• 30 skvelých rokov s Nevädzkou

   • Rok desiaty - 2000/2001

   • Začalo sa nové milénium. Už tradične sme pod svoje krídla prichýlili osirelých druhákov, tentoraz zo zaniknutej obchodnej akadémie na Teplickej ulici. Pedagogický zbor bol posilnený o sedem nových učiteľov a na po skončení školského roka sme zavŕšili prvú desiatku rokov fungovania Nevädzky.
     

   • Horný rad zľava: ...,  Ružena Oczvirková, Alžbeta Kissová, Nataša Soboličová, Martin Pavlovič
    V strede zľava: Ivana Vavríková, Eva Korytárová, Dagmar Kerpčárová, Mária Majcherová, Elena Imrišková, Judita Neumannová, Tatiana Ďurkovičová (Náglová)
    Lavička zľava: Jana Orthová, Herta Sládečková, Anna Gúthová, Silvia Kramáriková, Erika Marošová, Anna Jančiarová, Viera Majková, Eva Šothová

      

    Študentská spoločnosť DEVILS 2000/2001

    Na Veľtrhu študentských spoločností v Nitre získali študennti aplikovanej ekonómie spolu so svojou vyučujúcou Ing. Ruženou Oczvirkovou 1. miesto v kategórii Marketingová prezentácia študentskej spoločnosti

     

      

      

    Hospodársky týždeň 2000/2001 - Modra Harmónia

      

      

    Maturanti 2000/2001

          

        

     

      

    Súťaž v prednese poézie a prózy 2001

    Poézia 1. miesto - A. Michálková (2. A), E. Miklovičová (2. B)
    Próza 1. miesto - N. Škrobánková (2. B)

     

      

    Stredoškolská odborná činnosť 2001

    Odbor Ekonomika a riadenie: 
    Gabriela Mrvová - 2. miesto v školskom kole, 2. miesto v krajskom kole, postup do celoštátneho kola

    Odbor Ochrana životného prostredia
    Fridrich Matejík - 1.miesto v školskom kole, 3. miesto v krajskom kole a postup do celoštátneho kola

     

      

    Exkurzia Viedeň 2000

     

      

     

    Vedenie školy

    Riaditeľka: Ing. Erika Marošová, PhD.
    Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Anna Jančiarová
    Sídlo školy: Nevädzová 3, Bratislava

    Triedni učitelia 2000/2001

    1. A - PhDr. Judita Neumannová, 1. B - Katarína Milecová, 1. C - Mgr. Viera Majková
    2. A - Mgr. Jana Michalíková, 2. B – PaedrDr. Alena Krajčovičová, 2. C – Mgr. Herta Sládečková (trieda presunutá z OA Teplická)
    3. A – Ing. Mária Majcherová, 3. B – Ing. Martin Pavlovič, 3. C – Mgr. Eva Cíchová
    4. A - Ing. Tatiana Ďurkovičová, 4. B - Ing. Alžbeta Kissová, 4. C – Mgr. Silvia Kramáriková

    Noví učitelia

    Ing. Iveta Fandlová - účtovníctvo (u nás do roku 2006)
    Ing. Elena Imríšková - ekonomické predmety, ADK (do roku 2020)
    Mgr. Dagmar Kerpčárová - matematika, vých. poradkyňa (do roku 2010)
    Ing. Eva Korytárová - ekonomické predmety (do roku 2013)
    Mgr. Viera Majková - slovenský jazyk (do roku 2002)
    Ing. Miloš Sklenka - účtovníctvo (do roku 2005)
    PhDr. Eva Šothová (do roku 2002)
    Mgr. Ivana Vavríková - slovenský jazyk (do roku 2002)

     

   • Naspäť na zoznam článkov k 30. výročiu školy
  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk