• 30 skvelých rokov s Nevädzkou

   • Rok pätnásty - 2005/2006

   • Naša obchodná akadémia bola (a stále je) známa tým, že sa vždy energicky púšťa do nových projektov, ktoré zvyšujú jej kredit na verejnosti. Takým bol aj program Microsoft IT Academy, ktorý viedla lektorka Ing. Jana Orthová, vyučujúca informatiky.
     
   •   

    Cena Nadácie Michala Bosáka 2006

    Žiačka 3. C Mária Šajbidorová získala pre školu opäť krásne umiestnenie v tejto celoslovenskej súťaži.
    S prácou s názvom "Kolektívne investovanie - podielové fondy" sa umiestnila na 3. mieste a získala týždňový zájazd do Moskvy.

      

      

      

    Vedenie školy

    Riaditeľka: Ing. Erika Marošová, PhD.
    Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Anna Jančiarová
    Sídlo školy: Nevädzová 3, Bratislava

    Triedni učitelia 2005/2006

    1. A - Ing. Ružena Oczvirková, 1. B - Mgr. Eva Cíchová, 1. C – Mgr. Jana Michalíková
    2. A - Mgr. Ľubomíra Záhorová, 2. B - Mgr. Katarína Soroková, 2. C - PaedDr. Alena Krajčovičová
    3. A - Ing. Nataša Soboličová, 3. B – Ing. Marianna Kolláriková, 3. C – Ing. Mária Majcherová
    4. A – Mgr. Silvia Kramáriková, 4. B – Mgr. Jana Bartošková, 4. C – Ing. Eva Korytárová

    Noví učitelia

    Ing. Silvia Recsková - informatika (do roku 2006)
    Mgr. Vladimíra Mužíková - dejepis, občianska náuka (do roku 2007)
    Ing. Jozefína Bačová (do roku 2006)
    Mgr. Katarína Tomascheková - telesná výchova, geografia (návrat po 8 rokoch, učí u nás dodnes)

   • Naspäť na zoznam článkov k 30. výročiu školy
  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk