• 30 skvelých rokov s Nevädzkou

   • Pamätnica k 30. výročiu

   •  
     
   • Na pamätnici k 30. výročiu školy sa podieľali:

    Mgr. Katarína Tomascheková
    Ing. Zuzana Ščevíková
    Ing. Eva Stančíková
    Ing. Jana Orthová
    Ing. Adriana Jurášková
    Mgr. Darina Szárasová
    Mgr. Zuzana Klučiarová
    Ing. Terézia Garaiová
    a ďalší....

    Množstvo zaujímavých článkov, spomienok absolventov, bývalých i súčasných učiteľov školy si môžete prečítať po kliknutí na titulnú obálku. Jej autorom je známy výtvarník, scénograf (a zároveň aj rodič) Fero Lipták.

    Pamätnica OA Nevädzová 3 Bratislava vyšla v tlačenej podobe v júni 2022 s finančnou podporou zriaďovateľa školy, Bratislavského samosprávneho kraja.

   • Naspäť na zoznam článkov k 30. výročiu školy
  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk