• KA 2 - Rakúsko-uhorské korene a vzájomné väzby 
   •  

    Projektu Rakúsko-uhorské korene a vzájomné väzby sa zúčastňujú školy z OA Heroldovy sady v Prahe (CZ), Krakova (PL), z Buje (HR) a naša škola OANBA (SK). Všetky krajiny sme boli kedysi súčasťou rakúsko-uhorskej monarchie. Naši žiaci budú spoločne hľadať spoločné korene a porovnávať, kam sme sa v súčasnosti dostali. Do projektu sa zapájajú bádaví žiaci 1.-3. ročníka so záujmom o históriu,  rôzne oblasti nášho života (kultúru, vzdelávanie, priemysel), ktorí sa vedia kreatívne myslieť, vo voľnom čase vyhľadávať informácie z rôznych oblastí života, analyzovať ich a spájať do nových súvislostí.  

    Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.

   • M1: stretnutie učiteľov v Prahe - 2022 
   • Prvé stretnutie učiteľov v Prahe bolo naplnené intenzívnou prácou. Učitelia sa dohodli, akým spôsobom budú objektívne vyberať žiakov do projektu, aj to, čo pripravia žiaci na stretnutie v Krakove. Budú skúmať našu históriu a hľadať významné osobnosti a spoločné body s ostatnými partnermi v týchto oblastiach:

    1. Architecture - architektúra
    2. People - ľudia a osobnosti
    3. Business and companies - firmy a priemyselné podniky
    4. Infrastructure (roads, railways,.. ) - infraštruktúra (cesty, železnice,..)
    5. Gastronomy - gastronómia
      

    Úlohy sú to ťažké, vyžadujú všeobecný rozhľad mimo ekonomickej oblasti. Ale naši žiaci ich prijali s nadšením. Je to pre nich výzva a impulz pre osobnostný rozvoj v nových oblastiach. Musia vyhľadávať informácie v oblastiach kultúrnych a historických. 

   • M2: študentské stretnutie v Krakove - marec 2023
   • Od septembra do marca sa žiaci pripravovali na študentské stretnutie v Krakove. Rozdelili sa do 5 skupín a každá robila vlastný historický výskum: jedna skupinka skúmala spoločné historické osobnosti, druhá dopravu a komunikácie,  tretia sa zamerala na architektúru, štvrtá na gastronómiu  a piata skúmala firmy založené v Rakúsko-uhorskej monarchii, ktoré prežili dodnes. Výskum bol zaujímavý a výsledky pekné a tak 10 pripravených erasmákov cestovalo so svojimi učiteľkami do Krakova na medzinárodný míting. 

    Bol to veru veľký míting: 43 žiakov + 8 učiteľov v jednej sále prezentovalo svoje výskumy, porovnávalo výsledky a spoznávalo nových kolegov. Atmosféra bola veselá, tvorivá a plná energie. 

    Žiaci sa dozvedeli veľa nového o partnerskej škole, ktorá sídli v historickej secesnej budove práve z obdobia Rakúsko-Uhorska. Hrali poznávacie hry o Krakove, pamiatkach a zvyklostiach. Na projektových prechádzkach spoznávali pamätihodnosti Krakova, a historického mesta Přemyšl. Vytvárali si suveníry - maľované tričká, ktoré im budú pripomínať toto úžasné projektové stretnutie.

    Fotografie z Krakova nájdete v našej fotogalérii.

   • M3: študentské stretnutie v Bratislave a Buje - október 2023 
   • M3: študentské stretnutie  Bratislava -  Buje

   • aktivita 4
   • Text sa pripravuje...

   • aktivita 5
   • Text sa pripravuje...

   • aktivita 6
   • Text sa pripravuje...

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk