• 30 skvelých rokov s Nevädzkou

   • Rok šiesty - 1996/1997

   • Konečne vo svojich priestoroch! Nevädzka sa konečne stala Nevädzkou a začala obývať priestory bývalej základnej školy na Nevädzovej 3, hneď pri obchodnom dome Jadran. K novinkám patrilo aj nové logo s nevädzou v strede, ktoré nás odvtedy sprevádza až dodnes.
     

   • Horný rad zľava:
    Oľga Radičová, Katarína Milecová, Ľubica Silvánová, Ingrid Muránska, Martin Pavlovič
    V strede zľava:
    Mária Majcherová, Anežka Duranková, Alžbeta Kissová, Judita Neumannová, Herta Sládečková, Katarína Tomascheková, Simona Priecelová, Sylvia Bukovová
    Lavička zľava:
    Jana Michalíková, Martina Holíková, Silvia Kramáriková, Erika Marošová, Anna Jančiarová, Anna Gúthová, Ružena Oczvirková, Nataša Soboličová

      

    V učiteľskom zbore sme opäť zaznamenali nové prírastky. Dodnes z nich vytrvala najdlhšie súčasná výchovná poradkyňa Ing. Nataša Soboličová z kabinetu účtovníctva, ale aj telocvikárka a budúca zástupkyňa Mgr. Herta Sládečková (obe sú však známe aj z hodín ADK). Nemčinu posilnila Ing. PhDr. Sylvia Bukovová, angličtinu zase Mgr. Silvia Kramáriková, slovenčinu Mgr. Ľubica Silvanová a pribudli aj dve matematikárky Mgr. Katarína Šimová (neskôr Soroková) a Mgr. Žaneta Wetzlerová.

     

      

    Prváci absolvovali už klasické aktivity ako lyžiarsky kurz na Skalke pri Kremnici či imatrikulácie. Od tretiakov aplikáčov dostali do rúk tričká s novým logom školy a tejto milej imatrikulačnej tradícii sme verní až dodnes. Už dávno sme však necitovali z kroniky školy, dajme si preto kúsok textu z pera ich staršej spolužiačky: „Po skončení programu nasledovalo krstenie prvákov. Pripravená zmes z hliny, múky, kyslého mlieka a vody sa im natierala na ich vydesené tváričky.“ laugh
     

    Prvácke akcie - lyžiarsky kurz a imatrikulácie 1996

      

     

      

    V roku 1996 bol prvý raz ustanovený aj študentský parlament, ktorý si zvolil za predsedníčku tretiačku Janu Rajčákovú.

    V portfóliu tzv. „podnikateľských“ predmetov sme mali aplikovanú ekonómiu, v rámci ktorej fungovala študentská spoločnosť AMP (ambiciózni mladí podnikatelia). Jej manažment tvorili prezident Peter Šuplata a viceprezidentky Adela Bieliková (marketing), Lucia Churavá (výroba), Adriana Totevová (financie) a Csilla Ugróczyová (ľudské zdroje). Firma vyrábala rámiky na fotografie a svoju činnosť prezentovala pred akcionármi na dvoch valných zhromaždeniach. 
     

    Valné zhromaždenie AMP 1996
         

     

      

    Premiéru u nás zaznamenala aj nová aktivita – debatný klub vedený vyučujúcou Ľubicou Silvánovou. Trojčlenný tím zložený z druhákov Zuzany Pleškovej, Martina Chrena a Kristíny Dürrerovej sa zúčastnil aj celoslovenského stretnutia debatných klubov.

    Opäť sme výborne zabodovali na prehliadke stredoškolskej odbornej činnosti. Maturantka Petra Nagyová obsadila 1. miesto v krajskom kole so svojou prácou Rozvoj malého a stredného podnikania na Slovensku a nestratila sa ani v tom celoštátnom. Tam skončila na vynikajúcej bronzovej priečke (3. miesto v odbore Ekonomika a riadenie), o čom písal aj denník Pravda.  
     

    Stredoškolská odborná činnosť 1997

      

     

      

    Maturitné skúšky už tradične ukončili púť troch tried na našej škole. Raritný záber z praktickej maturity (vpravo hore) dokazuje, že už vtedy sme maturovali na počítačoch. Súčasťou skúšky bol okrem súvislého príkladu účtovania aj obchodný list v cudzom jazyku. Z tried nám odvtedy zmizli nielen čierne tabule a kriedy, ale aj zelená farba, ktorú nahradila naša obľúbená modrá. A aj počítač dnes už vyzerá úplne, ale úplne inak...

    Maturitné skúšky 1997

          

      

      

    Vedenie školy

    Riaditeľka: Ing. Erika Marošová, PhD.
    Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Anna Jančiarová
    Sídlo školy: Nevädzová 3, Bratislava

    Triedni učitelia 1996/1997

    1. A - Ing. Nataša Soboličová, 1. B - PhDr. Ing. Sylvia Bukovová, 1. C - Ing. Ružena Oczvirková
    2. A - PhDr. Judita Neumannová, 2. B - Mgr. Žaneta Wetzlerová, 2. C - Ing. Martin Pavlovič
    3. A - Mgr. Herta Sládečková, 3. B – Mgr. Oľga Radičová, 3. C - PaedDr. Ingrid Muránska
    4. A - Mgr. Anna Jančiarová, 4. B - Ing. Mária Majcherová, 4. C - Ing. Anežka Duranková

     

    Budova OA na Nevädzovej v roku 1996

   • Naspäť na zoznam článkov k 30. výročiu školy
  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk