• 30 skvelých rokov s Nevädzkou

   • Rok osemnásty - 2008/2009

   • Veľká reforma školstva zaviedla princíp štátnych a školských vzdelávacích programov. Ten náš sme nazvali podnikateľské zručnosti a priamo nadväzoval na naše doterajšie úspechy v oblasti cvičných firiem. Zatiaľ sa týkal len prvého ročníka a väčšie úpravy predmetov nás ešte len čakali.
       
    Zmena nastala aj vo vedení školy, z ktorého odišla zástupkyňa Mgr. Hana Jančiarová. Nahradili ju až dve nové zástupkyne - Ing. Jana Orthová pre odborné predmety a Mgr. Herta Sládečková pre predmety všeobecnovzdelávacie.
       
     
    Bratislavsky župan ocenil dvadsiatku najlepších učiteľov kraja a medzi nimi aj Mgr. Darinu Chobotovú za mimoškolskú činnosť - vedenie školského parlamentu.
   •   

      

    Cvičná firma MEX-HOTEL 2008/2009

    Na marcovom nesúťažnom Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Salzburgu v marci 2009 sa síce len obchodovalo, ale o dva mesiace neskôr v Ostrave si tím cvičnej firmy MEX-HOTEL priniesol dve prvé miesta (najlepšia prezentácia, reprezentant firmy Vladimír Gazdík) a jedno 3. miesto za katalóg. Cvičné firmy naďalej viedla Ing. Simona Priecelová.
    Tá spolu s Ing. Adrianou Juráškovou v tom čase pripravovala nový predmet podnikateľské zručnosti, ktorý sa mal učiť od ďalšieho školského roka v 2. ročníku.

          

      

    Študentská spoločnosť Sweet Dreams 2008/2009

        

        

      

    Projekt Škola Budúcnosti 2008/2009

    V projekte British Council sa zišli štyri stredné školy zo Slovenska s ďalšími 45 európskymi školami, ktorých žiaci mali za úlohu vytvoriť víziu ideálnej školy. U nás projekt trvajúci jeden a pol roka viedla Ing. Eva Stančíková, ktorá sprevádzala našich žiakov aj na záverečnej konferencii v Budapešti. 

       

      
    Projekty Danube Twins 2009

    V tomto roku sa začala aj tradícia medzinárodných európskych projektov, v ktorých sme spolupracovali so školami v zahraničí. Vďaka Danube Twins sme sa pozreli aj do Viedne a následne sme viedenských žiakov privítali u nás.
    Keďže sa komunikovalo najmä v nemčine, na projekte pracovali Ing. Simona Priecelová a tiež vyučujúca nemeckého jazyka Mgr. Jana Michalíková.

      

      
    Olympiáda Mladý účtovník 2009

    Školské kolo súťaže vyhrala Natália Belayová, ktorá sa v regionálnom kole umiestnila na 11. mieste. Súťaže sme mohli zúčastniť najmä vďaka zavedeniu výučby programu Omega od firmy KROS na predmete aplikovaná informatika v 3. ročníku.

        

      

    Akcie a súťaže 2008/2009 - fotoalbumy

       

      

    Zamestnanci OA na vianočnom posedení 2008

    Na už takpovediac historických fotografiách možno nájsť aj zopár nepedagogických zamestnancov, napríklad vedúcu ekonomického úseku p. Szalaiovú či kolektív školskej jedálne.

           

      

    Vedenie školy

    Riaditeľka: Ing. Erika Marošová, PhD.
    Zástupkyne riaditeľky: Ing. Jana Orthová, Mgr. Herta Sládečková
    Sídlo školy: Nevädzová 3, Bratislava

    Triedni učitelia 2008/2009

    1. A - Ing. Ľubica Berešová, 1. B - Ing. Eva Korytárová, 1. C - PaedDr. Alena Krajčovičová
    2. A - Ing. Marianna Kolláriková, 2. B – Ing. Mária Majcherová, 2. C – Ing. Renáta Zmajkovičová
    3. A – Mgr. Jana Bartošková, 3. B – Mgr. Martin Pavlovič, 3. C – Karina Polakovičová
    4. A - Ing. Ružena Oczvirková, 4. B - Mgr. Eva Cíchová, 4. C – Mgr. Jana Michalíková

    Noví učitelia

    PaedDr. Anton Kurinec - telesná výchova (u nás do roku 2016)
    Mgr. Zuzana Dovhunová - anglický jazyk (u nás učí dodnes)
    Mgr. Lenka Dvorštiaková (1. polrok), Mgr. Arnoštka Ruckschlossová (2. polrok) -  anglický jazyk

   • Naspäť na zoznam článkov k 30. výročiu školy
  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk