• 30 skvelých rokov s Nevädzkou

   • Rok jedenásty - 2001/2002

   • Medzi novými učiteľmi sme privítali aj matematikára Mgr. Mariána Viskupiča, ktorý v tom čase ešte netušil, že raz bude poslancom NR SR (na fotografii nižšie druhý zľava v hornom rade).

    Ani riaditeľ študentskej firmy AMIGO tretiak Fridrich Matejík vtedy ešte netušil, že raz bude šéfom IBM na Slovensku, keď obsadil v súťaži o najlepšieho študenta aplikovanej ekonómie na Slovensku 2. miesto a mohol sa v lete 2002 zúčastniť na medzinárodnom podujatí CANJAC London Ontario v Kanade. Bohužiaľ, zabudli sme ho vtedy odfotiť.

   • Horný rad zľava: Július Drgoňa, Marián Viskupič, Martin Pavlovič, Miloš Sklenka, Alžbeta Kissová
    V strede zľava: Jana Orthová, Elena Imrišková, Eva Korytárová, Dagmar Kerpčárová, Mária Majcherová, Viera Majková, Iveta Fandlová, Ružena Oczvirková, Tatiana Ďurkovičová (Náglová)
    Lavička zľava: Ľubica Bérešová, Silvia Kramáriková, Judita Neumannová, Erika Marošová, Anna Jančiarová, Eva Cíchová, Eva Šothová, Nataša Soboličová

      

    Akadémia k 10. výročiu školy 2001

    Škola zavŕšila prvú desiatku rokov fungovania, a tak sa školský rok začal slávnostnou akadémiou k tomuto výročiu v Kongresovom centre Technopol.

     

      

    Športové aktivity 2001/2002

       

    Vo volejbalovom turnaji dievčat sme obsadili pod vedením Mgr. Evy Cíchovej
    krásne 1. miesto v okresnom kole a 2. miesto v krajskom kole.

         

      

    Maturanti 2001

        

      

      

    Hospodársky týždeň Modra Harmónia 2001/2002

      

      

    Vedenie školy

    Riaditeľka: Ing. Erika Marošová, PhD.
    Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Anna Jančiarová
    Sídlo školy: Nevädzová 3, Bratislava

    Triedni učitelia 2001/2002

    1. A - PhDr. Eva Šothová, 1. B - Mgr. Dagmar Kerpčárová, 1. C – Ing. Ružena Oczvirková
    2. A - PhDr. Judita Neumannová, 2. B - Mgr. Ivana Vavríková, 2. C - Mgr. Viera Majková
    3. A - Mgr. Jana Michalíková, 3. B – PaedrDr. Alena Krajčovičová, 3. C – Mgr. Herta Sládečková
    4. A – Ing. Mária Majcherová, 4. B – Ing. Martin Pavlovič, 4. C – Mgr. Eva Cíchová

    Noví učitelia

    Ing. Ľubica Berešová - anglický jazyk (u nás do roku 2009)
    Mgr. Marián Viskupič - matematika (do roku 2002)

   • Naspäť na zoznam článkov k 30. výročiu školy
  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk