• Educate Slovakia

   • Cieľ projektu

    Educate Slovakia je projekt zameraný na zlepšenie interkultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania slovenskej mládeže a na podporu rozvoja ich líderských schopností prostredníctvom medzinárodneho prostredia a moderného neformálneho vzdelávacieho programu.

    Popis projektu

    Projekt pozostáva z týždňového učebného plánu, v rámci ktorého prichádzajú lektori z rôznych častí sveta viesť prednášky a interaktívne workshopy, ktoré za aktívneho používania anglického jazyka rozvíjajú sebareflexiu, zodpovednosť a toleranciu k rozmanitosti.

   • Educate Slovakia 2018

   • V rámci projektu Educate Slovakia sme vo februári 2018 privítali dvoch lektorov - študentov z cudziny, ktorí prichádzajú na hodiny anglického jazyka ku tretiakom a štvrtákom. Sympatická Serly Feryani pochádza z Indonézie a Diego Mena zase z Mexika. Našim študentom rozprávali o živote v ich krajinách a naopak, dozvedeli sa mnoho o tom, ako to chodí u nás.

       

    Celý fotoalbum z pobytu lektorov

   • Educate Slovakia 2015
   • "Už sme to zažili aj my. Týždeň so zahraničnou lektorkou, vysokoškoláčkou a  volunteerkou z agentúry  AIESEC. AISEC je najväčšia medzinárodná študentmi riadená organizácia na svete. Rozvíja líderský potenciál mladých ľudí prostredníctvom stáží v cudzích krajinách.

    Stážistka Stefania z Grécka si priniesla na našu školu dobrú náladu, šarm a  pedantne pripravené hodiny.  Prevetrala vedomosti našich tretiakov a štvrtákov  z angličtiny, geografie, histórie, podebatovali si o prítomnosti aj budúcnosti. Bola žiarivým príkladom toho, že mladý človek v súčasnosti môže dokázať naozaj veľmi veľa, pracovať, študovať, poznávať ľudí v cudzích krajinách.

    Na hodiny angličtiny sa tešili tretiaci aj štvrtáci. Porozprávali sa o Grécku, jeho krásach a histórii, zahrali sa krátke poznávacie hry, tvorili z „ničoho niečo“, rozprávali sa o budúcnosti, ako dosiahnuť svoje sny, túžby a vízie.

    Stefania im porozprávala svoj životný príbeh, ako hľadala profesiu, ktorá by ju napĺňala a zaujímala. Nepodarilo sa jej vybrať si správny smer na prvý pokus, musela si vytýčiť nové ciele a začať od začiatku študovať inú špecializáciu. Spoločne so žiakmi hľadali najlepšie možnosti, ako si vybrať vízie a ciele do budúcnosti, ktoré by ich uspokojovali a pomohli im nájsť zmysluplnú budúcnosť. Povzbudila našich študentov, aby sa nezľakli prekážok, naučili sa ich postupne a po krokoch zdolávať a približovať sa k svojim cieľom.

    Stefania si nás všetkých získala svojim entuziazmom a vitalitou. Ďakujeme jej za krásny týždeň a Kalín andámosi v budúcnosti."

    Učiteľka Eva

    "V utorok poobede nás čakalo v triede prekvapenie: Namiesto očakávanej písomky zo slovíčok nás poctila svojou prítomnosťou študentka vysokej školy Stefania. Najprv sme sa zoznámili, naučila nás niečo o jej krajine formou hravej prezentácie a napísala nám na pamiatku naše mená v gréckom jazyku.

    V stredu sme sa opäť tešili na hodinu s ňou. Netušili sme ešte, že nás čaká najzábavnejšia hodina angličtiny. Po niekoľkých oboznámeniach s nasledujúcou hodinou sme začali hrať hru, ktorá spočívala v koncentrácii. Ďalšou bola práca v tímoch, kde sme sa rozdelili do skupín a našou úlohou bolo vytvoriť vlastnú kolekciu “oblečenia“. Avšak táto “hra“ mala jeden háčik – museli sme tvoriť len z materiálov, ktoré nám Stefania poskytla. Po vytvorení rôznych “módnych doplnkov“ z papiera, alobalu a novín sme našu vykonanú prácu mali odprezentovať pred ostatnými spolužiakmi. Pri týchto hrách sme sa veľmi nasmiali a zabavili.

    Náš posledný spoločne strávený čas bol vo štvrtok. Stefania nám porozprávala príbeh o jej tínedžerskom rozhodovaní sa a štúdiu v Grécku. Chcela nás tým povzbudiť do budúcnosti a ukázať nám, že aj keď sa možno zatiaľ nevieme rozhodnúť, čo chceme v budúcnosti robiť, časom to všetko príde."

    Alenka a Ivanka,  III.C

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk