• Škola budúcnosti 2008 - 2009

    • Projekt British Council

     British Council vyhlásil výzvu pre stredné školy – vytvorme spolu predstavu školy budúcnosti. Z celého Slovenska vybral len 4 školy, ktoré sa projektu zúčastnili. Výber bol spravodlivý - východné Slovensko zastupovalo špičkové Gymnázium Javorová v Spišskej Novej Vsi, severné Slovensko bilinguálne Gymnázium J. M. Hurbana v Čadci, južné Slovensko zastupovalo Gymnázium v Štúrove a odborné školstvo Obchodná akadémia na Nevädzovej ulici v Bratislave. Všetky štyri školy boli veľmi hrdé, že sa do projektu dostali.

      

     Projekt bol ohraničený tromi medzníkmi :

     1.      konferencia učiteľov v Prahe - rozdelila všetkých 48 škôl do 12 clusterov tak, aby v každom bola jedna škola z Veľkej Británie alebo Severného Írska a ďalšie tri školy z ďalších krajín Európy. Naznačila smery výskumu a umožnila učiteľom spoznať sa a stanoviť si postup práce na škole.

     2.      Cluster meeting – stretnutie škôl v rámci clusteru – školy si samé mohli zorganizovať stretnutie buď na niektorej zo zúčastnených škôl alebo na neutrálnej pôde. Čadca pozvala školy svojho clusteru k sebe na školu, náš cluster si zorganizoval stretnutie v Londýne, aby všetky zúčastnené školy mohli vycestovať.  Na tomto stretnutí sme všetci informovali o aktuálnom stave na vlastnej škole, hľadali sme, čo máme spoločné a v čom sa líšime. Vytvorili sme aj nový dotazník pre žiakov, aby sme spoznali ich názory a predstavy školy budúcnosti.

     3.      Konferencia v Budapešti – záverečná prehliadka výsledkov práce jednotlivých clusterov a ich spájanie do jednej spoločnej vízie. V nedeľu sme mali 12 výsledkov a prezentácií jednotlivých clusterov, ktoré sme v pondelok ráno odprezentovali ostatným účastníkom,   v pondelok doobeda sme mali už len 6 spojených prezentácií, z ktorých sme poobede vybrali najdôležitejšie tézy do spoločnej vízie školy budúcnosti. V utorok doobeda šli študenti (spolu s maďarskými učiteľmi) víziu školy budúcnosti odprezentovať do maďarského parlamentu poslancom a zástupcom ministerstva školstva MR.

         

     Konferencia v Budapešti bola veľkolepým podujatím, ktoré zavŕšilo 1,5 roka trvajúcu prácu na budovaní vízie školy budúcnosti. Množstvo žiakov z celej Európy porovnávalo aktuálny stav na svojich školách a  snívalo o smerovaní vzdelávania na stredných školách. Zamýšľalo sa nad obsahom vzdelávania, nad bezpečnosťou na školách, nad charakteristikou dobrého žiaka a učiteľa. Výsledky boli pre nás všetkých prekvapujúce : študenti aj učitelia sa zhodli na základných princípoch  a charakteristikách :

     • školstvo sa má rozvíjať postupne, evolučne, nie revolučne, má zabezpečiť harmonický rozvoj tela aj ducha, má mať jasné princípy
     • klasická škola by mala byť kombinovaná s modernými technológiami
     • vyučovanie na škole by malo rozvíjať kreativitu modernými metódami, medzinárodnými projektami a tímovou prácou, v ktorej je učiteľ ako pomocník
     • študenti by mali mať viac voľnosti pri výbere toho, čo a ako sa budú učiť, v škole by mali nadobudnúť sociálne a spoločenské  zručnosti

      

     Atmosféra na konferencii bola vynikajúca. Učitelia aj študenti z 10 európskych krajín vytvorili spoločný tím, dokázali spolupracovať aj zabávať sa, tvoriť seriózne vízie aj hrať veselé hry. Bola to pre nás možnosť opäť stretnúť priateľov a spoločne vytvoriť zmysluplnú víziu školy budúcnosti. Mládežnícke centrum v Budapešti bzučalo angličtinou, prekypovalo energiou a priateľskou atmosférou. Vytvorili sa nové priateľstvá, otvorili sa nové cesty a smery do budúcnosti. Budúcnosť našej vízie už majú v rukách naši politici a riaditelia škôl. Možno vypočujú študentský hlas a časť našich predstáv pretavia do školského života.  Napríklad študenti Obchodnej akadémie na Nevädzovej ulici v Bratislave sa vďaka iniciatíve pani riaditeľky dočkali nových e-learningových metód.

     Ing. Eva Stančíková

     koordinátorka projektu

     Fotogaléria

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk