Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava

Prihlásenie
O škole Info pre študentov Záujemcovia o štúdium Diaľkové štúdium 2% dane Elektronická žiacka knižka Kontakt

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 134/2018 Tonery - sekretariát, D-čko color 255,60 s DPH 13A/2018 17.10.2018 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 17.10.2018
Faktúra 135/2018 Signalizácia 9/2018 58,55 s DPH 2071 15.10.2018 Hlavné mesto Bratislava Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 17.10.2018
Faktúra 133/2018 Ciachovanie váh 75,94 s DPH 42/2018 12.10.2018 Pipík s.r.o. Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 12.10.2018
Faktúra 132/2018 Potravinová fólia - ŠJ 25,39 s DPH z 10.10.2011 10.10.2018 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 12.10.2018
Faktúra 131/2018 Plynová stolička, ručný mixér 1 050,48 s DPH 40/2018 10.10.2018 CORTEC s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 11.10.2018
Faktúra 130/2018 Toner CJ1 56,40 s DPH 41/2018 10.10.2018 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 11.10.2018
Faktúra 129/2018 Teleón 9/2018 87,24 s DPH 5100004442 08.10.2018 Slovak Telecom a.s. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 08.10.2018
Faktúra 127/2018 Energie 10/2018 2 820,00 s DPH 163/16 04.10.2018 Špeciálna základná škola s materskou školou Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 04.10.2018
Faktúra 128/2018 Služby technika BOZP,PO,PZS 90,00 s DPH 68/2005 03.10.2018 Milan Bojnanský Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 05.10.2018
Faktúra 124/2018 Výkon zodpovednej osoby 10/2018 42.00/mes s DPH ZO_2018Z9245 01.10.2018 Osobny udaj, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 01.10.2018
Faktúra 122/2018 Prenájom kopírovacie stroja-vrátnica 39,83 s DPH 2006 0522 28.09.2018 RIN, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 01.10.2018
Faktúra 123/2018 Prenájom kopírovacie stroja-zborovňa 108,26 s DPH 2006 0905 28.09.2018 RIN, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 01.10.2018
Faktúra 125/2018 Čistiace potreby ŠJ 93,26 s DPH z 10.10.2011 26.09.2018 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 02.10.2018
Faktúra 126/2018 Kuchynský riad 162,74 s DPH z 10.10.2011 26.09.2018 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 02.10.2018
Faktúra 121/2018 Fixy na biele tabule 78,84 s DPH 39/2018 25.09.2018 KANPEX, Peter Šesták Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 26.09.2018
Faktúra 120/2018 Revízia elektrických zariadení 970,90 s DPH 37/2018 24.09.2018 REVNA - el.spol.s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 26.09.2018
Faktúra 119/2018 Kancelárske potreby 131,84 s DPH 38/2018 24.09.2018 KANPEX, Peter Šesták Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 26.09.2018
Faktúra 118/2018 Nové elektrické rozvody-serverovňa 764,90 s DPH 36/2018 24.09.2018 Jozef Nagy REVNA - el. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 26.09.2018
Faktúra 116/2018 Výkon zodpovednej osoby 4/2018 42,00 s DPH ZO_2018Z9245 24.09.2018 Osobny udaj, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 25.09.2018
Faktúra 117/2018 Nastavenie školských hodín-zvonenie 52,80 s DPH 35/2018 20.09.2018 ELEKTROČAS, s.r.o. Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Ing. Erika Marošová, PhD. Riaditeľka 25.09.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/788