• 30 skvelých rokov s Nevädzkou

   • Rok devätnásty - 2009/2010

   • V tomto roku nastala opäť mimoriadne dôležitá zmena. V názve tried sa zmenili arabské číslice na rímske... no dobre, žarty bokom. Bol to prvý rok, v ktorom sme rozbehli nový a na Slovensku jedinečný predmet - podnikateľské zručnosti. Stáli za ním Ing. Adriana Jurášková a Ing. Simona Priecelová a vyučoval sa povinne u druhákov.
    V odbore obchodná akadémia sme prvýkrát otvorili aj jednu triedu štvorročného diaľkového štúdia. Až budúcnosť nám priniesla poznatok, že ide o slepú uličku, ktorá mala pre školu viac záporov ako kladov.
     
   • Horný rad zľava: Anton Kurinec, Tatiana Náglová, Dana Levčíková, Renáta Zmajkovičová, Ružena Oczvirková, Nataša Soboličová,Jana Bartošková
    V strede zľava: Martin Pavlovič, Daniela Pavlovičová, Marianna Kolláriková, Mária Majcherová, Darina Chobotová, Eva Korytárová, Elena Imríšková
    Lavička zľava: Eva Cíchová, Katarína Tomascheková, Herta Sládečková, Erika Marošová, Jana Orthová, Zuzana Dovhunová, Dagmar Kerpčárová, Jana Rusňáková

      

    Prvý rok podnikateľských zručností na Nevädzke

    Predmet sa od začiatku vyučoval v špeciálnej odbornej učebni cvičnej firmy. Podstata vyučovania je od začiatku rovnaká - druháci sa v skupine rozdelia do štyroch tímov a vytvoria vlastnú "fiktívnu" firmu. Zvolia si riaditeľa a navrhnú firemnú identitu, podnikateľský plán, katalóg produktov a reklamnú kampaň. 
    Učiteľ zadáva tímom úlohy s určitou bodovou hodnotou, ktorú si medzi sebou žiaci interne rozdelia. Pre predmet je teda charakteristická samostatnosť, tímovosť, spoluzodpovednosť za výsledky a sebahodnotenie. 

      

      

    Prvá elearningová učebňa

    Dnes je to už samozrejmosť, avšak práve v roku 2009 sme v pavilóne B zriadili prvú e-learningovú učebňu (t2 na prízemí) s projektorom a interaktívnou tabuľou. Ostatné triedy však boli ešte stále odkázané na klasickú čiernu tabuľu a kriedu.

        

      

    Cvičná firma Magic EYE 2009/2010

    Pod vedením vyučujúcej Ing. Simony Priecelovej získala cvičná firma - fotoateliér Magic EYE opäť niekoľko cien.
    Na 12. medzinárodnom veľtrhu v Bratislave 1. miesto za Najkrajší stánok, na Medzinárodním veletrhu v Ostrave 1. miesto v kategórii Najlepšia zahraničná firma a na 8. medzinárodnom veľtrhu v Košiciach Špeciálnu cenu vydavateľstva SPN.

          

       

      

    Študentská spoločnosť High School Generation 2009/2010

        

      

    Projekt EdTwin 2009/2010

    Naši študenti v rámci projektu absolvovali v školskom roku 2009/2010 viacero stretnutí s "dvojičkovou" viedenskou školou. 

          

      

    Súťaže v písaní na počítači 2010

    Na medzinárodnej súťaži TYPING v Ostrave sa naše dievčatá nestratili. Renáta Jágerová (3. C) získala 2. miesto a Lenka Heráková 4. miesto. Eva Neszméryová a Ivana Suchá skončili v druhej desiatke súťažiacich.

     

     

     

      

    Akcie školy 2009/2010

        

       

       

      

    Vedenie školy

    Riaditeľka: Ing. Erika Marošová, PhD.
    Zástupkyne riaditeľky: Ing. Jana Orthová, Mgr. Herta Sládečková
    Sídlo školy: Nevädzová 3, Bratislava

    Triedni učitelia 2009/2010

    I. A - Mgr. Daniela Pavlovičová, I. B - Mgr. Katarína Tomascheková, I. C – Ing. Eva Stančíková
    II. A - Ing. Ľubica Berešová, II. B - Ing. Eva Korytárová, II. C - PaedDr. Alena Krajčovičová
    III. A - Ing. Marianna Kolláriková, III. B – Ing. Mária Majcherová, III. C – Ing. Renáta Zmajkovičová
    IV. A – Mgr. Jana Bartošková, IV. B – Mgr. Martin Pavlovič, IV. C – Karina Polakovičová
    I. DŠ - Ing. Tatiana Ďurkovičová

    Noví učitelia 

    Mgr. Katarína Barnová - anglický jazyk (učí u nás dodnes)
    Mgr. Jana Rusňáková - matematika (do roku 2010)
    RNDr. Rudolf Velich - anglický a nemecký jazyk (do roku 2019)
    Ing. Tatiana Ďurkovičová - účtovníctvo (opätovný návrat, učí dodnes)
     

   • Naspäť na zoznam článkov k 30. výročiu školy
  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk