• KA 1 - Poznávajme prax v iných krajinách
   • Koordinátorka projektu: Ing. Eva Stančíková

                           

    Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.

   • Odborné stáže učiteľov
   • Kvalitné odborné vzdelávanie môžu poskytovať len odborníci vo svojom fachu, ktorí sa neustále vzdelávajú a odborne rozvíjajú. V rámci projektu Erasmus umožňujeme našim učiteľom navštíviť partnerské školy v zahraničí a získať nové skúsenosti.  Môžu sa vzdelávať v zahraničí na metodických kurzoch alebo na job-shadowingu v partnerských školách.

     

    1. Anglický jazykový kurz na Malte
    Učiteľky anglického jazyka Beáta Horňáková a Zuzana Dovhunová sa zúčastnili metodického kurzu na Malte, v ktorom sa naučili nové metódy motivácie a výuky anglického jazyka. Získali skúsenosti, inšpiráciu, cvičenia a hry, ktorými môžu oživiť a zatraktívniť výuku anglického jazyka na našej škole.

     

    2. Job Shadowing v Českej republike: na OA Karlovy Vary a OA Heroldovy sady v Prahe 

    Ďalšie dve kolegyne Adriana Jurášková a Dana Levčíková navštívili partnerskú Obchodnú akadémiu v Karlových Varoch.
    Zamerali sa najmä na výuku odborných ekonomických predmetov, a to najmä ADK a fiktívna firma, takže absolvovali hodiny v špecializovaných učebniach. Obe školy využívajú na výuku písania program ZAV, umožňujú žiakom vykonať jazykovú skúšku  či získať certifikát z informatiky ECDL, taktiež sa zapájajú do medzinárodného programu DofE.

    Inšpiratívnym partnerom je pre nás špičková Obchodná akadémia Heroldovy sady v Prahe. Okrem odboru obchodná akadémia ponúkajú svojim žiakom aj odbor Ekonomické lýceum a inovatívny vzdelávací program EVA. Naše kolegyne Darina CHobotová, Zuzana Ščevíková a Sylvia Škúciová strávili 3 dni na partnerskej škole a hľadali inšpirácie, nové nápady a metódy na skvalitnenie nášho vyučovania. A veru aj našli, v priebehu niekoľkých rokov chceme veľa ich nápadov využiť a posunúť sa tak opäť o stupienok vyššie.

     

    3. Návšteva expertov z pražskej školy OA Heroldovy sady u nás
    Zažili sme historicky prvú  návštevu prizvaných expertov na našej škole. Z Obchodnej akadémie Heroldovy sady v Prahe k nám prišli nadšení inovátori, lektori  na nové moderné vyučovanie - garanti programu  EVA  na OA HS - Ing. Klínský a Ing. Beránková Císařová. Pripravili pre nás úžasné (a únavné) tri dni nabité novinkami a projektami.

    Prednáška v prvý deň bola teoretickým úvodom pre workshopy s prvákmi  a druhákmi ďalšie dva dni. Učiteľské tímy sa posadili do žiackych lavíc a pracovali na úlohách rovnako ako ostatní žiaci. Prváci sa zamerali na stavebnicu LEGO a jej dizajnéra Milana Reidla. Vytvorili hračku a na nej sa učili základné pojmy a princípy ekonomického myslenia. 

    Druháci dostali náročnejšie úlohy:

    - vymyslieť marketingovú stratégiu na predaj jabĺčok - niektorí ich predávali len vyblýskané, iní ich spracovali do koláčov a výrobkov

    - druhá úloha bola ťažšia: mali si vymyslieť kaviareň, urobiť prieskum  ceny kapuccina u konkurentov a vypočítať test cenovej elasticity. Nič pre padavky - ale naši žiaci (aj učitelia) zvládli úlohy bravúrne. Mnohí až tu pochopili prepojenosť všetkých predmetov: ako vedomosti a znalosti z mnohých predmetov zapadajú do seba ako dieliky puzzle, aby vytvorili komplexný návrh podnikania. 

         

       4. Job-shadowing u nás 

    Nielen naši učitelia sa chodia učiť od svojich kolegov v zahraničí, ale tento rok sme sa stali hosťujúcou školou pre zahraničných kolegov aj my. Stali sme sa atraktívnou školou s inovatívnym a inšpiratívnym programom pre našich kolegov z partnerských škôl v Čechách a Nemecku.

    Navštívili nás dve skupinky učiteľov z  OA v Karlových Varoch (CZ). Pripravili sme pre nich bohatý program, s ktorým boli veľmi spokojní. Potešilo nás, že na našich hodinách načerpali veľa cenných inšpirácií.

    Za dramatických okolností (štrajk dopravcov v Nemecku) pricestoval na náčuvy aj kolega Matthias z Berufskolleg der Stadt Bottrop (DE) - našej dlhoročnej partnerskej školy. Žiaci z cvičnej firmy aj aplikovanej ekonómie si preňho pripravili prezentácie svojich výsledkov v anglickom jazyku, na hodinách anglického a nemeckého jazyka aktívne debatovali. Týždeň u nás si dokonale užil:  aktívne sa zapájal do vyučovania, debatoval so žiakmi, chválil ich výsledky aj správanie. 

    Sme veľmi radi, že sme sa stali aj my príkladom pre ďalších kolegov zo zahraničia a môžeme s nimi zdieľať naše skúsenosti a radosti učiteľského povolania

       
         

     

   • Prax našich žiakov v zahraničí
   •  

       

    5. Prax žiakov v zahraničí 

    Po dlhých 4 rokoch "Korona-prázdnin" môžeme opäť fungovať v normálnom režime a oživiť aj zahraničnú prax žiakov. Poslali sme 4 žiačky na prax do Prahy a 5 žiakov na prax na exotický Cyprus.

    Praha - firma Glomex: vynikajúci zamestnávateľ po odbornej aj ľudskej stránke pripravil pre naše 4 nevädzkárky veľmi hodnotnú odbornú prax. Nicolette Zsigrayová, Sabina Žatková, Vanessa Blahutová Miroslava Cerulíková sa naučili veľa o fungovaní úspešnej firmy. Pracovali priamo vo firme na odborných úlohách (zoznámili sa s Intrastatmi, CMR a tour plánmi, analyzovali obchodné pobnuky, nákup a poistenie, účtovali v Pohode), oboznámili sa so skladom, zúčastnili sa rokovania s so sladkými dodávateľmi čokolády. Videli prácu v dvoch exkluzívnych čokoládovniach,... Pán Ing. Vyhnálek, majiteľ firmy Glomex, získal za svoju odborne vedenú prax nášho Modrého Oscara. 

    Cyprus - Limassol - agentúra ShipCon - ďalšia partička našich žiakov Edina Farkasová, Jakub Klus, Filip Glajšek, Sarah Kittnerová a Alena Valníčková vycestovali na dva týždne na Cyprus.  Zažili nezabudnuteľné chvíle v exotickej krajine na študentskom campuse. Stretli sa s ľuďmi mnohých národností a rôznej farby pleti. Pracovali v menej náročných funkciách v centrále agentúry ShipCon, recepcii hotelového rezortu a v luxusnom hoteli. Práca nebola veľmi náročná (čo ich ako výborných žiakov aj mrzelo), ale videli a pochopili, že každá krajina má iné pracovné návyky, inú pracovnú morálku a inú úroveň digitalizácie. Zamestnávatelia si ich chválili, lebo na cyperské pomery boli veľmi veľmi usilovní, šikovní a zodpovední. 

     

     

       

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk