• 30 skvelých rokov s Nevädzkou

   • Fotoalbum zo slávnostnej akadémie   • Slávnostná akadémia sa konala 24. júna 2022 v DK Ružinov. Fotogalériu si môžete prezrieť po kliknutí na fotografiu.
   • Medzi hosťami, ktorí sa prihovorili k publiku, boli predseda BSK Juraj Droba, podpredseda BSK Juraj Štekláč a tiež starosta MČ Ružinov, člen Rady školy a absolvent Nevädzky Martin Chren.

    Úvodný príhovor predniesla súčasná riaditeľka školy Jana Orthová, ktorá pri tejto príležitosti odovzdala Pamätnú plaketu za zásluhy o rozvoj školy bývalej riaditeľke OA Erike Marošovej (v neprítomnosti), bývalej zástupkyni Herte Sládečkovej a dlhoročnej vyučujúcej ekonomických predmetov a výchovnej poradkyni Nataši Soboličovej.

    V kultúrnom programe vystúpili aj:

    • Tanečno-športový klub Klimo Dance Studio so sériou latinsko-amerických tancov,
    • Jumbo Dance Studio so žiačkou II. B Klárou Kerešovou,
    • recitátorka Stanislava Pullmanová z I. C,
    • hráčka na saxofóne Sarah Kittnerová z II. C,
    • hip-hopová tanečná skupina The Pastels,
    • KRS Movement s tanečným sólom herečky Zuzany Kubovčíkovej Šebovej,
    • skladateľka a klaviristka Ľubica Čekovská,
    • roztlieskavačky Latin Angels so žiačkou I. B Teréziou Kondrátovou. 

     

    Moderátormi programu boli Tamara Šimkovičová z III. A a Matúš Janeba z III. C.

    Organizačný výbor osláv počas celého roka viedla Katarína Tomascheková, ktorej za jej perfektnú prácu ďakujeme.

     

   • Naspäť na zoznam článkov k 30. výročiu školy
  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk