• 30 skvelých rokov s Nevädzkou

   • Rok štvrtý - 1994/1995

   • Bol to prvý rok s plným počtom tried vo všetkých štyroch ročníkoch. Čakali nás prvé stužkové slávnosti i prvé maturitné skúšky. Pribudli ďalší noví učitelia, z ktorých dvaja na našej škole stále vyučujú. Život nám však priniesol aj smutnejšie správy.
     

   • Horný rad zľava:
    Judita Brezovská, Soňa Holéczyová, Judita Neumannová, Tatiana Durkovičová (dnes Náglová), Oľga Konrádová
    V strede zľava:
    Dana Hüblerová, Anežka Duranková, Oľga Radičová, Soňa Pospechová

    Silvia Maluniaková, Simona Priecelová, Anna Jančiarová, Erika Marošová, Katarína Bederková, Anna Gúthová
    Lavička zľava:
    Mária Bukovjanová, Lea Pavlovičová, Klára Kramáriková, Martin Pavlovič


    Do pedagogického zboru prichádzajú prví dvaja učitelia, ktorí u nás učia aj v súčasnosti, a to  Ing. Tatiana Ďurkovičová (Náglová) na účtovníctvo a  Ing. Martin Pavlovič na ekonomiku. Zopár rokov medzi nami pobudli tiež Ing. Simona Priecelová, ktorá stála najmä za cvičnými firmami, nemčinárka Mgr. Jana Michalíková. K ďalším novým tváram sa zaradili Ing. Vlasta Ajpeková, PaedDr. Ingrid Muránska a Mária Bukovjanová.

      

    Štvrtáci začali rok odbornou praxou, počas ktorej spracovávali odborné témy ako prípravu na praktickú maturitnú skúšku.
    Nasledovali dva týždňové turnusy tzv. Hospodárskeho týždňa v Malackách a Modre-Harmónii, ktoré viedol Ing. Pavlovič. Viac o princípe tohto predchodcu cvičnej firmy si môžete prečítať aj v článku redaktorky z denníka Pravda. V ňom sa napríklad dozviete, že žiaci obchodnej akadémie takmer skončili na ulici. My už vieme, že to dopadlo dobre a o rok neskôr sa z nás stala Nevädzka.
     

    Hospodársky týždeň 1994/1995

                    

         

      


    Predvianočný čas patril imatrikuláciám pre tri triedy prvákov, a tu už opäť citujeme zo školskej kroniky:
    "Program sa začal predstavením dvora Márie Terézie a jej dvorných dám, ako aj cisára Františka Lotrinského. Po oficiálnych poklonách  nasledovala študentská hymna Gaudeamus , ktorá znela miestami falošne, ale na slávnostnom pocite to neubralo."

    Imatrikulácie 1994

     
     

      

    Opäť sme sa nestratili v SOČkách - Kristína Královičová a Milada Vodnáková postúpili pod vedením Ing. Majcherovej do celoštátneho kola s prácou Možnosti investovania na slovenskom trhu a získali tam zvláštnu cenu poroty.

      

    Štvrtý rok fungovania školy priniesol prvé stužkové slávnosti, na ktorých nechýbali tradičné rituály.
     

    Stužkové slávnosti 1994

        

    Po návrate učiteľov a žiakov zo zimných prázdnin nás všetkých čakala smutná správa. Tam, odkiaľ už niet návratu, odišla naša kolegyňa a triedna učiteľka 4. A Ing. Soňa Pospechová. Nuž, aj takýto je bohužiaľ život, a tak musela jej štvrtákov doviesť k maturite Ing. Tatiana Ďurkovičová.

    K maturitným skúškami sa v riadnom termíne dostali všetci žiaci s výnimkou šiestich žiakov 4. B, ktorí to "dali" až v septembrovom termíne. Naše obľúbený dobový výber z kroniky školy hovorí, prečo sa tak stalo:
    "Najväčšie problémy robili žiakom odborné predmety, keď si nedôslednou prípravou počas 3. a 4. ročníka nezhromaždili písomnosti potrebné pre uzatvorenie známok z účtovníctva."
     

    Prvé maturity 1995

        

      

    A kým maturanti prezentovali svoje vedomosti pred komisiami, ich mladší spolužiaci si vyšli na Devín.

      

    Vedenie školy

    Riaditeľka: Ing. Erika Marošová, PhD.
    Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Anna Jančiarová
    Sídlo školy: Sklenárova 1, Bratislava

    Triedni učitelia 1994/1995

    1. A - Mgr. Lea Pavlovičová, 1. B – Ing. Vlasta Ajpeková, 1. C - PaedDr. Ingrid Muránska
    2. A - Mgr. Anna Jančiarová, 2. B - Ing. Mária Majcherová, 2. C - Ing. Anežka Duranková
    3. A - Mgr. Anna Guthová, 3. B - Mária Belická, 3. C – Mgr. Klára Kramáriková
    4. A - Ing. Soňa Pospechová, 4. B - Mgr. Soňa Holéczyová, 4. C - Ing. Daniela Hűblerová

     

   • Naspäť na zoznam článkov k 30. výročiu školy
  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk