• 30 skvelých rokov s Nevädzkou

   • Rok deviaty - 1999/2000

   • Bol to rok, v ktorom sa začala dlhoročná tradícia nového, vtedy ešte nepovinného predmetu s názvom fiktívna firma. Podobne ako projekt reálnych študentských firiem aplikovanej ekonómie ho na našej škole rozbehla Ing. Simona Priecelová. 
    Prvý a doteraz aj posledný raz sme doviedli k maturite až štyri maturitné triedy. Zmeny nastali aj v nižších ročníkoch - niekoľko žiakov 3.A a 3.B sme presunuli do novovytvorenej 3.C a k trom druháckym pribudli z kapacitných dôvodov len dve prvácke triedy.
    Celkový počet tried bol dvanásť, čo zodpovedalo tuctu učební v pavilóne B.
    K radostným udalostiam roka patrila aj zmena priezviska mladej matematikárky Daniely Holovovej, za ktorú bol "zodpovedný" učiteľ ekonomických predmetov Martin Pavlovič. Mimochodom, aj o dve desiatky rokov neskôr to hodnotíme ako veľmi vydarený počin.
     
   • Tím telocvikárok posilnil PaedDr. Július Drgoňa a jeden školský rok sa u nás zdržali ďalšie tri nové učiteľky slovenčinárka Mgr. Jana Pažická, ekonómka Ing. Ingrid Sivoková a dejepisárka Mgr. Anna Uhnáková. Celkom učilo na OA 29 pedagógov vrátane vedenia školy.
     

      

     

    Beh Terryho Foxa 1999

    Prvé jesenné dni školského roka patrili charitatívnej akcii na podporu boja proti rakovine, ktorú zaznamenala aj miestna tlač. Na fotografii vpravo môžete vidieť usmiatu telocvikárku Mgr. Hertu Sládečkovú.

        

     

      

    Stužkové 1999

    Záver posledného letopočtu začínajúceho číslicou 1 už tradične patril stužkovým slávnostiam, na ktorých určite nechýbali chlapci v ženskom prezlečení či chutné torty, ktoré rozdeľovali svojim maturantom ich triedne učiteľky. 

      

           

     

      

    Študentská firma OZZY 2000

    Ďalšou študentskou spoločnosťou "aplikáčov" sa stalo OZZY. K úspechom tímu tretiakov patrilo napríklad 1. miesto v súťaži Banky v akcii, vďaka ktorým si Juraj Valentovič a Peter Svarín (na fotografii vľavo s Ing. Oczvirkovou) prevzali ocenenie na záverečnej recepcii v hoteli Holiday Inn. Ani na Veľtrhu BJA sa "ozíci" nestratili - získali od návštevníkov Cenu verejnosti za manažérsky tím a stánok a tiež 3. miesto od odbornej poroty v kategórii Marketingová prezentácia študentskej spoločnosti.

            

        

     

      
     

    Školského kola súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín sa v tomto roku zúčastnilo až 19 študentov a študentiek.
    Prvou dámou poézie sa stala prváčka Andrea Michalíková a v próze patrilo prvenstvo  tretiačke Alexandre Adamíkovej.
    Škola sa však zapájala aj do ďalších literárnych súťaží ako Literárny Kežmarok či Môj región, a to najmä vďaka slovenčinárkam Mgr. Anne Guthovej či Mgr. Ľubici Silvanovej.

    Unikátom bola aj ďalšia súťaž v prednese - a to nemeckej poézie a prózy, keďže sme otvárali aj triedy, v ktorých bola maturitným predmetom nemčina. Poéziu najlepšie zvládla tretiačka Katarína Mokusová a prózu druháčka Eva Hatalová.

     

      

    Tanečná súťaž 2000

    Na jar sme zorganizovali medziškolskú súťaž v tancoch, kde spolu súťažilo sedem družstiev z piatich obchodných akadémií. Potešilo nás, že práve naše dievčatá zvíťazili pred OA Teplická a OA Liberta (možno je to náhoda, ale ani jedna z týchto škôl už dnes neexistuje). 

      

         

     

      

    Kurz ochrany človeka a prírody 2000

    S letom prišiel čas zachraňovať, súťažiť a učiť sa nestratiť nielen v živote, ale ani v prírode. Trojdňový kurz pre tretiakov zorganizoval PaedDr. Július Drgoňa a v závere vyvrcholil orientačno-brannými pretekmi. O tom, že nálada bola naozaj výborná, svedčia aj tieto fotografie. Počas kurzu nebolo ublížené žiadnemu živému tvorovi.

           

     

      

     

    Ďalšie momentky zo života školy 1999/2000

        

     

      

     

    Vedenie školy

    Riaditeľka: Ing. Erika Marošová, PhD.
    Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Anna Jančiarová
    Sídlo školy: Nevädzová 3, Bratislava

    Triedni učitelia 1999/2000

    1. A - Mgr. Jana Michalíková, 1. B – PaedrDr. Alena Krajčovičová
    2. A – Ing. Mária Majcherová, 2. B – Mgr. Daniela Pavlovičová, 2. C – Ing. Erika Halušková, neskôr Mgr. Eva Cíchová
    3. A - Mgr. Katarína Soroková, 3. B - Mgr. Ľubica Silvanová, 3. C – Mgr. Silvia Kramáriková (rozdelenie tried A a B)
    4. A - Ing. Nataša Soboličová, 4. B - PhDr. Ing. Sylvia Bukovová, 4. C - Ing. Ružena Oczvirková, 4. D - Mgr. Herta Sládečková

     

   • Naspäť na zoznam článkov k 30. výročiu školy
  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk