• 30 skvelých rokov s Nevädzkou

   • Rok trinásty - 2003/2004

   • Trinásty rok fungovania školy bol napriek povesti tohto čísla pokojný, dokonca ani v pedagogickom zbore nenastali veľké zmeny. K zaujímavostiam patril atraktívny školský výlet žiakov až v ďalekom Chorvátsku.
     
   • Horný rad zľava: Július Drgoňa, Ružena Oczvirková, Jana Bartošková, Ľubica Bérešová, Judita Neumannová, Renáta Zmajkovičová, Tatiana Ďurkovičová (Náglová), Jana Orthová, Herta Sládečková, Jana Michalíková, Martin Pavlovič
    V strede zľava: Mária Majcherová, Marianna Kolláriková, Eva Kučková, Darina Majerčíková (Chobotová), Eva Korytárová, Silvia Kramáriková
    Lavička zľava: Iveta Fandlová, Nataša Soboličová, Mária Korbelová, Anna Jančiarová, Erika Marošová, Katarína Soroková, Dagmar Kerpčárová, Elena Imrišková

      

    Študentská spoločnosť FLASH 2003/2004

    Veľtrh študentských spoločností - 1. miesto v kategórii Cena verejnosti
    Počítačová simulácie MESE  - 1. miesto v krajskom kole - Lucia Kotlárová, Lucia Schoellerová
    Vyučujúca: Ing. Ružena Oczvirková

     


      

     

    Fiktívna firma WINTON 2003/2004

    Predmet činnosti: hotelové služby
    Vyučujúca: Ing. Eva Korytárová

      

      

     

    Športové akcie 2003/2004

    COCA-COLA Cup 2004 - 1. miesto vo volejbale dievčat pod vedením Mgr. Evy Cíchovej

      

      

    Zo života školy 2004

     

      

    Vedenie školy

    Riaditeľka: Ing. Erika Marošová, PhD.
    Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Anna Jančiarová
    Sídlo školy: Nevädzová 3, Bratislava

    Triedni učitelia 2003/2004

    1. A - Ing. Nataša Soboličová, 1. B – Ing. Marianna Kolláriková, 1. C – Ing. Mária Majcherová
    2. A – Mgr. Silvia Kramáriková, 2. B – Mgr. Jana Bartošková, 2. C – Ing. Eva Korytárová
    3. A - Mgr. Martin Pavlovič, 3. B - Mgr. Dagmar Kerpčárová, 3. C – Ing. Ružena Oczvirková
    4. A - PhDr. Judita Neumannová, 4. B - Ing. Elena Imríšková, 4. C - Mgr. Eva Cíchová

    Noví učitelia

    Ing. Eva Kučková - informatika (u nás do roku 2005)

      

   • Naspäť na zoznam článkov k 30. výročiu školy
  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk