• 30 skvelých rokov s Nevädzkou

   • Rok piaty - 1995/1996

   • Školský rok 1995/1996 by sme charakterizovali dvoma prelomovými udalosťami. Jeho začiatok bol spojený so vznikom prvej študentskej firmy aplikovanej ekonómie a na jeho konci sme konečne opustili priestory budovy na Sklenárovej ulici.
     

   •   

    Do tímu učiteľov ekonomických predmetov pribudli Ing. Ružena Oczvirková, Ing. Alžbeta Kissová, Ing. Gabriela Drozdová a Ing. Marta Švihrová, taktiež nemčinárka Ing. Pavlína Ivanová, matematikár Ing. Darin Marinov, a po prvý raz sa v zozname pedagógov školy na dva školské roky objavuje aj Mgr. Katarína Čurgalyová, ktorá sa k nám neskôr - a už na dlhšiu dobu - vráti ako Tomascheková.

      

    Prvácke triedy sú opäť tri, pričom v 1. B sa objavuje aj budúci starosta Ružinova a poslanec NR SR Martin Chren (na prvom  zábere z imatrikulácie v modrom svetri).

    Imatrikulácie prvákov 1995

        

      

    Okrem už overeného Hospodárskeho týždňa, ktorý si naši tretiaci vyskúšali až v štyroch turnusoch, sme sa premiérovo zapojili do nového prestížneho projektu Baťovej nadácie (dnes ju poznáme ako neziskovú organizáciu JA Slovensko). V rámci nej začala Ing. Simona Priecelová vyučovať v 3. A ako nepovinný predmet aplikovanú ekonómiu.  
    Za prvú prezidentku študentskej spoločnosti REAL GAME si študenti spomedzi seba zvolili Alexandru Barborákovú. „Zamestnanci“ vyrábali kožené prívesky na krk s ručne maľovaným kamienkom, s ktorým získali na Veľtrhu študentských spoločností v Trenčíne 1. miesto v kategórii Výrobok a životné prostredie.
    Jedna zo žiačok Petra Nagyová si svojou aktivitou zabezpečila aj účasť vo finále súťaže o Najlepšieho študenta APE.
    O aplikovanej ekonómii na našej škole písal aj denník Pravda (kliknutím naň si ho priblížite).

     

    Valné zhromaždenie študentskej spoločnosti REAL GAME 1996

        

      

    Krajské kolo SOČ bolo pre nás opäť úspešné – štvrtáčka Milada Vodnáková pracujúca pod vedením Ing. Márie Majcherovej postúpila z 2. miesta až do celoslovenského finále s prácou „Spôsoby zneužívania monopolného postavenia“.
    Na nasledujúcich záberoch nájdete okrem záberu zo školského kola SOČ aj momentku z Hospodárskeho týždňa, ktorý organizoval Ing. Martin Pavlovič.

    SOČ a Hospodársky týždeň 1996

      

      

    O tom, ako u nás vyzerali maturitné skúšky roka 1996 písali aj v denníku Sme. V nich až desať študentov nezvládlo na prvý pokus praktickú časť a iba jeden ústnu maturitu. Vlastne aj ústne skúšky vyzerali trochu inak ako dnes – okrem povinnej slovenčiny a ekonomických predmetov si žiaci mohli vybrať medzi cudzím jazykom a matematikou. Zo 105 maturantov si však tú druhú možnosť zvolilo len 15 z nich, ostatní maturovali z angličtiny alebo nemčiny.

    Stužkové slávnosti 1995

        

        

      
    Vedenie školy

    Riaditeľka: Ing. Erika Marošová, PhD.
    Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Anna Jančiarová
    Sídlo školy: Sklenárova 1, Bratislava

    Triedni učitelia 1995/1996

    1. A - Ing. Gabriela Drozdová, 1. B – Ing. Pavlína Ivanová, 1. C - Ing. Martin Pavlovič
    2. A - Mgr. Lea Pavlovičová, 2. B – Mgr. Oľga Radičová, 2. C - PaedDr. Ingrid Muránska
    3. A - Mgr. Anna Jančiarová, 3. B - Ing. Mária Majcherová, 3. C - Ing. Anežka Duranková
    4. A - Mgr. Anna Guthová, 4. B - Mária Belická, 4. C - Ing. Tatiana Ďurkovičová (Náglová)

      

   • Naspäť na zoznam článkov k 30. výročiu školy
  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk