• 30 skvelých rokov s Nevädzkou

   • Rok druhý - 1992/1993

   • K trom druháckym triedami pribudli v prvom ročníku ďalšie tri.
    V 1. A sa stala triednou slovenčinárka Mgr. Anna Guthová, 1. B viedla učiteľka ekonomických predmetov Mgr. Soňa Halamová a za 1. C stála nová kolegyňa Mgr. Klára Kramáriková, ktorá učila informatiku a a matematiku.
    Okrem nej pribudli do kolektívu Ing. Anežka Duranková na účtovníctvo a tiež angličtinárka Katarína Milecová. Mnoho predmetov tu však krátkodobo vyučovali aj rôzni externisti.

    Vďaka dvom existujúcim ročníkom mohla v decembri 1992 vzniknúť prvá školská tradícia  - imatrikulácie prvákov.
   • Citujeme z dobovej kroniky školy:

    "Nechýbali univerzitní hodnostári v talároch, pasovacie listiny a dobrá nálada na diskotéke. Všetky triedy pripravili súťažné stoly s vianočnou výzdobou. Súťaž vyhrala 1. B, ktorá bola odmenená veľkou tortou."

    Dnes sú študenti z tejto fotografie štyridsiatnikmi....


     

    V druhom roku fungovania školy bol aj naďalej riaditeľom František Peniaško a šesť tried OA sa vyučovalo v prenajatých priestoroch SOU obchodného na Sklenárovej 1.
    Zmena nastala len v tom, že sme sa vďaka osamostatneniu stali od 1.1.1993 súčasťou siete slovenských štátnych  stredných škôl.

    Druhákom pribudli k tým dovtedajším ďalšie nové predmety -  účtovníctvo, informatika a tovaroznalectvo.
     

   • Naspäť na zoznam článkov k 30. výročiu školy
  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk