• 30 skvelých rokov s Nevädzkou

   • Rok siedmy - 1997/1998

   • V siedmom roku existencie sme pod svoje krídla prichýlili druhákov zo zrušenej OA na ulici J. Jonáša 5 v Devínskej Novej Vsi, takže sme prvý a posledný raz mali aj triedu déčkarov. Zároveň sme kvôli kapacite pavilónu B otvorili len dve prvácke triedy.
    Nevädzka získava vďaka svojej aktivite v očiach verejnosti čoraz väčšie renomé. 
     
   • Horný rad zľava:
    Stanislav Šimko, Katarína Soroková, Ľubica Silvánová, Erika Halušková (neskôr Školárová), Ružena Oczvirková, Alžbeta Kissová
    V strede zľava:
    Martin Pavlovič, Daniela Holovová (neskôr Pavlovičová), Mária Majcherová, Judita Neumannová, Katarína Milecová, Sylvia Bukovová, Silvia Kramáriková
    Lavička zľava:
    Nataša Soboličová, Martina Holíková, Anna Jančiarová, Erika Marošová, Herta Sládečková, Oľga Radičová

      

    K posilám učiteľského zboru pribudlo opäť veľa nových tvárí, hoci niektorí len nakrátko (Mgr. Martina Holíková, Mgr. Stanislav Šimko, Ing. Viera Mikulášová, PhDr. Žofia Tkáčová, Ing. Jana Šebestová). Ekonomické predmety začala učiť Ing. Erika Halušková (neskôr Školárová), pribudla nám matematikárka Mgr. Daniela Holovová (neskôr Pavlovičová) a svoj prvý rok na našej škole začala aj neskoršia riaditeľka školy Ing. Jana Orthová.
     

      

    Štafetu vedenia študentských spoločností v rámci nepovinného predmetu aplikovaná ekonómia prevzala Ing. Ružena Oczvirková. Tretici aplikáči si síce dali divoký názov WooDoo!, avšak našťastie ponúkali celkom milé výrobky - miniatúry z moduritu a účtové osnovy. Taktiež zorganizovali pre ostatných spolužiakov zájazd do predvianočnej Viedne (viď foto vpravo). Prezident firmy, tretiak Martin Chren, dokázal aktivity aplikáčov spopularizovať tak, že sa o nás každú chvíľu písalo v tlači. A veru dotiahol to vysoko - dostal sa do TOP3 najlepších študentov aplikovanej ekonómie na Slovensku
     

    Študentská firma WooDoo!

       

          

      

      

    Život školy sa okrem vzdelávacích aktivít, akými boli boli olympiády z cudzích jazykov (záber vľavo) či hospodársky týždeň, obohacoval aj o voľnočasové a charitatívne akcie. Okrem už tradičných imatrikulácií a lyžovačky sme vyslali autobus našich žiakov na čele s angličtinárkami Katarínou Milecovou a Silviou Kramárikovou do Anglicka (fotografia v strede). Iste to bol zážitok, keďže počas desiatich dní navštívili nielen obľúbené londýnske pamätihodnosti, ale aj mestá Oxford, Bristol, Bath, Hastings či Windsor. 
    Nezaháľala ani študentská rada a vďaka zbierke pre detské domovy sme zažili milý vianočný večierok s deťmi s diagnostického centra (záber napravo).

    Aktivity školy 1997/1998

      


      

    Ako sme už spomínali, škola získava dobré meno, a to najmä zásluhou riaditeľky školy Ing. Eriky Marošovej, PhD., ktorá sa snaží školu posúvať praktickým smerom. Viac vám napovie tento článok.

      

    A teraz tu máme pre vás hádanku. Na prvých dvoch záberoch sa nachádza maturitná trieda 4. A. Jednou zo zaujímavostí je, že v nej bolo 38 dievčat a žiadny chlapec. Avšak nás zaujíma, či na nich nájdete študentku D. Pitoňákovú, ktorá sa nápadne podobá na našu kolegyňu, ktorá u nás dnes vyučuje administratívu a korešpondenciu. Tá podoba rozhodne nie je náhodná :) 
     

    Maturanti 1998

       

       

        

      

    Vedenie školy

    Riaditeľka: Ing. Erika Marošová, PhD.
    Zástupkyňa riaditeľky: Mgr.. Anna Jančiarová
    Sídlo školy: Nevädzová 3, Bratislava

    Triedni učitelia 1997/1998

    1. A - Mgr. Katarína Soroková, 1. B - Mgr. Ľubica Silvanová
    2. A - Ing. Nataša Soboličová, 2. B - PhDr. Ing. Sylvia Bukovová, 2. C - Ing. Ružena Oczvirková, 2. D - PaedDr. Žofia Tkáčová
    3. A - PhDr. Judita Neumannová, 3. B - Mgr. Silvia Kramáriková, 3. C - Ing. Martin Pavlovič
    4. A - Mgr. Herta Sládečková, 4. B – Mgr. Oľga Radičová, 4. C - PaedDr. Ingrid Muránska
     

   • Naspäť na zoznam článkov k 30. výročiu školy
  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk