• 30 skvelých rokov s Nevädzkou

   • Rok sedemnásty - 2007/2008

   • Cvičná firma ROZETTE na čele so svojím riaditeľom tretiakom Matejom Liptákom zvalcuje všetky medzinárodné veľtrhy a stane sa Najlepšou cvičnou firmou Slovenska za rok 2008.
    Do účtovníckeho kabinetu prichádza Ing. Adriana Jurášková, ktorá sa o niekoľko rokov stane zástupkyňou riaditeľky školy a administrátorkou tejto webstránky. 
     
   •   

    Cvičná firma ROZETTE 2007/2008

    Štukatérska fiktívna firma pracovala pod vedením Ing. Simony Priecelovej. Na 10. medzinárodnom veľtrhu CF v Bratislave získala titul Celkový víťaz a Svetové centrum cvičných firiem EUROPEN v nemeckom Essene jej krátko nato udelilo Medzinárodný certifikát kvality.

      

      

      

      

    Študentská spoločnosť Big Idea 2007/2008

      

      

    Maturanti 2007/2008 v médiách

      

      

    Vedenie školy

    Riaditeľka: Ing. Erika Marošová, PhD.
    Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Anna Jančiarová
    Sídlo školy: Nevädzová 3, Bratislava

    Triedni učitelia 2007/2008

    1. A - Ing. Marianna Kolláriková, 1. B – Ing. Mária Majcherová, 1. C – Ing. Renáta Zmajkovičová
    2. A – Mgr. Jana Bartošková, 2. B – Mgr. Martin Pavlovič, 2. C – Karina Polakovičová
    3. A - Ing. Ružena Oczvirková, 3. B - Mgr. Eva Cíchová, 3. C – Mgr. Jana Michalíková
    4. A - Mgr. Ľubomíra Záhorová, 4. B - Ing. Eva Korytárová, 4. C - PaedDr. Alena Krajčovičová

    Noví učitelia

    Ing. Adriana Jurášková - účtovníctvo (u nás učí dodnes)
    Mgr. Agáta Laczková - anglický jazyk (do roku 2008)
    Mgr. Peter Brtko - dejepis, občianska náuka (do roku 2008)
    Mgr. Lukáš Malý - telesná výchova (do roku 2008)

   • Naspäť na zoznam článkov k 30. výročiu školy
  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk