku
   .
  • Účtovníctvopovinný v II.- IV. ročníku
   súčasť praktickej a teoretickej časti maturitnej skúšky
  • Úvod do makroekonómiepovinný v IV. ročníku
   súčasť teoretickej časti maturitnej skúšky
   • Nevädzkárska fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

           Zriaďovateľ strednej školy

     • Meno školy
     • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
     • Email na správcu obsahu
     • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
     • Telefón
     • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
     • Adresa školy
     • Nevädzová 3
      820 07 Bratislava
      Slovakia
     • Úradné hodiny
     • Školský rok:
      07.30 h - 08.00 h
      11.20 h - 11.50 h
      Počas prázdnin:
      8.00 h - 12.00 h
     • Riaditeľka školy
     • Ing. Jana Orthová
      j.orthova@oanba.sk
      02/43 41 11 58
      prijímacie konanie
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Mgr. Darina Chobotová
      chobotova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Ing. Adriana Jurášková
      juraskova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      maturitné skúšky, odborné predmety, web
     • Zborovňa, kabinety učiteľov
     • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
     • Ekonomický úsek - vedúca
     • Slavomíra Krištofčáková
      ekonom.usek@oanba.sk
      02/43 41 11 59
     • Školská jedáleň
     • Elena Nižnanská
      veduca.sj@oanba.sk
      02/43 29 41 41
     • IČO
     • 17 327 652
     • DIČ
     • 2020868564
     • Výchovná poradkyňa
     • Mgr. Katarína Novotová
      vychovnyporadca@oanba.sk
     • Oznamovanie protiprávnej činnosti
     • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
      Sputniková 12, Bratislava
      0961 032 705
      oopzruzinovvychod@minv.sk
      chranimedeti@minv.sk