• 30 skvelých rokov s Nevädzkou

   • Rok šestnásty - 2006/2007

   • Predmety cvičná firma a aplikovaná ekonómia boli preradené z nepovinných do povinne voliteľných predmetov, vďaka čomu sa začala séria úspešných rokov.
    Škola prijímala stabilne každý rok tri nové triedy prvákov. Normatívy vtedy umožňovali naplniť každú učebňu až do maximálnej kapacity 37-38 žiakov, čo si dnes už ani nevieme predstaviť. 

   •   

    Spring Day 2007

     

      

      

    Deň otvorených dverí 2007

    Žiaci z cvičnej firmy MEX-HOTEL a študentskej spoločnosti HOT GROUP predstavujú svoje aktivity na Dni otvorených dverí v triedach a v priestoroch učebne cvičnej firmy v pavilóne A.

       

      

      

     

    Vedenie školy

    Riaditeľka: Ing. Erika Marošová, PhD.
    Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Anna Jančiarová
    Sídlo školy: Nevädzová 3, Bratislava

    Triedni učitelia 2006/2007

    1. A – Mgr. Jana Bartošková, 1. B – Mgr. Martin Pavlovič, 1. C – Karina Polakovičová
    2. A - Ing. Ružena Oczvirková, 2. B - Mgr. Eva Cíchová, 2. C – Mgr. Jana Michalíková
    3. A - Mgr. Ľubomíra Záhorová, 3. B - Ing. Eva Korytárová, 3. C - PaedDr. Alena Krajčovičová
    4. A - Ing. Nataša Soboličová, 4. B – Ing. Marianna Kolláriková, 4. C – Ing. Mária Majcherová

    Noví učitelia

    Ing. Ildikó Balcsiová - účtovníctvo (u nás do roku 2007)
    Ing. Dana Levčíková - účtovníctvo, ADK (u nás učí dodnes)
    Ing. Eva Stančíková - informatika (u nás učí dodnes)

   • Naspäť na zoznam článkov k 30. výročiu školy
  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk