• 30 skvelých rokov s Nevädzkou

   • Rok ôsmy - 1998/1999

   • Nevädzka vplávala do relatívne pokojných vôd svojho fungovania. O školu bol zo strany deviatakov vysoký záujem, no kapacita budovy sa nedala zvyšovať, preto bolo v triedach bežne aj 35 - 37 žiakov. V tomto roku nám zmaturoval budúci poslanec a starosta Ružinova.
     
   • Horný rad zľava:
    Martin Pavlovič, Daniela Holovová (Pavlovičová), Alena Krajčovičová, Stanislav Šimko, Katarína Milecová, Simona Priecelová, .....
    V strede zľava:
    Erika Halušková (Školárová), Ružena Oczvirková, Judita Neumannová, Anna Gúthová, Mária Majcherová, Jana Michalíková, ....
    Lavička zľava:
    Silvia Bukovová, Nataša Soboličová, Silvia Kramáriková, Erika Marošová, Anna Jančiarová, Katarína Söröková, Herta Sládečková


    Medzi nových učiteľov pribudli Ing. Alžbeta Kanáliková (informatika), PaedDr. Alena Krajčovičová (nemčina), Ing. Viktória Brósová, ale aj Mgr. Eva Cíchová, ktorá strávila v našej telocvični dve desaťročia.
     

      

    Hospodársky týždeň v Malackách 1998

     
     

      

    Pod vedením Ing. Oczvirkovej pracovala študentská spoločnosť Queen, ktorá na Veľtrhu aplikovanej ekonómie získava Cenu divákov i Cenu za propagáciu Baťa Junior Achievement. V Bratislavskom kraji patril medzi najlepších študentov APE druhý Filip Salus a tretí Ľudovít Dubovský. Ten spolu Františkom Šmidovičom postúpil aj do medzinárodnej súťaže v simulácii podnikania MESE Hewlett Packard Global Business Challenge.
     

    Študentská firma Queen 1998/1999

          

       

      


    K silným stránkam školy patril aj debatný klub vedený Mgr. Ľubicou Silvanovou, ktorá v spolupráci s Open Society Foundations viedla študentov k diskusiám na vopred stanovenú tému. Tímy si vyžrebovali, či sú v niektorej otázke za alebo proti a vzápätí museli v tomto zmysle predkladať relevantné argumenty. Náš tím v zložení Martin Chren, Peter Padych, Jaroslav Mesík a Zuzana Plešková získal v regionálnej súťaži v Modre-Harmónii 2. a 3. miesto a maturant Martin Chren sa stal tretím najlepším rečníkom v celej súťaži.

    Debatný klub 1999

      


      


    Stredoškolskú odbornú činnosť v odbore Ekonomika a riadenie opäť ovládol Martin Chren, hneď za ním skončili tretiaci Martin Čalovka a Boris Poljovka. 
     

    Stredoškolská odborná činnosť 1999

      

        


      

    Tretiaci absolvovali v júni kurz na ochranu zdravia a prírody v Moravanoch nad Váhom. Do programu kurzu patrila streľba zo vzduchovky, zdravotná príprava, orientácia, dorozumievanie sa v prírode, stavanie ohniska a stanu či ochrana proti živelným pohromám.

    Kurz na ochranu života a zdravia 1999

        

     
     

      
     

    Stužkové slávnosti 1998

        

     

     

    Maturity 1999

        


      


    Medzi našich najvýraznejších absolventov rozhodne patrí už spomínaný Martin Chren, ktorý sa k nám po rokoch vrátil už ako člen Rady školy. Pozrite si vo videovizitke, čo hovorí o štyroch rokoch strávených na Nevädzke dnes:
     

      

    Vedenie školy

    Riaditeľka: Ing. Erika Marošová, PhD.
    Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Anna Jančiarová
    Sídlo školy: Nevädzová 3, Bratislava

    Triedni učitelia 1998/1999

    1. A – Ing. Mária Majcherová, 1. B – Mgr. Daniela Holovová, 1. C – Mgr. Martina Holíková, neskôr Ing. Erika Halušková
    2. A - Mgr. Katarína Soroková, 2. B - Mgr. Ľubica Silvanová
    3. A - Ing. Nataša Soboličová, 3. B - PhDr. Ing. Sylvia Bukovová, 3. C - Ing. Ružena Oczvirková, 3. D - Mgr. Herta Sládečková
    4. A - PhDr. Judita Neumannová, 4. B - Mgr. Silvia Kramáriková, 4. C - Ing. Martin Pavlovič

     

   • Naspäť na zoznam článkov k 30. výročiu školy
  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk