• 30 skvelých rokov s Nevädzkou

   • Čo bolo na počiatku? 1991/1992

   • Naša stredná škola začala svoju vzdelávaciu púť 1. 9. 1991.
    Boli to časy, keď po letných prázdninách prichádzali žiaci do škôl naozaj prvého septembra. Ešte stále sme totiž boli súčasťou Československa a ústavný zákon samostatného štátu, s ktorým je spojený prvoseptembrový štátny sviatok, bol prijatý až o rok. V roku 1991 však tento deň pripadol na nedeľu, takže sme predsa len začali o deň neskôr.
    Ani Nevädzka ešte nebola celkom Nevädzkou. Prvých päť rokov - od septembra 1991 až do augusta 1996 - sme sídlili v budove Stredného odborného učilišťa obchodného na Sklenárovej 1 v Bratislave (bývalá Schiffelova ulica).

   •   

    Prvým riaditeľom školy sa stal František Peniaško, v tom čase fungoval bez svojho zástupcu či zástupkyne.

    V školskom roku 1991/1992 bol otvorený síce len prvý ročník s troma triedami, ale zato s dnes už nepredstaviteľným počtom študentov a študentiek v učebniach.

    V 1. A bola triednou učiteľkou Ing. Soňa Pospechová a pod jej krídlami si hovelo 36 žiakov, z toho 27 dievčat a 9 chlapcov.
    Triedu 1. B si vzala na starosť Mgr. Soňa Holéczyová s 36 žiakmi, z toho bolo 27 dievčat a 9 chlapcov.
    Triednou učiteľkou 1. C bola Mgr. Oľga Konrádová a chodilo do nej 35 žiakov, z toho 28 dievčat a 7 chlapcov.

      

    Čo sa týka predmetov, veľmi sa od tých čias nezmenili. Učili ich nasledovní učitelia:
    - slovenský jazyk a literatúra - Mgr. Anna Guthová
    - anglický jazyk - PhDr. Judita Neumannová, Mgr. Milivoj Voltner
    - nemecký jazyk - Judita Brezovská, Mgr. Mária Balážová
    - občianska náuka - František Peniaško, Mária Belická
    - dejepis - František Peniaško, Mária Belická
    - matematika - Mgr. Soňa Holéczyová, Tatiana Ledényová
    - prírodoveda - RNDr. Margita Chabrečková
    - biológia a ekológia - RNDr. Dagmar Brezulová
    - telesná výchova - Mgr. Oľga Radičová, Tatiana Ledényová, p. Gregorová
    - ekonomika - Ing. Soňa Pospechová, Mgr. Soňa Halamová, Mgr. Oľga Konrádová
    - hospodársky zemepis - Ing. Daniela Hüblerová
    - technika administratívy - Ing. Soňa Pospechová, Mgr. Oľga Konrádová
    - hospodárske výpočty - Ing. Želmíra Habánová

     

    Ako vravia dobové kroniky (citujeme):

    "Prospechovo najlepšia trieda bola 1. B, žiaci boli na hodinách aktívni, svedomite sa pripravovali na vyučovanie."

    Presne ako dnes, čo poviete?

   • Naspäť na zoznam článkov k 30. výročiu školy
  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk