• KA 1 - Poznávajme prax v iných krajinách
   • Koordinátorka projektu: Ing. Eva Stančíková

     

    • Ročný projekt v spolupráci s ADC College a Obchodní akademie Heroldovy sady v Prahe.
    • Naši učitelia v Prahe načerpali inšpirácie, ako vylepšiť svoju prácu a zaujať študentov. 
    • Žiaci III. ročníka sa zúčastnili dvojtýždňovej odbornej praxe v Londýne.
   • Prax našich žiakov v Londýne
   • V spolupráci s ADC College sme zabezpečili 4 našim žiakom odbornú 2-týždňovú prax v Londýne. Z prihlásených uchádzačov vybrala odborná komisia na čele s pani riaditeľkou Simonu Skladanú a Jakuba Mikuláša z III.A, Luciu Bajakovú a Xeniu Sikora z III. C.

    Všetci vybratí žiaci absolvovali vstupné oxfordské testy znalostí anglického jazyka, vyplnili množstvo potrebných formulárov a vycestovali do Londýna. Našli iný Londýn ako pri výlete, pohybovali sa v oblastiach, ktoré nie sú na turistických mapách. Prežili dva týždne v novom prostredí, bývali v "middle-class" rodinách a pracovali vo vynikajúcich firmách. Všetci štyria sa do vybratých firiem hodili, do pracovného rytmu aj kolektívu rýchlo zapadli. 

    Jakub (prvý zľava) bol zaradený do JP Accountancy. Pripravoval podklady pre účtovníctvo, triedil a zapisoval doklady.

    Xenia (druhá zľava) sa dostala do Big Choice Group. Robila najnáročnejšiu prácu: rešerše, triedila informácie a kontakty, dokonca obvolávala univerzity. 

    Lucia (tretia zľava) pracovala v luxusnom komplexe Special Yoga Foundation. Pomáhala s administratívou a korešpondenciou, celý deň jej horeli v kancelárii voňavé tyčinky.

    Simona (štvrtá zľava) pracovala na recepcii hotela Point A Hotels. Mala na starosti agendu klientov, pomáhala hosťom a komunikovala s nimi. Každý deň mala inú smenu a musela byť veľmi flexibilná.

     

    Všetci štyria pracovali vynikajúco a vo firmách boli s nimi veľmi spokojní. Hravo sa dorozumeli v anglickom jazyku, excelentne využili Excel aj všetky odborné a digitálne zručnosti. Dostali vynikajúce hodnotenie. Lucia bola dokonca vybratá ako najlepší nový študent mesiaca jún 2017! Z Londýna si priniesli nielen pracovné zážitky, ale aj osobnú skúsenosť s prácou a životom v cudzine. Prax preverila ich odborné zručnosti aj osobnostné vlastnosti - boli odkázaní sami na seba a museli sa dorozumieť vlastnými silami. 

    Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a želáme veľa podobných úspechov v živote.

   • KA1 - Odborná stáž učiteľov v Prahe
   • V novembri 2016 sa 3 naše kolegyne zúčastnili odbornej stáže na partnerskej škole Obchodní akademie a Lyceum Heroldovy sady Praha, ktorá patrí medzi najprestížnejšie odborné školy v Prahe. Organizuje Medzinárodný veľtrh cvičných firiem, ktorý má vysoké renomé a záštitu nad ním mávajú vrcholní predstavitelia hlavného mesta Prahy. Návšteva bola mimoriadne úspešná: videli sme najlepších učiteľov v akcii, videli sme deň otvorených dverí, načerpali veľa inšpirácií a odkukali mnoho drobností, ktoré môžu našu prácu vylepšiť. Zaujali nás pracovné listy, zaujímavé didaktické metódy, elektronické vedenie agendy školy, aj drobnosti, ktoré dotvárajú kolorit školy. Slepé klávesnice na ADK nadchli učiteľov, žiakov už menej.

    V júni 2017 navštívilo vedenie školy partnerskú školu Obchodní akademie a Lyceum Heroldovy sady Praha a dohodlo ďalsiu spoluprácu. 

    Ďakujeme kolegom v Prahe za hodnotný program a odborné námety, ktoré nás posunuli a obohatili našu prácu. Dúfame, že naša spolupráca bude pokračovať aj v budúcnosti.

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk