• EdTwin 2009 - 2010

    • Education Twinning for European Citizenship
     Heading for Excellence in the CENTROPE
     Projekt EdTWIN tvorí pokračovanie a rozširovanie cezhraničných ini-ciatív Európskej kancelárie v Mestskej školskej rade pre Viedeň. Cezhraničné iniciatívy sú realizované našimi partnermi EdTWIN, Západomaďarskou univerzitou v Györi, Úradom samosprávneho kraja regiónu Bratislava a Ústavom pre službu školám v Brne.
     Európa sa začína za plotom záhrady!
     Európska identita predpokladá pozitívne skúsenosti a stretávanie sa s ľuďmi iných oblastí kultúr. Tieto skúsenosti je možné realizovať s malými nákladmi v príhraničnom regióne a vytvárajú takto predpoklad  pre  pozitívny rozvoj celého regiónu Strednej Európy. Jazyky   sused-ných krajín – ktoré boli počas dlhej doby zanedbávané -  si vo východnom Rakúsku rýchlo získavajú na význame a sú tak základom  pre  budúce vzťahy. Projekt EdTWIN podporuje učenie sa jazykov susedných krajín, a to maďarčiny, češtiny a slovenčiny.
     Možnosti pre školy vo Viedni
     Všetky druhy viedenských škôl môžu profitovať z jazykových iniciatív a môžu sa zúčastňovať na cezhraničných aktivitách. Predpokladom pre   túto druhú možnosť je partnerská inštitúcia v príhraničnom regióne.
      
     Projekt EdTWIN podporuje trvalé aktivity v oblasti vzdelávania
     • partnerstvá škôl
     • spoluprácu vo vzdelávaní
     • prax v susednom regióne  
     • workshopy a projektové dni na stretnutie s jazykmi susedných štátov
     • jazykové kurzy pre viedenských žiakov a učiteľov
     • podnikové (firemné) praxe pre žiakov v susednom regióne  
     • spoluprácu v oblasti vzdelávania pre povolanie
     • spoločné ďalšie vzdelávanie učiteľov
     • rozvoj  vyučovacích materiálov na naučenie sa jazyka susedného štátu
     • odborné konferencie a fóra pre učiteľov obidvoch štátov

     Priestor pre vzdelávanie v Strednej Európe (Centrope) – stretnutie  vytvára trvalosť  

     Ako miesto stretnutia a učenia bol vytvorený priestor pre vzdelávanie v Strednej Európe na ulici Auerspergstraße 7. Na tomto mieste sa budú uskutočňovať jazykové workshopy pre žiakov a učiteľov a takisto sa má stať otvorenou platformou pre informácie týkajúce sa projektu EdTWIN. 

     Realizácia projektu EdTwin na našej škole:

     Naši študenti v rámci projektu absolvovali v školskom roku 2009/2010 viacero stretnutí s "dvojičkovou" viedenskou školou. Ich postrehy si môžete prečítať v sekcii "Naše akcie" a fotografie zo stretnutí nájdete v týchto fotoalbumoch:

        

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk