• 30 skvelých rokov s Nevädzkou

   • Rok dvanásty - 2002/2003

   • V kolektíve učiteľov sme privítali opäť niekoľko nováčikov - účtovnícky kabinet posilnila Ing. Zmajkovičová a do školy pred ukončením štúdia na VŠ nastúpila aj mladučká Darina Majerčíková, ktorá je dnes vo vedení OA.
     
   • Horný rad zľava: Mária Korbelová, Tatiana Ďurkovičová (Náglová), Jana Orthová, Herta Sládečková, Július Drgoňa, Ľubomíra Záhorová, Ľubomír Gubov
    V strede zľava: Jana Bartošková, Mária Majcherová, Judita Neumannová, Jana Michalíková, Dagmar Kerpčárová, Marianna Kolláriková, Renáta Zmajkovičová
    Lavička zľava: Iveta Fandlová, Darina Majerčíková (Chobotová), Anna Jančiarová, Erika Marošová, Silvia Kramáriková, Elena Imrišková, Eva Cíchová

      

    Študentská firma PLUS 2002/2003

    V elektronickej súťaži Team SAP získali 1. miesto tretiačky zo študentskej firmy aplikovanej ekonómie Lenka Gabrišová a Gabriela Flochová. Obe o rok neskôr postúpili aj do obdobnej medzinárodnej súťaže MESE 2004 Hewlett Packard Global Business Challenge 2004. 
    Firma PLUS vyrábala sviečky a rámiky na fotografie a viedla ju učiteľka Ing. Ružena Oczvirková.

     

      

    Hospodársky týždeň 2002/2003

       

      

    Zo života školy 2002/2003

       

      

    Olympiáda Mladý účtovník 2003

    Zo školského kola postúpili do krajského dve dievčatá - z 1 miesta Beata Kižňanská a z 2. miesta Silvia Korbeľová.
    Práve Silvia sa v celoštátnom kole umiestnila na 5. mieste.

      

     

    Vedenie školy

    Riaditeľka: Ing. Erika Marošová, PhD.
    Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Anna Jančiarová
    Sídlo školy: Nevädzová 3, Bratislava

    Triedni učitelia 2002/2003

    1. A – Mgr. Silvia Kramáriková, 1. B – Mgr. Dagmar Rácová/Mgr. Jana Bartošková, 1. C – Ing. Eva Korytárová
    2. A - Mgr. Martin Pavlovič, 2. B - Mgr. Dagmar Kerpčárová, 2. C – Ing. Ružena Oczvirková
    3. A - PhDr. Judita Neumannová, 3. B - Ing. Elena Imríšková, 3. C - Mgr. Eva Cíchová
    4. A - Mgr. Jana Michalíková, 4. B – PaedrDr. Alena Krajčovičová, 4. C – Mgr. Herta Sládečková


    Noví učitelia

    Mgr. Jana Bartošková - slovenský jazyk (u nás do roku 2016)
    Mgr. Ľubomír Gubov - matematika (do roku 2003)
    Ing. Marianna Kolláriková - ekonomické predmety (do roku 2015)
    Mgr. Darina Majerčíková, neskôr Chobotová - dejepis, občianska náuka, právna náuka (dodnes)
    Karina Polakovičová - nemecký a francúzsky jazyk (do roku 2016)
    Mgr. Dagmar Rácová (do roku 2003)
    Mgr. Ľubomíra Záhorová - slovenský jazyk (do roku 2013)
    Ing. Renáta Zmajkovičová - účtovníctvo (dodnes)

   • Naspäť na zoznam článkov k 30. výročiu školy
  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk