• 30 skvelých rokov s Nevädzkou

   • Rok tretí - 1993/1994

   • V tomto období nastalo niekoľko významných udalostí, z ktorých tou najdôležitejšou bola zmena vo vedení školy. Na najbližších 25 rokov sa riaditeľkou školy stala Ing. Erika Marošová, PhD. a jej zástupkyňou Mgr. Anna Janičiarová. Škola sa rozrástla o ďalšie triedy a prenajaté priestory na Sklenárovej 1 jej začali byť pritesné.
     

   • Horný rad zľava:
    ..., Katarína Bederková, Soňa Holéczyová, Judita Brezovská
    V strede zľava:
    Anna Jančiarová, Soňa Pospechová, Jana Michalíková, Judita Neumannová, Mária Majcherová, Anežka Duranková
    Lavička zľava:
    Dana Hüblerová, Erika Marošová, Anna Gúthová, Soňa Sporinská, Klára Kramáriková, Mária Belická

       

    Obchodná akadémia začala rok s jedenástimi triedami, z toho 3 boli tretiacke, 3 druhácke a až 5 prváckych.
    V budove SOU na Sklenárovej 1 mali kmeňovú triedu 1. A na čele s Mgr. Annou Jančiarovou, 1. B s Ing. Máriou Majcherovou a 1. C s Ing. Anežkou Durankovou. Dve zvyšné prvácke triedy sa učili v budove SOU na Sklenárovej 9, avšak na konci roka boli presunuté pod OA na Teplickej ulici.

    OA sa definitívne odčlenila od SOU a stala sa samostatnou školou, ktorú viedol ako riaditeľ František Peniaško a jeho nová zástupkyňa Ing. Erika Marošová (na fotografii vyššie v spodnom rade druhá zľava). Dňa 1. apríla 1994 však nastala opäť výmena - dovtedajší riaditeľ bol odvolaný a vo funkcii ho vystriedala práve ona. 

    Ing. Erika Marošová, PhD. viedla školu až do júna 2019, čiže viac ako 25 rokov. Keďže zvyčajne učila ekonomické predmety práve našich maturantov, prešli jej rukami takmer všetci absolventi školy.
    Jej zástupkyňou sa na najbližších 14 rokov stala Ing. Anna Jančiarová.

    Do tímu učiteľov v tomto školskom roku pribudli Mgr. Jana Michalíková (odučila tu 20 rokov), Ing. Mária Majcherová (24 rokov), Ing. Katarína Bederková, Mgr. Lea Pavlovičová a Soňa Sporinská.

       

    Tretiaci po prvý raz absolvovali dvojtýždňovú odbornú prax v bankách, sporiteľniach a podnikoch .

    Prvý raz sme pre nich uskutočnili aj projekt nazvaný Hospodársky týždeň, ktorý vznikol v Zϋrichu vo Švajčiarsku a jeho úlohou bolo vyškoliť ľudí tak, aby sa rozhodli pre vlastné podnikanie. Na Slovensku bol projekt organizovaný Metodickým centrom v Bratislave a Nadáciou Ernesta Schmidheinyho v Zϋrichu po názvom Projekt podpory chápania voľného trhového hospodárstva.

    Hospodársky týždeň 1993/1994

      

       

    Učiteľky Soňa Holéczyová a Dana Hüblerová zorganizovali v júni 1994 pre žiakov výlet do Salzburgu a okolia.

    Salzburg 1994

     

       

    Vedenie školy od apríla 1994

    Riaditeľka: Ing. Erika Marošová, PhD.
    Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Anna Jančiarová
    Sídlo školy: Sklenárova 1, Bratislava

    Triedni učitelia 1993/1994

    1. A - Mgr. Anna Jančiarová, 1. B - Ing. Mária Majcherová, 1. C - Ing. Anežka Duranková
    2. A - Mgr. Anna Guthová, 2. B - Mária Belická, 2. C - Mgr. Klára Kramáriková
    3. A - Ing. Soňa Pospechová, 3. B - Mgr. Soňa Holéczyová, 3. C - Ing. Daniela Hűblerová

     

   • Naspäť na zoznam článkov k 30. výročiu školy
  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk