• Výsledky prijímacieho konania

  • PRIJÍMACIE KONANIE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

   Riadne prijímacie konanie sa uskutoční v dvoch rovnocenných termínoch:
   1. termín - 2.5.2022
   2. termín - 9.5.2022

   Upozornenie: Termín konania skúšky nemá vplyv na úspešnosť uchádzača v prijímacích skúškach.

    

   Výsledky prijímacieho konania uchádzačov o štúdium na OA Nevädzová 3 v riadnom termíne
   nájdete v nasledujúcom dokumente:


   Poradie uchádzačov pre rok 2022/2023

   Upozornenie
   Poradovník uchádzačov je zostavený podľa 12-miestnych kódov, ktoré ste dostali v rozhodnutí o prijatí/neprijatí (na Vašom rozhodnutí ho nájdete vľavo hore). Nejde o krátky 5-miestny kód testu, ktorý žiak uvádzal na prijímacích skúškach. 

   Na základe naplnenia počtu prijatých žiakov do 1. ročníka sa druhé kolo prijímacích skúšok konať nebude.

    

    • Pokyny pre žiakov neprijatých pre nedostatok miesta

    • Uchádzači neprijatí pre nedostatok miesta síce splnili podmienky prijatia, avšak po sčítaní bodov sa umiestnili v poradí, ktoré prevyšuje počet prijímaných žiakov.

     Ani teraz však nie je všetko stratené a mnoho takých deviatakov "pod čiarou" má reálnu šancu uspieť v odvolacom konaní. Na základe skúseností z minulých rokov vieme, že nie všetci prijatí žiaci z prvej časti rebríčka sa rozhodnú na našu školu zapísať (napr. ak uspeli aj na druhej vybranej škole a majú ju bližšie k bydlisku). V okamihu, ak u nás potvrdia, že nastupujú inam, uvoľnené miesto automaticky ponúkame najbližšiemu uchádzačovi, ktorý si podal odvolanie voči neprijatiu

     Preto je pre vás dôležité dodržať nasledujúci postup:

     1. Rozhodnutie o neprijatí žiaka bude doručené zákonnému zástupcovi žiaka elektronicky prostredníctvom Edupage alebo emailu zadaného v prihláške na štúdium. V prípade potreby si môžete prevziať originál rozhodnutia aj na sekretariáte školy (termín si s nami, prosím, vopred dohodnite).
       
     2. Odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí môžete podať cez Edupage, e-mailom (podpísané a naskenované), osobne alebo poštou do 5 dní od doručenia rozhodnutia, najneskôr do 23.5.2022.
      V prípade posunu rebríčka prijatých uchádzačov Vás budeme okamžite kontaktovať.
       


     Vzor odvolania
     voči rozhodnutiu

     Prípadné ďalšie informácie vám poskytneme telefonicky na sekretariáte školy na čísle 02/43411158.

    • Pokyny pre prijatých žiakov

    • Žiakom prijatým na štúdium do 1. ročníka zašleme elektronicky Rozhodnutie o prijatí štúdium. Na základe neho je zákonný zástupca žiaka povinný záväzne potvrdiť škole, či na štúdium nastúpi alebo nenastúpi (týka sa aj žiakov prijatých na základe odvolania).

     Potvrdenie možno zaslať škole buď prostredníctvom aplikácie Edupage alebo na podpísanom tlačive, ktoré si môžete stiahnuť v tomto odkaze a zaslať na oanba@oanba.sk:


     Záväzné potvrdenie
     o nastúpení/nenastúpení.docx

     Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka treba doručiť najneskôr do 23.5.2022, inak bude miesto ponúknuté ďalšiemu záujemcovi podľa poradia. Záväzné potvrdenie možno poslať iba na jednu školu. 

    • Potvrdili ste nastúpenie na štúdium. Čo sa bude bude diať ďalej?
    • NOVÉ INFORMÁCIE

     Tešíme sa, že ste si vybrali práve našu Nevädzku :)

     Teraz si môžete požiadať o vydanie medzinárodnej študentskej karty ISIC a uhradiť poplatok 20 EUR za jeho vydanie. Preukaz slúži ako univerzálny doklad potvrdzujúci status študenta, preukazuje nárok na rôzne zľavy (napr. u dopravcu), ale pre potreby našej školy slúži aj na evidenciu dochádzky žiakaprihlasovanie a odhlasovanie stravy. Prihlasovanie sa robí výhradne elektronicky. Viac sa dozviete v tomto letáku:


     ISIC pre prvákov


     Novoprijatých žiakov tiež žiadame o vyplnenie dotazníka, ktorý je dôležitý pri rozdeľovaní žiakov do tried. Dotazník je potrebné vyplniť elektronicky v tomto odkaze najneskôr do pondelka 06. 06. 2022.
     Prosíme o dôsledné zadanie emailu zákonného zástupcu žiaka, prostredníctvom ktorého dostanete prístup do rodičovského konta na Edupage.


     Osobný dotazník žiaka

      

     Prijatých žiakov a ich rodičov pozývame na informatívne stretnutie s vedením školy a v prípade záujmu aj na prehliadku školy. Stretnutie sa bude konať v utorok 07.06.2022 o 17.00 h v areáli školy. Na stretnutí si budete môcť prevziať originál rozhodnutia o prijatí do 1. ročníka, zoznámiť sa s aktivitami, ktoré pre žiakov robíme a informovať sa o možnostiach integrácie žiakov so zdravotným znevýhodnením.
     Potešíme sa, ak nás navštívia aj samotní budúci prváci. 

     Ak vám tento termín nevyhovuje, nevadí - vyplňte určite aspoň osobný dotazník a objednajte si ISIC. 
     Riadne rodičovské stretnutie pre 1. ročník sa bude konať opäť v septembri, a to hneď v prvom týždni školského roka. O presnom termíne a čase konania vás budeme včas informovať na našej stránke a prostredníctvom vášho nového konta v Edupage, ktorý vám vytvoríme koncom augusta (dostanete o tom notifikáciu na email uvedený v dotazníku).

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email školy
    • oa.nevadzova@region-bsk.sk
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Email na webmastera
    • oanba@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Digitálny koordinátor
    • kovalcik@oanba.sk
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564