• KA 2 - CREATIVE ENTREPRENEURSHIP IN THE FIELD OF LEISURE ACTIVITIES
   •    

    Trojročný projekt strategického partnerstva škôl  Berufskolleg der Stadt Bottrop (DE), IES-SEP La Guineueta, Barcelona (ES) a našej školy Obchodnej akadémie Nevädzová, Bratislava (SK). 

    Projekt je plánovaný na tri roky, sme traja partneri, budeme mať tri učiteľské stretnutia a tri študentské konferencie. Na každej študentskej konferencii sa zúčastní z každej krajiny 10 žiakov a traja učitelia. 

    Podrobné informácie o projekte, fotografie, priebeh, prípravy a výsledky nájdete na našej platforme:


    BBB Erasmus

    Pri príležitosti 30. výročia projektov Erazmus sme tiež uverejnili príspevok koordinátorky Ing. Evy Stančíkovej v sekcii Naše príbehy. Môžete si ho prečítať tu: http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=1095

   • 3. Medzinárodná študentská konferencia v Bottrope - február 2019
   • Náš trojročný úspešný projekt sa chýli ku koncu. Záverečná študentská konferencia sa konala v neobvykle jarnom februárovom Bottrope. Študentské firmy už mali jasne stanovené ciele, empathy mapu, Business Model Canvas, logo, slogan, chýbalo už len slávnostné otvorenie. Kde, pre koho a čo sa bude diať? Študenti si zodpovedali 5W (What-When-Where-Who-Why) a vymysleli spoločne slávnostný otvárací event. Zdôvodnili, rozpočítali náklady a nahrali v nahrávacom štúdiu videoclip.

    Naši žiaci - tretiaci Lara  Šipicki, Sofia Kubešová, Renáta Staňová, Patrícia Šahová, Ondrej Sekáč - druháci Katarína Masarovičová, Veronika Matúšová, Andrej Sloboda - prváčky Marianna Schusterová a Veronika Pravdová, nám opäť urobili radosť: pracovali ako veľkí profíci, rozdelili si povinnosti, každý vedel, čo má robiť a pracoval bez donútenia. Viete si predstaviť, že mobily sa používali len ako vyhľadávače a prekladové slovníky? Napriek jazykovým bariéram a novým žiakom v projekte všetko klapalo a fungovalo. Sme na Vás hrdí. Naozaj ste poskladali Step-by-step, piece-by-piece vynikajúci projekt a dokázali ste, že Európa sa vie dorozumieť a vytvárať spoločné dielo.

    Prezentácia projektov vo videu:

     

   • 3. Učiteľské stretnutie v Barcelone - október 2018
   • Tretí - záverečný - rok spolupráce na projekte Erasmus začal stretnutím učiteľov. Na čo sa zamerať, čo pripraviť a čo budú naše finálne produkty - toto všetko učitelia rozhodli v priebehu troch slnečných a krásnych dní v Barcelone. Cieľom bude vytvoriť otvárací ceremoniál študentských firiem, vytvorených v predošlých rokoch. Keďže väčšina žiakov bude nových, musia sa najskôr s firmami oboznámiť, potom pripraviť a vyhodnotiť dotazník a napokon na stretnutí v Bottrope rozhodnúť a navrhnúť slávnostné otvorenie a prezentáciu svojich firiem. Keďže stretnutie bolo preložené na február, práce bude veľa a času málo. 

    Už teraz sa tešíme na kreatívne návrhy a nápady našich Erasmákov. 

    Okrem usilovnej práce nám naši kolegovia ukázali opäť nové nepoznané miesta Barcelony. Z bunkrov sme mali prekrásny výhľad na večerné mesto, zažili sme virtuálnu realitu (ekologická katastrofa a dosah klimatických zmien na Barcelonu), mohli sme sa okúpať v mori alebo sa len popri ňom poprechádzať. 

    Keďže sa nám spolupracuje veľmi úspešne, chceli by sme spoločne pripraviť návrh na ďalší projekt - tentoraz s ekologickou tématikou.

   • 2. Medzinárodná študentská konferencia v Bratislave - február 2018
   • Druhé veľké stretnutie medzinárodných študentských tímov sa konalo v mrazivej februárovej Bratislave. Tímy prišli výborne pripravené a príjemne naladené. Žiaci aj učitelia sa tešili na opätovnú spoluprácu. Cieľom nášho stretnutia bolo vytvoriť pre študentské firmy logo, slogan a navrhnúť propagáciu firmy (plagát, reklamný spot, web stránku).  Našu školu reprezentoval zohratý tím z Barcelony: štvrtáčky  Xenia Sikora a Lucia Bajaková, tretiačky Kristína Knotková, Karin Sillová, Simona Mišolajová, Aurélia Habová a druháčky Sofia Kubešová, Viktória Krišková, Patrícia Šahová a Lara Šipicki. Ani mrazivé počasie nás neodradilo od večernej prehliadky hradu. Pod nami blikala rozsvietená Bratislava so známymi pamätihodnosťami.

    Prácu v škole sme v utorok začínali veselo: krátkou výukou country tancov pod vedením Adriany z Bratislavského združenia country a dobových tancov Saltarello. Rozohriali sme sa, rozveselili a zadupkali vo veselej country štvorylke. Potom sa len dobre pracovalo! Žiaci sa hneď zoskupili do svojich medzinárodných tímov a informovali sa o svojich prípravách a názoroch. Sústredili sa hlavne na špecifikáciu skupiny svojich zákazníkov prostredníctvom Business Model Canvas. Poobede sme im ukázali krásy našej malej Bratislavy. Vytrvalý dážď nás vyhnal z ulíc do mestskej knižnice na prehliadku výstavy Krížom krážom. Okrem krížikovej výšivky ponúka výstava aj unikátnu myšlienku jej animácie do filmu.

    Streda mala veľmi aktívny program: workshop na tému Stay flexible - be Agile nám viedla Lenka z firmy IBM. Prispôsobila ho presne na tému a zadanie nášho projektu.  Žiaci aj učitelia získali nástroje a postupy na efektívne riadenie tímovej práce. Žiaci všetky poznatky z workshopu uplatnili aj počas práce na našom projekte. Presne si špecifikovali tímové zásady, spravodlivo si rozdelili úlohy a povinnosti. Jasne si stanovili ciele, postupy a kontrolné mechanizmy. Dokázali sa krásne dohodnúť. Pracovali veľmi dlho a usilovne. Podvečer sme spoločne zašli do Slovenskej národnej galérie na výstavu charakterových hláv Xavera Messerschmidta a fotografií Jozefa Bazovského.

    Vo štvrtok žiaci spracúvali všetky svoje výsledky do prezentácií. Pracovali usilovne ako včeličky, každý mal svoju úlohu a spoločne kompletovali svoje čiastkové výsledky. Skladali ich podľa hesla Momos Up "Step by step - piece by piece". Po spoločnom obede študentské firmy prezentovali svoje výsledky. Bolo sa na čo dívať! Prezentovali krásne výsledky vynikajúcim spôsobom - ako profesionáli. 

    Medzinárodné stretnutie žiakov a učiteľov v Bratislave bolo vynikajúce. Prebiehalo v tvorivej atmosfére, žiaci aj učitelia boli výborne pripravení, zosúladení a zohratí. Ako povedali žiaci: "Nám sa tak príjemne spolupracuje". Ďakujeme všetkým za usilovnú prácu aj príjemnú atmosféru. 

    Podrobnejšie informácie a výsledky nájdete na našej projektovej webstránke BBBErasmus.

    Prezentácie jednotlivých tímov:

    Brave_Maze.pdf

     Fairytale_World.pdf

    INVIMA.pdf

      Momos_UP.pdf

    Mosaic_Maze.pdf

   • 2. Učiteľské stretnutie v Bratislave - november 2017
   • Druhé učiteľské stretnutie sa konalo v jesennej Bratislave. Bolo veľmi dôležité a preverilo schopnosť nášho učiteľského tímu dohodnúť sa a spoločne nájsť vhodné riešenie. Problém nám spôsobilo rôzne financovanie projektu v našich krajinách, minutý budget a prázdna peňaženka. Hoci bol prvý deň veľmi napätý, všetci sme sa snažili pochopiť partnerskú situáciu a urobiť ústupky tak, aby sme našli vhodné riešenie. Dohodli sme sa napokon, že ďalšia študentská konferencia bude presunutá na február 2018 do Bratislavy a tak umožníme medzinárodným študentským tímom opätovné stretnutie v pôvodnej zostave. 

    Do februára si žiaci pripravia náčrty loga  a výstižného sloganu pre svoje medzinárodné firmy, premyslia si marketingovú stratégiu a propagáciu svojich činností na sociálnych médiách. 

    Po úmornej práci sme našim kolegom ukázali príjemné a zaujímavé miesta, na ktorých môžeme v Bratislave tráviť voľný čas. Očaril ich výhľad z rozfúkaného Devína. Príjemne ich prekvapila príroda a možnosti relaxu na Partizánskej lúke, Železnej studienke a Kamzíku. Staré mesto so svojimi zaujímavými povesťami a príhodami im pripadalo veľmi pôvabné. Predstavili sme im Bratislavu z tej najkrajšej stránky - zapáčila sa im ako príjemné a pohostinné miesto, na ktoré sa treba opäť vrátiť.

    Celý fotoalbum zo stretnutia nájdete, ak kliknete na fotografiu vpravo.

   • 1. Medzinárodná študentská konferencia v Barcelone - apríl 2017
   • V apríli 2017 sa konala v Barcelone prvá medzinárodná študentská konferencia. Zišlo sa na nej 30 žiakov z našich troch partnerských krajín. Prežili náročné 4 dni plné usilovnej práce od rána do večera. Odviedli fantastickú prácu.

    Na stretnutie v Barcelone sa naši žiaci usilovne pripravovali, hľadali a spracúvali informácie. Zväčša v piatok po vyučovaní sme sa stretávali a prezentovali, upravovali a vyberali. Náročná príprava mnohých odradila a vyradila, vydržali len tí najvytrvalejší. V Barcelone nás zastupovali títo žiaci : tretiačky Xenia Sikora a Lucia Bajaková, druháčky Kristína Knotková, Karin Sillová, Simona Mišolajová, Aurélia Habová a prváčky Sofia Kubešová, Viktória Krišková, Patrícia Šahová a Lara Šipicki. Sprevádzali ich učiteľky Beata Baráthová, Katarína Barnová a Eva Stančíková. 

    V Barcelone prezentovali svoje myšlienky, pripravili si ich veľmi pedantne, naučili sa robiť Model Canvas aj myšlienkové mapy. Naučili sa pracovať v medzinárodných tímoch. nebolo to veru ľahké. Hneď prvá spoločná aktivita bola hra Gymkhana - cesta po modernej Barcelone s otázkami a úlohami, ktoré bolo treba splniť. Kým žiaci a učitelia v medzinárodných tímoch prišli do cieľa v Parc de la Ciutadella, museli prekonať jazykové bariéry, svoju únavu, museli sa podržať a splniť všetky úlohy. Gymkhana im ukázala krásne zákutia Barcelony, fotili, odpovedali na otázky a hľadali riešenia hádaniek. Najlepším spôsobom v nich vyvolala pocit tímovej spolupatričnosti a zodpovednosti.

    Na druhý deň sa im už v tímoch pracovalo ľahšie. Vyberali a kombinovali z počutých myšlienok svoju vlastnú kombináciu. Pracovali veľmi pekne. Trieda šumela, vibrovala pracovnou usilovnou atmosférou, sen každého učiteľa. 

    Poobede sme mali prehliadku Hidden Barcelona - po skrytých miestach, ktoré turisti nenavštevujú. Sprievodcovia - bývalí bezdomovci - nám odkryli odvrátenú tvár nádherného Gaudího mesta. Videli sme, ako a kde žijú ľudia bez domova. Ako ľahko sa dá spadnúť na dno a ako ťažko sa z neho dostať opäť na výslnie. Veľmi poučná exkurzia.

    Tretí deň sme mali prednášku šarmantného Škóta o umení prezentácie, ktorú sme ukončili spoločne zaspievanou škótskou piesňou. Toto umenie žiaci hneď využili pri prezentovaní svojich výsledkov na pódiu v aule. Medzinárodné tímy boli vynikajúce: všetci sa snažili a zapájali podľa svojich schopností. Milí Erasmáci, sme na Vás hrdí, zvládli ste veľmi ťažkú prácu a predviedli ste krásne výsledky. 

    Odreagovali sme sa v cirkusovej škole - naučili sme sa žonglovať, naháňať vĺčika, roztočiť tanier na paličke, chodiť elegantne po lane. 

    Medzinárodná konferencia v Barcelone bola náročná, ale žiaci našich troch škôl z Bottropu, Barcelony a Bratislavy dokázali, že sa práce v medzinárodnom tíme neboja a veľmi pekne v nej obstoja.

    Milí Erasmáci, boli ste úžasní. Pracovali ste veľmi usilovne, vytvorili ste krásne výsledky, predniesli ste ich presvedčivo. Hoci ste si neužili ani voľného času ani nákupov, strávili ste mnoho hodín tvrdou prácou. Boli ste často uťahaní, ale prekonali ste sami seba a dnes ste isto na seba hrdí. Reprezentovali ste vynikajúco našu školu.

    Najkrajšou pochvalou boli slová učieľa Mathiasa z Bottropu: "Takých žiakov by som chcel mať na seminári". A my všetci tiež.

    Celý album si môžete prezrieť, ak kliknete na fotografiu vpravo.

   • 1. Učiteľské stretnutie v Bottrope - november 2016
   • V novembri 2016 sa učitelia z troch partnerských krajín stretli na úvodnom stretnutí v Bottrope. Spoločne stanovili ciele a priebeh nasledujúceho školského roka.

    Práca počas prvého roka :

    Prvé mesiace prebiehal výber záujemcov. Ako pribúdalo roboty a povinností, ubúdalo žiakov.

    Pracovať po škole na ťažkých úlohách nie je veru pre každého.  Vytrvali len tí najlepší. Urobili prieskum o voľnom čase, zistili, čo u nás chýba a čo by si ľudia priali robiť vo voľnom čase. Vybrali myšlienky, spracovali ich do prezentácií. Odprezentovali ich v angličtine a spoločne vybrali tri najzaujímavejšie myšlienky:  

    • Slovak Land (zábavný park s rozprávkovými postavičkami),
    • Invisible Exhibition (vyskúšaj si život v tme)  
    • Mosaic (úprava priestorov a predmetov mozajkovou výzdobou).


    Tieto potom spracovali podrobnejšie, pridali aj analýzu pomocou Business Model Canvas. 

    Vytrvali samé dievčence. Usilovne pracovali a študovali a pripravovali sa na prezentáciu svojich myšlienok na Študentskú konferenciu v Barcelone. 

     

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk